Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci dobijo v začetku šolskega leta učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, mora učbenik odkupiti. Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda.

Vsi učenci OŠ Mislinja so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Mislinja. Vsi učenci dobijo vse potrjene učbenike v šoli brezplačno. Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Delovne zvezke in potrebščine kupite sami po seznamih, ki so objavljeni spodaj.  

Za učence 1., 2. in 3. razreda kupite le potrebščine. V nekaterih delovnih zvezkih so tudi kode za online dostop do dodatnih nalog (interaktivni delovni zvezki in učbeniki). Za reševanje le-teh potrebujete doma računalnik ali tablico ter dostop do interneta. Seznam delovnih zvezkov, katere kupijo starši, je bil potrjen s strani Sveta staršev OŠ Mislinje.

Delovne zvezke od 4. do 9. razreda in potrebščine za vse razrede kupijo starši sami.

Delovne zvezke in potrebščine kupite v knjigarnah ali preko spleta. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisna od šole in jo opravite vsak samostojno na podlagi ponudnika, ki je vam najugodnejši.

Učbenike dobijo učenci prvi teden v septembru. Upravljavka mora upravljati učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

SEZNAM UČNIH GRADIV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN PO RAZREDIH ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

(Skupno 3.751 obiskov, današnjih obiskov 2)