Spoštovani!

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do 1,0% dohodnine, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Ta del dohodnine lahko namenite organizaciji po svoji izbiri. Če se za donacijo ne odločite, gre ta delež dohodnine v proračun Republike Slovenije.

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur.l. RS št. 172/21) imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do največ 0,3 % dohodnine nameni za donacijo šolskim skladom. Ta del dohodnine lahko namenite tudi šolskemu skladu Osnovne šole Mislinja.

Vabimo vas, da priložen obrazec izpolnite s svojimi podatki. Obrazec lahko izpolnita oba starša in tudi drugi, ki bi želeli del dohodnine nameniti našemu šolskemu skladu.

Obrazec in navodila za izpolnjevanje zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS

https://edavki.durs.si/edavkiportal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo in na naši spletni strani.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,

• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za večino vas je najbližji Finančni urad Dravograd, Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd).

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero, se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2022 smo letos od Finančne uprave Republike Slovenije prejeli sredstva v višini 33,35 €. Ker bi si želeli, da je ta znesek v prihajajočem letu višji, saj gre izključno za sredstva, ki jih iz šolskega sklada namenimo učencem, vas vabimo, da 0,3% svoje dohodnine namenite v naš šolski sklad. Sredstva bodo namenjena za pomoč socialno šibkejšim učencem, za financiranje razširjenega programa, za programe dela z nadarjenimi učenci ter za nakup opreme za šolo, ki jo z rednim sistemskim financiranjem težko pridobimo. S sredstvi bo skrbno in odgovorno upravljal Upravni odbor šolskega sklada.

Prijazno vas pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za sodelovanje in donirana sredstva, s katerimi bomo izboljšali pogoje našim učencem.

Ravnateljica

mag. Natalija Aber Jordan

Dopis

Navodila

Obrazec

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)