8. A 8. B
FIZIKA
Tema: SILA TRENJA

V zvezek napiši naslov: SILA TRENJA.  Preberi besedilo v učbeniku na str. 89, 90, lahko si ogledaš vsebino tudi v e- učbeniku https://eucbeniki.sio.si/fizika8/156/index1.html .

Oglej si priloženo datoteko – preberi besedilo, poglej fotografije, premisli o napisanih stvareh in ustno odgovori na vprašanja. V zvezek prepiši samo tisto besedilo, kjer je zraven narisan svinčnik. Ko končaš z delom, v spletni učilnici odgovori na zastavljeno vprašanje. sila TRENJA

 ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

 •  preberite vsebino iz povezave

 https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59753.html (Vpliv gibanja na zdravje in dobro počutje)

PRAKTIČNI DEL:

 • Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje
 • Vaje za moč (3×20 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 3×5 sklec oziroma določite število ponovitev glede na vaše zmožnosti.)
 • IZBERETE med izletom na bližnji hrib, sprehodom skozi gozd, rolanjem ali kolesarjenjem. Aktivnost naj traja med 45 in 90 minutami.

ŠPORT (DEČKI)

 • Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje
 • Vaje za moč ( 3x 20 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 3x 5 sklec oziroma določite število ponovitev glede na vaše zmožnosti.)
 • IZBERETE med izletom na bližnji hrib, sprehodom skozi gozd, rolanjem ali kolesarjenjem. Aktivnost naj traja med 45 in 90 minutami.

Na spletni strani e-učbeniki si preberite o vplivu telesne vadbe na zdravje človeka in nam pošljite glavne ugotovitve.

https://eucbeniki.sio.si/

KEM

Naslov: Viri elementov v naravi

Uporabi učbenik KEM 8 na straneh 90 in 91. Pri delu uporabljaj periodni sistem in v njem preveri lego posameznega kemijskega elementa (bodi pozoren na njihove kovinske ali pa nekovinske lastnosti).

Poišči odgovore na vprašanja in jih napiši v zvezek.

 • V katerih naravnih virih se nahaja večina kemijskih elementov (90%)?
 • Katere kemijske elemente pridobivamo iz zraka? Naštej jih in dodaj % (NAR 7).
 • Kako poteka pridobivanje plinov iz zraka?
 • Katera kemijska elementa pridobivamo iz vode in kako to poteka?
 • Katerih kemijskih elementov je največ v zemeljski skorji v obliki različnih spojin? Naštej jih – pomagaj si s sliko 5 v učbeniku KEM8.

V zvezek napiši tudi naslednje:

Najpogostejši tipi rud: oksidne, sulfidne, karbonatne

Primeri rud:

GALENIT    – svinčev sulfid – vsebuje svinec Pb – kopali v Mežici

CINABARIT – živosrebrov oksid – vsebuje Hg – kopali v Idriji

BOKSIT – aluminijev oksid – vsebuje Al (proizvodnja je v Kidričevem)

HEMATIT, MAGNETIT – železovi oksidi – vsebuje Fe ( v preteklosti predelovala tudi železarna na Ravnah)

Reši tudi vaje v delovnem zvezku na strani 51 (viri elementov v naravi) .

Uspešno delo ti želim.

Za tvoja vprašanja sem dosegljiva na e – naslovu tonka.kladnik@guest.arnes.si.

FIZIKA
Tema: SILA TRENJA

V zvezek napiši naslov: SILA TRENJA.  Preberi besedilo v učbeniku na str. 89, 90, lahko si ogledaš vsebino tudi v e- učbeniku https://eucbeniki.sio.si/fizika8/156/index1.html .

Oglej si priloženo datoteko – preberi besedilo, poglej fotografije, premisli o napisanih stvareh in ustno odgovori na vprašanja. V zvezek prepiši samo tisto besedilo, kjer je zraven narisan svinčnik. Ko končaš z delom, v spletni učilnici odgovori na zastavljeno vprašanje. sila TRENJA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

Oglejte si videoposetek:

https://www.youtube.com/watch?v=uwkJkgLqhPg

Na mail lucija.korosec@guest.arnes.si  zapišite pravilno zaporedje obdelovalnih postopkov, po katerih je narejen ta izdelek. Izbirate med naslednjimi:

Rezanje, vrtanje, zarisovanje, kovičenje, piljenje, tepanje, lotanje, preizkušanje, vijačenje.

Oglejte si videoposnetek.

https://www.youtube.com/watch?v=pncpPtL7Sg8

Na mail lucija.korosec@guest.arnes.si  pošljite opis  poklica  kovača.

KEM

Naslov: Viri elementov v naravi

Uporabi učbenik KEM 8 na straneh 90 in 91. Pri delu uporabljaj periodni sistem in v njem preveri lego posameznega kemijskega elementa (bodi pozoren na njihove kovinske ali pa nekovinske lastnosti).

Poišči odgovore na vprašanja in jih napiši v zvezek.

