MAT

Učim se učiti

Liki

V SDZ 2 na str. 101 preberi strip in v zvezek zapiši, kako se moraš pripraviti za delo pri risanju črt, likov in teles.

V SDZ 2 str. 102 si natančno oglej o likih na modri podlagi.

V zvezek napiši naslov LIKI ter nariši rumen kvadrat, moder pravokotnik, rdeč trikotnik in zelen krog ter označi vsa oglišča in stranice.

Nato reši še nalogo 1 na tej strani.

SPO

Naš kraj

Ponovi, kar si si zapisal/-a o mestu in vasi in še časovni trak našega kraja ter naravno in kulturno dediščino.

ŠPO

Sprehod

SLJ

Narcisa – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila

V SDZ 2 str. 48 trikrat preberi besedilo o narcisi, nato v zvezek napiši naslov NARCISA ter v celih povedih odgovori na vprašanja pri nalogi 1.

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)