KULTURNA ŠOLA je kompleksen projekt, ki je primarno namenjen obšolskim dejavnostim s področja kulture  v osnovnih šolah. Ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikuluma. Namen akcije je porast prizadevanj za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, omogočanje ustvarjalnosti mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpora kakovostnim dosežkom ter skrb za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja in vzpostavitev šole kot žarišča kulturnih programov v lokalnih okoljih z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Naziv KULTURNA ŠOLA lahko pridobijo osnovne šole, ki imajo po obsegu in kvaliteti nadpovprečno razvito kulturno dejavnost ter delujejo kot žarišče kulturnih programov svojega okolja (s tem spodbujamo vseživljenjsko učenje, sodelovanje in enake možnosti):

 1. na njih trajno, najmanj pa pet let, obstaja razvejano in kakovostno kulturno življenje več kot na treh področjih kulturnega delovanja – glasba, gledališče, lutke, folklorna dejavnost, film in video, plesna, likovna in fotografska dejavnost, literatura, varovanje kulturne dediščine – in je vanjo vključeno večje število učencev in učiteljev;

2. programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolskih dejavnosti;

3. šola omogoča in spodbuja mentorsko delo svojih delavcev, specifično izobraževanje in izpopolnjevanje na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja;

4. njihove skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;

5. redno prireja kulturne dogodke namenjene učencem;

6. pripravlja kulturne programe za širšo javnost;

7. omogoča dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih.

Ponosni smo, da smo tudi na Osnovni šoli Mislinja dobro razviti na kulturnem področju in smo s 1. 9. 2023 pridobili naziv KULTURNA ŠOLA.

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)