5. A 5. B

TJA

Danes se bomo naučili nekaj poklicev.

1.) Pojdi na spletno stran: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-1 (poslušaj, poveži, vadi izgovorjavo – večkrat).

2.) Zapis v zvezek: naslov JOBS, prepiši poklice in njihove prevode.

3.) Pojdi na spletno stran: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/people-work (poslušaj pesem – večkrat, nato reši nalogo pod pesmijo – Game)

4.) Izberi en poklic in si predstavljaj, da si ti ta oseba. Daj si novo ime in opiši svoj tipičen dan (kdaj vstaneš, ješ, greš v službo…). Pomagaj si z zvezkom in U/62. Sestavek napiši v Word ali v zvezek (slikaj in pošlji). Pošljite na moj mail do 18.00. Ne pozabite se podpisat. Dokument shrani pod Mydayimepriimek.

Ne pozabi, da se je potrebno med delom tudi razmigat!! Pojdi na https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA . Izberi si enega plesalca in zapleši! Povabi še starše!

ŠPO

GIMNASTIKA – SKAKANJE S KOLEBNICO

 • Doma poišči kolebnico ali daljšo vrv.
 • Najprej se dobro ogrej na način, kot to počnemo v šoli.
 • Dobro ogret lahko začneš s preskakovanjem kolebnice na različne načine:

– sonožni poskoki na mestu,

– preskakovanje samo na desni nogi,

– preskakovanje samo na levi nogi,

– preskakovanje izmenično na levi in desni nogi (npr. 4-krat po levi, 4-krat

po  desni),

– kolebnico preskakuj tako, da jo vrtiš nazaj,

– sam si izmisli svoj vzorec preskakovanja.

Če se da, pojdi v naravo in poskušaj kolebnico preskakovati v teku

ŠPO

GIMNASTIKA – SKAKANJE S KOLEBNICO

Če imaš možnost pojdi v naravo. Lahko pa tudi doma v stanovanju opraviš naloge.

 1. Dve minuti počasi teči, lahko tudi na mestu.
 2. Naredi gimnastične vaje, kot jih delamo pri uri športa.
 3. Doma poišči kolebnico ali daljšo vrv. Lahko pa tudi brez vrvi ali kolebnice opraviš naloge.
 4. Preskakuj z vrvjo. Če je nimaš kroži z rokami, kot bi vrtel kolebnico:

           – sonožni poskoki na mestu ( 10 poskokov),

           – preskakovanje samo na desni nogi (5 poskokov),

           – preskakovanje samo na levi nogi (5 poskokov),

           – preskakovanje izmenično na levi in desni nogi (npr. 4-krat po levi, 4-krat po desni),

           – kolebnico preskakuj tako, da jo vrtiš nazaj,

           – sam si izmisli svoj vzorec preskakovanja.

Napiši mi, kako ti je uspelo, kako si bil ustvarjalen pri izvedbi, kje si izvedel dejavnost…

SLJ

Anastazija Krupnik-razumevanje vsebine

 • Ponovno preberi ali poslušaj vsebino Anastazija Krupnik str.132 – 135.
 • Vsebino pripoveduj enemu od bližnjih.
 • Odgovori na vprašanja, ki jih najdeš pod rubriko »Naloge za razumevanje«.
 • Odgovore zapiši v celih povedih.

V primeru težav piši na moj mail. Veliko prijetnega branja.

SLJ

 1. Preberi odlomek zgodbe Anastazija Krupnik. Lahko ga tudi poslušaš na interaktivnem gradivu Radovednih pet.
 2. V zvezek za književnost zapiši:

Lois Lowry: Anastazija Krupnik

B/132-135

Zvrst:

Knjižne osebe:

Kraj dogajanja:

Čas dogajanja:

Besede neznanke:

 1. Odlomek berila glasno beri in v zvezek napiši besede, ki jih ne razumeš. Na spletu ali v SSKJ poišči besede, ki so ti nerazumljive.
 2. V berilu na strani 135 poišči razlago, kaj je značaj in s pomočjo vsebine odlomka odgovori na vprašanja. Vprašanja prepiši.
 3. a) Kaj je značaj?
 4. b) Kako lahko avtor predstavi značaj književnih oseb?
 5. c) Kako si spoznal Anastazin značaj?
 6. d) Anastazija je pogosto neodločna. Se kdaj izplača biti neodločen? Zakaj? Zapiši primer svoje izkušnje.

Če imaš možnost mi slikaj tvoj zapis ali pa mi napiši izkušnjo neodločnosti.

