ŠPO

Učenci naj preberejo besedilo iz spodnje povezave. S klikom do modrih kvadratkov in krogcev pridejo do več vsebin! Če imajo možnost, naj se o vsebini pogovorijo ali pomembnejše informacije povedo komu v družinskem krogu. Bolj iznajdljivi (beri spretni z računalnikom), lahko na povezavi izbrskajo še kakšno informacijo več o rokometu ali katerem drugem športu.

PRAKTIČNI DEL:

– ponovijo komolčno podajo in pravilno lovljenje žoge; za pomoč prosijo brate ali sestre, starše ali pa jo izvedejo z metom ob steno

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html

SLJ:

Kaj pomeni beseda ROŽA? Na spletu ali v slovarju slovenskega knjižnega jezika poišči , koliko pomenov ima beseda roža.

V berilu poišči avtorja: Feri Lainšček in si preberi besedilo, ki ga opisuje.

Danes boste prebrali tudi eno izmed njegovih pesmi, in sicer Ledene rože. Lahko si tudi predvajaš posnetek na www.radovednih-pet.si.

Pesem vsaj trikrat preberi.

Ustno odgovori na vprašanja, ki so na naslednji strani pesmi.

Postavi se pred ogledalo in pesem vsaj petkrat recitiraj. Poskusi, če ti bo že uspela deklamacija (preberi na strani 15 kaj pomeni recitacija in kaj deklamacija).

MATEMATIKA:

Danes bomo ponovili geometrijska telesa. Na spletni matematiki imate nalogo, ki jo rešite do srede, 18. 3. 2020. Če imaš čas, jo reši takoj, saj veste, da stvari ni pametno odlašati 😉

NIT  

Ponavljanje in utrjevanje snovi 2.del

Preglej rešitve 1. dela odgovorov na vprašanja. Odkljukaj pravilne odgovore z rdečo, nepravilne odgovore popravi, nepopolne odgovore dopolni.

Odgovori na vprašanja od 21. do 40.. Odgovore napiši v celih povedih.

SKUPAJ NAM BO USPELO!

TJA

Tema: Bralno razumevanje

Cilji: širjenje besedišča

        privzgojiti učencem pozitiven odnos  do knjige

        razvijanje spretnosti bralnega razumevanja

o   Gibalna pesmica MONKEY BANANA DANCE

 Med branjem knjige se lahko razgibaš ob tej pesmici. Pri plesu se ti lahko pridružijo ostali člani tvoje družine.

o   KNJIGA

Izberi knjigo, ki si jo prinesel domov.

Jo počasi preberi.

Izberi najmanj 5 besed in poišči njihov pomen.

Ilustriraj dogodek iz knjige.

SPLETNI PREVAJALNIK naj ti bo v pomoč pri izgovorjavi in iskanju prevoda.

 J  Opravljeno nalogo lahko poslikaš in mi jo kot fotografijo posreduješ na moj elektronski naslov.

J  Lahko pa tudi posnameš kako prebereš kakšno poved.

NEMŠČINA NIP

PRILOGA

(Skupno 360 obiskov, današnjih obiskov 1)