 • V katerih naravnih virih se nahaja večina kemijskih elementov (90%)?
 • Katere kemijske elemente pridobivamo iz zraka? Naštej jih in dodaj % (NAR 7).
 • Kako poteka pridobivanje plinov iz zraka?
 • Katera kemijska elementa pridobivamo iz vode in kako to poteka?
 • Katerih kemijskih elementov je največ v zemeljski skorji v obliki različnih spojin? Naštej jih – pomagaj si s sliko 5 v učbeniku KEM8.

V zvezek napiši tudi naslednje:

Najpogostejši tipi rud: oksidne, sulfidne, karbonatne

Primeri rud:

GALENIT    – svinčev sulfid – vsebuje svinec Pb – kopali v Mežici

CINABARIT – živosrebrov oksid – vsebuje Hg – kopali v Idriji

BOKSIT – aluminijev oksid – vsebuje Al (proizvodnja je v Kidričevem)

HEMATIT, MAGNETIT – železovi oksidi – vsebuje Fe ( v preteklosti predelovala tudi železarna na Ravnah)

Reši tudi vaje v delovnem zvezku na strani 51 (viri elementov v naravi) .

Uspešno delo ti želim.

Za tvoja vprašanja sem dosegljiva na e – naslovu tonka.kladnik@guest.arnes.si.

 LUM

Likovna naloga: Iluzija prostora in prostorski ključi
Učenci upodobijo na listu papirja okno. Na polici pod oknom narišejo tri ali več različnih predmetov v oknu pa narišejo namišljeno pokrajino, mesto, ulico ali kaj drugega po svoji želji. Rišejo s svinčnikom. Upoštevajo naj delno prekrivanje predmetov, bližnji predmeti so obrobljeni z bolj debelimi črtami.

ANGLEŠČINA 8/1. SKUPINA 

1 SB/ 60, ex 2

Preberi besedilo in vstavi manjkajoče povedi.

Poslušaj posnetek (32 Track 32) in preveri rešitve. (rešitve spodaj).

2 V zvezek napiši naslov LUCKY NUMBERS in prepiši besede:

lucky / unlucky–good / bad fortune –

pronunciation – prosperity –

superstition – fear –

phobia – superstitious –

V PONS slovarji ali v slovarju, ki je v DZ, poišči pomene besed.

3 SB/ 60, ex 3

Vstavi ustrezno besedo. (rešitve spodaj)

4 WB / 52, ex 4

Vstavi besede iz okvirčka. (rešitve spodaj)

5 SB / 60 ex 4

Odgovori na vprašanja. (pošlji fotografijo)

pastedGraphic.png

ANGLEŠČINA 8/2. SKUPINA 

Supertitions 

UČ 60/1-3

 1. nal.: Poglej si fotografijo gumbov v dvigalu. Ali kaj opaziš? Zakaj misliš, da je tako?
 2. nal: preberi besedilo. Stavke od a do e vstavi v besedilo. En stavek je odveč. Nato poslušaj posnetek, ki je v prilogi mojega e-maila in preveri svoje rešitve.
 3. Nal.: v spletnem slovarju preveri pomen modrih besed iz besedila in nato z njimi dopolni stavke.
 1. Poznaš Just Dance na YouTub kanalu? Poglej spodnji link. Poslušaj pesem Supertition, zaven lahko plešeš in/ali poješ.

https://www.youtube.com/watch?v=G2G-6zr-TNM

ANGLEŠČINA 8/3. SKUPINA 

DZ/52 Bralno razumevanje

Rešitve pošlji do petka zvečer.

SLOVENŠČINA 8/1. SKUPINA 

TEMA: IVAN TAVČAR, TRŽAČAN

Glasno preberi zgodbo o Tržačanu članom družine.

Pogovorite se o Tomažkovi usodi in izmenjajte mnenja.

Zapiši nekaj njihovih misli in mi jih pošlji.

ŽELIM TI USTVARJALNO DELO.

SLOVENŠČINA 8/2. SKUPINA 

Tema: Utrjevanje

S pomočjo interaktivnih gradiv na spletni strani www.rokusova-slovenscina.si  ali  www.iRokus.si  si oglej posnetek, ki je v DZ 1. del na str. 91 (17. naloga). Nato v DZ reši naloge od 18. do vključno 22.

RTV Slovenija omogoča ogled kratkih predstavitev najbolj znanih slovenskih knjig –TV oddaja 50 knjig. Kratke dokumentarne filme si lahko ogledate na povezavi:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/50knjig

SLOVENŠČINA 8/3. SKUPINA 

Tema: Utrjevanje

S pomočjo interaktivnih gradiv na www.iRokus.si

si oglej posnetek (DZ str. 91/17. naloga).

Nato reši naloge od 18. do 22.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

PRILOGA >>> TABATA (1)

 

DOD KEM 8. r

 • Reševanje tekmovalnih nalog državnega tekmovanja preteklih let (2018, 2017 –  natisnjene izvode)
 • Na spletni strani zotks je dostopen arhiv nalog (dodatne naloge za reševanje)

Izpiši zaporedno številko naloge posameznega leta, ki je ne znaš rešiti, da jo bomo rešili skupaj.

Če potrebuješ  pomoč, pošlji vprašanje na moj e-naslov, ki je objavljen na spletni strani šole.

(Skupno 196 obiskov, današnjih obiskov 1)