V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacio­nalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. ra­zreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.
V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem­bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Za našo šolo je kot tretji predmet določena GLASBENA UMETNOST.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev.

Nacionalni preizkus znanja

  • četrtek, 4. maj 2023 – slovenščina, 6. razred
  • četrtek, 4. maj 2023 – slovenščina, 9. razred
  • ponedeljek, 8. maj 2023 – matematika, 6. razred
  • ponedeljek, 8. maj 2023 – matematika, 9. razred
  • sreda, 10. maj 2023 – NPZ iz tretjega predmeta, 9. razred
  • sreda, 10. maj 2023 – angleščina, 6. razred

Državni izpitni center je pripravil publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. 

Še več podrobnosti najdete na spletnih straneh Rica .

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)