V A B I L O

Vabimo vas, da se udeležite skupne seje članov sveta staršev in sveta šole OŠ Mislinja, ki bo

v četrtek, 27. 9. 2018, ob 17.30 uri v glasbeni učilnici šole.

DNEVNI RED Sveta staršev in Sveta šole:

  1. Konstituiranje sveta staršev in predstavitev njenih predstavnikov
  2. Predstavitev Letnega pedagoškega poročila za šolsko leto 2017/2018
  3. Predstavitev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/2019
  4. Razno

Nadaljevanje seje Sveta šole:

  1. Potrditev nove članice sveta šole s strani delavcev OŠ Mislinja
  2. Sprejem Letnega pedagoškega poročila za šolsko leto 2017/2018
  3. Sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/2019
  4. Razno

Letno pedagoško poročilo in Letni delovni načrt bosta od 25. 9. 2018 dalje, objavljena na šolski spletni strani pod zavihkom Svet šole, svet staršev.

Morebitno odsotnost sporočite Tatjani Rošer na telefonsko številko 02/88-56-610 ali na e-mail: tatjana.roser@guest.arnes.si

Hvala in še naprej lep ter uspešen dan.

Predsednik Sveta staršev OŠ Mislinja:

Mitja BEŽAN

Predsednica Sveta šole OŠ Mislinja:

Karmen PUŠNIK

Vabljeni:

  • Člani sveta staršev OŠ Mislinja
  • Člani sveta šole OŠ Mislinja
(Skupno 205 obiskov, današnjih obiskov 1)