1. Navajanje knjige – en avtor

 • PRIIMEK, IME.
 • Naslov
 • Kraj izida:
 • Založba,
 • Leto.

Primer navajanja knjige:

MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.

2. Navajanje knjige – dveh ali treh avtorjev

 • PRIIMEK, IME,   PRIIMEK, IME,   PRIIMEK, IME
 • Naslov.
 • Kraj izida:
 • Založba,
 • Leto.

Primer navajanja:

SANDERS, PETE,  MYERS, STEVE, Nove družine. Ljubljana: DZS, 1989.

3. Navajanje knjige – več kot trije avtorji

 • NASLOV.
 • Kraj izida:
 • Založba,
 • Leto.                                                         

Primer navajanja:

ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.

4. Navajanje članka

 • PRIIMEK, I.
 • Naslov članka.
 • Naslov periodične publikacije,
 • letnik
 • (letnica)
 • številka PP,
 • strani članka.

Primer navajanja:

CIGLENEČKI, S. Naselbine v skalnih zavetjih. Gea, 12 (2002) 10, str. 14-25.

5. Navajanje spletne strani, fotografije

 • PRIIMEK, IME.
 • Naslov.
 • (Datum nastanka dokumenta)
 • URL naslov
 • (uporabljeno-datum).

Primer navajanja:

HLADNIK, M. Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. (Objavljeno 11. 01 2004) http://www.ijs.si/lit/leposl.html   (uporabljeno 05. 03. 2022).

(Skupno 250 obiskov, današnjih obiskov 1)