2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

Srečko Kosovel:  KJE?               PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA  1

Cilji:

 • Preberejo pesem.
 • Odgovorijo na vprašanja, ki se navezujejo na razumevanje pesmice .
 • Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.
 • Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

 • Trikrat glasno preberi pesem v berilu na strani 14.
 • Ustno odgovori na naslednja vprašanja:
 1. Je naslov pesmi povezan z njeno vsebino?
 2. Je pesem hrupna ali tiha, nežna ali razigrana?
 3. Je morda uspavanka? Pojasni.
 4. Kje je zvonček?
 5. Kaj dela?
 6. Kdo je njegova sestrica? Kje je? Kaj dela? Zakaj jo je strah?
 7. Kaj dela deček?
 • V zvezek napiši naslov in pesem ilustriraj.
 • Iz mape vzemi učni list 1, besedilo preberi in ga prepiši v zvezek s pisanimi črkami.

SLOVENSKI JEZIK

Srečko Kosovel:  KJE?               PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA

 

Cilji:

 • Preberejo pesem.
 • Odgovorijo na vprašanja, ki se navezujejo na razumevanje pesmice .
 • Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.
 • Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

 • Trikrat glasno preberi pesem v berilu na strani 14.
 • Ustno odgovori na naslednja vprašanja:
 1. Je naslov pesmi povezan z njeno vsebino?
 2. Je pesem hrupna ali tiha, nežna ali razigrana?
 3. Je morda uspavanka? Pojasni.
 4. Kje je zvonček?
 5. Kaj dela?
 6. Kdo je njegova sestrica? Kje je? Kaj dela? Zakaj jo je strah?
 7. Kaj dela deček?
 • V zvezek napiši naslov in pesem ilustriraj.
 • V delovnem zvezku za opismenjevanje piši  male in velike pisane črke l.
 • Iz mape vzemi en listek, besedilo preberi in ga prepiši v zvezek s pisanimi črkami.

 
 

 

 

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DO 100

Cilji:

 • Odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Večkrat štej od 100 do 10 po deseticah.
 • Reši naloge v SDZ 2/ strani  82.
 • Na Moji matematiki te čakajo naloge pod zavihkom domača naloga.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DO 100

Cilji:

 • Odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda čez desetico.

Naloga:

 • Večkrat štej od 100 do 10 po deseticah.
 • Reši naloge v SDZ 2/ strani  82.
 • Na Moji matematiki te čakajo naloge.

ŠPORT

PRESKAKOVANJE  KOLEBNICE

Cilji:

 • Se uči ustreznega ravnanja s kolebnico (debelejšo vrvjo).
 • Utrjuje tehniko preskakovanja kolebnice.
 • Pridobiva nove gibalne izkušnje.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Gimnastične vaje.
 • Preskakuj kolebnico na mestu, v teku, naprej, nazaj, sonožno.
 • Preskakuj kolebnico. Če nimaš kolebnice, vzemi malo debelejšo vrv.

ŠPORT

PRESKAKOVANJE  KOLEBNICE

Cilji:

 • Se uči ustreznega ravnanja s kolebnico (debelejšo vrvjo).
 • Utrjuje tehniko preskakovanja kolebnice.
 • Pridobiva nove gibalne izkušnje.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Gimnastične vaje.
 • Preskakuj kolebnico na mestu, v teku, naprej, nazaj, sonožno.
 • Če nimaš kolebnice, vzemi malo debelejšo vrv.

 

(Skupno 361 obiskov, današnjih obiskov 1)