7. A 7. B

 DKE

V zvezek prepiši spodnjo razlago z naslovom:

SKUPNE ZADEVE DRŽAVLJANOV IN KAKO SE UREJAJO

Kot državljani v državi imamo skupne zadeve, katere skupaj uporabljamo in smo zanje soodgovorni, kot npr; (mestni trgi, mestni parki, določene stavbe (pošta, telovadnice, knjižnica …), spomeniki, ceste …) Te skupne zadeve se nanašajo na državo in življenje v njej.

Mi kot državljani imamo pravico, da odločamo, kdo bo vodil državo, kdo bo sprejemal zakone in kakšni bodo. To pomeni, da imamo mi kot ljudstvo oblast. Vsi polnoletni državljani imajo pravico, da sodelujejo pri skupnih zadevah. Uresničujemo svojo pravico, da prihajamo na volitve.

Takšni ureditvi pravimo demokratična, v naši državi takšni ureditvi pravimo parlamentarna demokracija.

Parlament ima najpomembnejšo vlogo pri odločanju v državi, v katerem so zbrani izvoljeni predstavniki ljudstva – poslanci. Sestavljen je iz državnega zbora in državnega sveta.

iRokus, odpri učbenik Jaz, midva, mi 7 na strani 35 ter prepiši v zvezek spodnji miselni vzorec.

https://www.irokus.si/izbirka

Naloga, ki jo mi pošlješ v pregled;

 Odpri iRokus (spodnja povezava), odpri samostojni delovni zvezek Jaz, midva, mi 7 na strani 43 in reši 4. nalogo (reši križanko v zvezek). Poslikano križanko mi pošlji za v pregled.

https://www.irokus.si/izbirka

 

NARAVOSLOVJE

Ožigalkarji

 • V prilogi vam pošiljam povzetka o ožigalkarjih in dvoživkah. Prilepite si ju v zvezek ali pa si izpišite. >>> dvozivke
 • >>> ožigalkarji
 • Danes imamo predstavitve o spužvah, ožigalkarjih in dvoživkah. V torek sledijo školjke, glavonožci in iglokožci. V petek pa še medved in čebele.
 • Dobimo se ob 10.00 preko Zooma.

  TJA

Ponovimo snov

Napiši 10 vprašanj iz snovi, ki smo jo letos obravnavali. Pazi, da ne bodo vsa vprašanja enaka (npr. Name 10 countries, name 10 buildings…). Vprašanja lahko zahtevajo naštevanje, opis, razlago, primerjavo, samo odgovor da/ne, true/false…Pomagaj si z zvezkom, učbenikom, DZ. Bodi izviren in ustvarjalen. Vprašanja pošlji po mailu.

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

UMETNE SNOVI

 1. Poglejte si naslednji posnetek. Prikazuje pridobivanje vlaken za izdelavo majice iz plastenk. Posnetek je v angleščini, ampak menim, da ne bo težave z razumevanjem, saj je zelo nazorno prikazano.

               https://www.youtube.com/watch?v=zyF9MxlcItw

 V zvezek zapišite osnovne postopke izdelave majice.

 1. Izberite si poljuben izdelek iz umetne snovi (plastična posoda, balon, smuči, čoln, radirka, lepilo…). Poiščite na spletu (youtube), kakšen je postopek izdelave. Posnetek je lahko v angleščini. Pomagajte si z »How its made«

V zvezek zapišite osnovne postopke.

 1. Na moj naslov korosec@guest.arnes.si pošljite povezavo do spletne strani, kjer je prikazan postopek izdelave izdelka, ki ste si ga izbrali.

 MATEMATIKA

V priponki imate zapiske za uvod v odstotke. Prepišite si jih v zvezek, primere poskušaje rešiti samostojno, če ne bo šlo, pa si pomagajte z rešitvami. >>> Odstotki

Če boste imeli vprašanja, mi sporočite.

 MATEMATIKA

V priponki imate zapiske za uvod v odstotke. Prepišite si jih v zvezek, primere poskušaje rešiti samostojno, če ne bo šlo, pa si pomagajte z rešitvami. >>> Odstotki

Če boste imeli vprašanja, mi sporočite.

 SLOVENŠČINA

RABA POVRATNO SVOJILNEGA ZAIMKA

V spletnem DZ  2. del si na 25. strani oglej in preberi strip (16. naloga).

Strip prepiši in preriši v zvezek. Prepiši  vprašanje pod stripom in napiši odgovor.

Prepiši in dopolni preglednico (17. naloga).

Prepiši in reši še 18. nalogo.

 ANGLEŠČINA

Strange Town USA – vaje

Open your work book (WB), p.50

 • V delovnem zvezku na str. 50 reši 1., 2. in 3. nalogo;
  Z nalogami boš vadil novo besedišče (poudarek je na besedišču), hkrati pa morajo biti vsi glagoli v pretekliku (končnica -ed). Po potrebi si pomagaj z UČ in slovarjem. Nato preglej rešitve (glej spodaj).
 • Kdor želi, še lahko reši 4. nalogo

Rešitve:

 

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)