Šola ima v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja ustanovljen Šolski sklad Osnovne šole Mislinja. Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov in ostalih fizičnih in pravnih oseb, donacij in sponzorstev podjetij in posameznikov, zapuščin in drugih virov (prihodki od zbiralnih akcij učencev, prihodki od prostovoljnih prispevkov za izdelke učencev šole, prihodki od dobrodelnih prireditev). Namen sklada je tudi pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno (udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, športnih in kulturnih prireditvah, taborih).

Šolski sklad obvešča javnost, starše učencev in potencialne donatorje o potrebah, ki so skladne z namenom sklada. Upravni odbor je sestavljen iz šestih članov in predsednika. Predsednica UO ŠS je Katja Rodošek.

DOKUMENTI

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ MISLINJA

(Skupno 1.280 obiskov, današnjih obiskov 2)