3. A 3. B

ANGLEŠČINA

Tema: Živali (slikovni slovar)

Cilji: ponovitev besedišča za živali

Med izrezovanjem kartic se lahko razgibaš ob tej pesmici. Pri plesu se ti lahko pridružijo ostali člani tvoje družine.

  • SLIKOVNE KARTICE

Poišči mapo s karticami in kartice natančno izreži.

Kartice zloži po sklopih. V kolikor imaš lanske kartice jih lahko dodaš k tistim.

  • SLIKOVNI SLOVAR

Izberi kartice za živali in si v zvezek naredi slikovni slovar. Dodaj tudi ti dve živali.

 spider ladybird

 

  • Medtem, ko si delaš slikovni slovar, lahko igraš interaktivne vaje.

 

Poslušaj in klikni na pravilno žival.

Preštej koliko živali je na sliki in klikni na ustrezno številko.

  • Svoj slikovni slovar mi lahko posreduješ kot fotografijo.
  • Lahko tudi poiščeš kakšno zanimivo pesmico o živalih in mi posreduješ naslov.

 Gibalno pesmico lahko naučiš svoje starše!

 

ANGLEŠČINA

Tema: Živali v naši bližini

Cilji: ponovitev besedišča za živali

       (hišni ljubljenčki in živali na kmetiji)

  • Pozdravna pesmica:

Učenci sami zapojejo pesmico in ponovijo poštevanko števila 2:

2,4,6, 8,…20..Hello, Hello, it’ s so nice to say…hello, hello and have a nice day!

Učenci poslušajo posnetek in zraven pripevajo.

Na učnem listu natančno preberejo zapisane besede in v kvadratek narišejo ustrezno žival.

Učenci poslušajo posnetek in zraven pripevajo.

Učni list Farm animals: v premetenki črk poiščejo besede.

»Poslušaj in klikni na ustrezno žival.«

Začetek igre: START, konec igre: FINISH!

»Poslušaj posnetek in nato klikni slike v pravilnem zaporedju.«

Ob začetku igre izberi število besed: najprej 3, nato 4

  • Rešena učna lista lahko poslikate in mi jih kot fotografijo posredujete na moj elektronski naslov. Drugače pa jih bomo pregledali kasneje v šoli.
  • Lahko poiščete še kakšno verzijo pesmice Old McDonald had a farm… in mi posredujete naslov, ki ga bom posredovala ostalim učencem.

Pozdravno pesmico lahko pojete vsi skupaj!

 

SPO

Mesto in vas

V učbeniku na str. 54 preberi učno snov, nato v zvezek napiši naslov MESTO IN VAS ter v nekaj povedih zapiši, kaj je značilno za mesto in kaj za vas.

MAT

Telesa

Reši naloge v SDZ 2 str. 100 ter naloge na Moji matematiki.

ŠPO

Igre v naravi

SLJ 

V živalskem vrtu – vejica pri naštevanju

V SDZ 2 na str. 38  dvakrat preberi besedilo V živalskem vrtu, nato reši nalogi na str. 38 in 39 ter nalogo Ponovim, ki jo prepišeš v zvezek.

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)