MAT

 • Pozorno preberi naloge z besedilom str. 24 in 25,
 • Zapiši račune in popolne odgovore.

Sporoči mi, kaliko časa si porabil za reševanje nalog in kako si ugotovil ali si pravilno izračunal?

MAT

Naloge z besedilom

 1. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 24 in 25.

Sporoči mi, koliko časa si potreboval za reševanje nalog. Pri kateri nalogi si imel največ težav? Zakaj?

 NIT – Živa bitja in izolacija

Natančno preberi besedilo v učbeniku na str. 72 in 73. Ponovi o prilagoditvah živali na različne temperature. Ne pozabi na fotografije.

V zvezek za NIT lepo prepiši miselni vzorec, ki ti ga pošiljam. KLIK

NIT

 1. Razmisli, kako se živa bitja prilagodijo na različna podnebja (vročino, sušo, mraz…). Kaj misliš, zakaj imajo ena živa bitja zelo gosto, dolgo dlako, nekatera pa zelo kratko, tanko?
 2. Na spletu »Radovednih pet« si v interaktivnem gradivu naravoslovja in tehnike oglej filmček o morskih legvanih, tega najdeš pod naslovom Živa bitja in toplotna izolacija.
 3. Preberi zapis v učbeniku na strani 72 in 73.
 4. Zapis v zvezek. Napiši naslov. Prepiši vprašanja in odgovori.

Živa bitja in toplotna izolacija

 • Ali obstaja žival brez dlake? Kje živi?
 • Zakaj imajo udomačene živali manjšo možnost preživetja zime v naravi kot divje?
 • Zakaj morski legvani ležijo na skali? Kaj s tem pridobivajo?
 • Opiši, kako so ptice, severni medved, kuščar, pingvin, kamela in puščavska lisica prilagojeni na okolje, v katerem živijo.

Sporoči mi, pri katerem vprašanju si imel največ težav in kako si težavo premagal?

Dodatna naloga. Do četrtka, 19.3.2020

Na spletu ali v knjigah o živalih poišči eno vrsto živali, ki se je prilagodila na mraz in eno vrsto živali, ki se je prilagodila na vročino. V zvezek nariši izbrani živali in zraven zapiši ugotovitve.

 TJA

 1. V zvezek zapiši vprašalnice: WHO, WHERE, WHAT, HOW (pusti prostor za naslov). Razmisli, kaj pomenijo, lahko pogledaš tudi na spletni prevajalnik (https://sl.pons.com/prevod). Sedaj poglej odgovor na dno teh navodil. Popravi, če je potrebno.
 2. Razmisli, kaj pomenita besedi WORK in JOB ter kakšna je razlika med njima. Poglej odgovor.
 3. Odpri učbenik na str. 62. Poglej nal. 2. Preberi vprašanja. Dobro si oglej slike in na podlagi slik predvidevaj odgovore.
 4. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek. Preveri v odgovorih spodaj.
 5. Napiši naslov A FIREFIGHTER’S DAY (UČ/62).
 6. Naslednja vprašanja prepiši v zvezek in nanja odgovori (na kratko).

 

1 What time does Steve get up?

2 What does he have for breakfast?

3 How does he go to work?

4 What time does he go home?

 1. Izpiši naslednje besede in jih prevedi (uporabi https://sl.pons.com/prevod): a helmet, ready, fire, check, mask, torch, a lot, fire engine, clean, after, fire safety. Nato preveri spodaj.
 2. Še enkrat preberi besedilo. Imaš kakšno vprašanje? Pošlji mi ga po mailu.
 3. Reši nal. 1 v DZ/52 (nanaša se na besedilo). Odgovori so spodaj.

ODGOVORI:

1 who = kdo, koga, where = kje, kam, what = kaj, how= kako

 

 

2 work = delo, delati (I go to work every day. I work at home.)

    job = služba, poklic (I don’t have a job. My job is a teacher.)

 

4 1) Steve is Jessica’s dad. (tudi He’s this man in the picture, He’s a firefighter.)

    2) He works at the fire station.

    3) He’s a firefighter.

 

6 1) At 7. 30 (half past seven). 2) Eggs and sausages.  3) By car.   4) At 5 o’clock.

 

7 a helmet (čelada), ready (pripravljen), fire (ogenj), check (preveri), mask(maska), torch (svetilka, tudi bakla), a lot (veliko), fire engine (gasilski avto), clean (čisto), after (po) , fire safety  (požarna varnost)

 

9 1 no, 2 yes, 3 no, 4no, 5 no 6 yes

(Skupno 449 obiskov, današnjih obiskov 1)