ŠPO

Sprehod

SLJ

Spoznali smo

Preverim svoje znanje

 V SDZ 2  na strani 34 preberi strip in poskušaj ugotoviti, zakaj so nekatere besede napisane krepko in zakaj nekatera števila pišemo s piko in druga brez.

V SDZ 2 reši še str. 36 in 37.

TJA 

Tema: Živali v naši bližini

Cilji: ponovitev besedišča za živali (hišni ljubljenčki in živali na kmetiji)

  • Pozdravna pesmica:

Učenci sami zapojejo pesmico in ponovijo poštevanko števila 2:

2,4,6, 8,…20..Hello, Hello, it’ s so nice to say…hello, hello and have a nice day!

Učenci poslušajo posnetek in zraven prepevajo.

Na učnem listu natančno preberejo zapisane besede in v kvadratek narišejo ustrezno žival.

Učenci poslušajo posnetek in zraven prepevajo.

Učni list Farm animals: v premetenki črk poiščejo besede.

»Poslušaj in klikni na ustrezno žival.«

Začetek igre: START, konec igre: FINISH!

 

 

»Poslušaj posnetek in nato klikni slike v pravilnem zaporedju.«

Ob začetku igre izberi število besed: najprej 3, nato 4

 

  • Rešena učna lista lahko poslikate in mi jih kot fotografijo posredujete na moj elektronski naslov. Drugače pa jih bomo pregledali kasneje v šoli.

MAT

Računam do 100

Ponoviš seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje in sestavljene račune.

Rešiš naloge v SDZ na str. 96, 97 in 98.

(Skupno 95 obiskov, današnjih obiskov 1)