2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

UMETNO GNEZDO ZA MALO UHARICO

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče bere besedilo.
 • Z reševanjem pisnih nalog predstavi razumevanje prebranega besedila.
 • Povzame temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.
 • Vrednoti svoji bralno zmožnost in načrtuje, kako jo bo izboljšal/-a.

Naloga:

 • Preberi besedilo v učbeniku, stran 57.
 • S starši se pogovori o vsebini prebranega besedila.
 • V zvezek prilepi UL, ki ga imaš v mapi. Odgovori na vprašanja. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na veliko začetnico.
 • Kako si zadovoljen /-a s svojim branjem?

SLOVENSKI JEZIK

NAŠE PTICE

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče bere besedilo.
 • Z reševanjem pisnih nalog predstavi razumevanje prebranega besedila.
 • Povzame temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.
 • Vrednoti svoji bralno zmožnost in načrtuje, kako jo bo izboljšal/-a.

Naloga:

 • Preberi besedila v učbeniku, stran 54, 55.
 • S starši se pogovori o vsebini prebranega besedila.
 • V zvezek prilepi UL z vprašanji, ki ga imaš v mapi. Poglej naslov in še enkrat preberi besedilo o ptici. Odgovori na vprašanja. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na veliko začetnico.
 • Poišči na spletu ali v knjigi o mestni lastovki. Kaj si o njej izvedel, lahko v obliki miselnega vzorca zapišeš v zvezek
 • Kako si zadovoljen /-a s svojim branjem?

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DO 100

Cilji:

 • Odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Reši naloge v SDZ 2/ stran 79.
 • Reši UL, ki je prilepljen v zvezku za matematiko.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DO 100

Cilji:

 • Odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Reši naloge v SDZ 2/ stran 79.
 • V zvezek napiši še 10 računov in jih reši. Lahko napišeš tudi besedilno nalogo.

SPOZNAVANJE OKOLJA

ŽIVALI SPOMLADI

Cilji:

 • Prepozna in poimenuje nekatere živali.
 • Poišče razlike in podobnosti med živalmi.
 • Ve, da se živali razmnožujejo.

Naloga:

 • Pogovor o živalih: kaj se dogaja z živalmi spomladi?, Kaj delajo?
 • Poglej si v učbeniku na strani 58 razvoj žabe. Nariši v zvezek kako se razvija žaba.

SPOZNAVANJE OKOLJA

ŽIVALI SPOMLADI

Cilji:

 • Prepozna in poimenuje nekatere živali.
 • Poišče razlike in podobnosti med živalmi.
 • Ve, da se živali razmnožujejo.

Naloga:

 • Pogovor o živalih: kaj se dogaja z živalmi spomladi?, Kaj delajo?
 • Poglej si v učbeniku na strani 58 razvoj žabe. Nariši v zvezek kako se razvija žaba.

ŠPORT

PRESKAKOVANJE  KOLEBNICE

Cilji:

 • Se uči ustreznega ravnanja s kolebnico (debelejšo vrvjo).
 • Utrjuje tehniko preskakovanja kolebnice.
 • Pridobiva nove gibalne izkušnje.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Gimnastične vaje.
 • Preskakuj kolebnico. Če nimaš kolebnice, vzemi malo debelejšo vrv.

ŠPORT

PRESKAKOVANJE  KOLEBNICE

Cilji:

 • Se uči ustreznega ravnanja s kolebnico (debelejšo vrvjo).
 • Utrjuje tehniko preskakovanja kolebnice.
 • Pridobiva nove gibalne izkušnje.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Gimnastične vaje.
 • Preskakuj kolebnico. Če nimaš kolebnice, vzemi malo debelejšo vrv.

ANGLEŠČINA

Tema: Živali v naši bližini
Cilji: ponovitev besedišča za živali (hišni ljubljenčki in živali na kmetiji)

 • Pozdravna pesmica:

Učenci sami zapojejo pesmico:Hello, Hello, Can you clap your hands,…

Učenci poslušajo posnetek in zraven prepevajo.V zvezku pobarvajo že narisane hišne ljubljenčke.Jih poimenujejo: It ‘ s a cat.

Učenci poslušajo posnetek in zraven prepevajo.V zvezku pobarvajo že narisane domače živali in jih poimenujejo.  It ‘ s a rooster.

»Poslušaj in klikni na ustrezno žival.«Začetek igre: START, konec igre: FINISH!

»Poslušaj posnetek in nato klikni slike v pravilnem zaporedju.«Ob začetku igre izberi število besed: najprej 3, nato 4

 • Pobarvane živali lahko poslikate in fotografijo posredujete na moj elektronski naslov, ter pripišete koliko živali je učenec pravilno poimenoval.

Lahko poiščete še kakšno verzijo pesmice Old McDonald had a farm… in mi posredujete naslov, ki ga bom posredovala ostalim učencem.

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)