6. A 6. B

 ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

– na spletu poišči kaj pomeni beseda “FARTLEK”, kakšne vrste vadba je in čemu je namenjena

PRAKTIČNI DEL:

         – kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje; ponovno poskusi narediti kakšno novo vajo

         – FARTLEK (kombinacija hoje, teka in vaj)

Aktivnost izvajamo na prostem, če se le da, v gozdu. Same določite koliko časa boste hodile, koliko tekle in katere vaje boste delale. Aktivnost naj traja vsaj 30 minut, tempo in pavze določite glede na vaše počutje. Za kontrolo štetja korakov, porabljenega časa, kalorij itd. si lahko pomagate s pametnimi telefoni.

Po vadbi popijte dovolj tekočine!!!

ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

– na spletu poišči kaj pomeni beseda “FARTLEK”, kakšne vrste vadba je in čemu je namenjena

PRAKTIČNI DEL:

         – kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje; ponovno poskusi narediti kakšno novo vajo

         – FARTLEK (kombinacija hoje, teka in vaj)

Aktivnost izvajamo na prostem, če se le da, v gozdu. Same določite koliko časa boste hodile, koliko tekle in katere vaje boste delale. Aktivnost naj traja vsaj 30 minut, tempo in pavze določite glede na vaše počutje. Za kontrolo štetja korakov, porabljenega časa, kalorij itd. si lahko pomagate s pametnimi telefoni.

Po vadbi popijte dovolj tekočine!!!

ŠPORT (DEČKI)

 –  kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje

         –  FARTLEK NA PROSTEM ( kombinacija hoje, teka in vaj ), aktivnost

izvajamo na prostem, če se le da v gozdu….sami določite koliko časa boste hodili, koliko tekli in katere vaje boste delali…Aktivnost naj traja vsaj 45 min, tempo in pavze določite glede na vaše počutje.

Po vadbi popijte dovolj tekočine.

S to vadbo pozitivno vplivate na izboljšanje srčno žilnega sistema, s tem pa na vašo kondicijo in dobro počutje.

NAR 6. A

Kamninski krog

 1. Rešite učni list, ki je v priponki (če imate možnost ga sprintajte), drugače pišite v dokument. Česar ne morete narediti, pustite prazno. Učni list ste reševali že v šoli v naravi. Rešitve vam pošljem naslednji teden.
 2. V zvezek napišite naslov Kamninski krog in prerišite sliko iz učbenika na strani 25.

Pod sliko pa:

Kamnine se v dolgih časovnih obdobjih pretvarjajo druga v drugo zaradi delovanja zunanjih vremenskih vplivov ter delovanja visokih tlakov in temperatur v notranjosti . Spreminjanje ene vrste kamnin v drugo ponazorimo s kamninskim krogom.

Še enkrat preberite vse o kamninah v učbeniku.

GOS 6. B – 2. skupina

 1. V zvezek za gospodinjstvo napiši naslov Proizvodnja in storitve
 2. S pomočjo učbenika, na strani 7 izpiši definicijo proizvodnje (Proizvodnja je….)
 3. V učbeniku imaš narisan primer proizvodnje oblačil. V zvezek na podoben način nariši in zapiši proizvodnjo mlečnih izdelkov v mlekarni (navedi surovine in končne izdelke).
 4. Zapiši 10 primerov proizvodnje v Sloveniji (začni v domačem kraju in bližnji okolici). Npr. Moduli Sg – šivanje, krojenje; Mlekarna Celeia – proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov…
 5. Zapiši 10 storitev, ki jih opravljajo zasebniki, podjetja in ustanove v kraju, kjer živiš. Pomagaj si z internetom.

Npr. 1) Komunala Sg (komunalne storitve – oskrba z vodo, odvoz smeti, javna razsvetljava, vzdrževanje cest)…

MATEMATIKA

Danes  boste utrdili znanje o obsegu in ploščini kvadrata in pravokotnika. Ker se končuje prvi teden dela na daljavo, pa boste tudi ocenili svoje delo v tem tednu. Prosim, da mi oceno dela v tem tednu pošljete do petka, 20. 3. do 2020, do 18.00.

 Pregledate in popravite naloge iz učbenika, ki ste ju dobili v sredo. Rešitve so pripete k elektronskemu sporočilu.

 Najprej rešite nalogi v učbeniku, str. 154, nal.  8 (pravokotnik 2 in pravokotnik 3),  11, nato pa še v delovnem zvezku rešite naloge str. 127, 128,  nal. 4cč, 6bč.  Rešitve nalog iz delovnega zvezka preverite v rešitvah na koncu DZ.

Če pa je komu dolgčas in bi rad malo raziskoval, pa naj v učbeniku strani 154 reši še nalogo 9.

Ocena dela v tem tednu

Po elektronski pošti odgovori na spodnja vprašanja:

 1. Kaj si se v tem tednu naučil-a s samostojnim delom? Česa še ne znaš?
 2. Kje si imel-a težave? Kaj ti je bilo najtežje?
 3. Ali si poiskal-a pomoč, če česa nisi znal-a? Kje oz. pri kom?
 4. Koliko časa si porabil-a za opravljanje nalog, ki si jih dobil-a v tem tednu pri matematiki?
 5. Ali si uporabil-a še kakšno drugo gradivo in katero (iRokus, Mladinska knjiga…)?

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. RAZRED 

V današnjih dveh urah boste ponovili spretnosti pri delu s papirjem. Uporabili boste znanje o profilih.

Začeli boste izdelovati stol iz papirja. Na podoben način smo pri pouku izdelali klopco oziroma most. Stol ima 4 noge, sedež, naslon za hrbet in naslon za roke. Prenesti mora obremenitev 0,5 kg.  To bomo preverili takrat, ko bomo spet pričeli s poukom v šoli. Na sliki spodaj je primer stola, vaš je lahko povsem drugačen.

Vir: http://www.allanwexlerstudio.com/projects/scaffold-paper-chair

STOL IZ PAPIRJA

Pripomočki:

4 pisarniški listi formata A4,

ravnilo, svinčnik,

škarje,lepilo.

Postopek:

Mizo zaščitite s časopisnim papirjem. Iz pisarniškega papirja oblikujte noge(okrogel ali kvadraten profil). Ne pozabite na zavihke za lepljenje. Dodajte sedež (gubanec – harmonika), nato še naslone za roke in hrbet (kvadratni, U, L, I profil).

Lahko si naredite načrt ali pa dele oblikujete sproti.

Domača naloga:

Na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si mi napišite, koliko ste uspeli narediti v dveh urah. Nadaljevali bomo naslednji teden.

 ANGLEŠČINA

Še vadi Present Simple. Priloga – razlaga.

DZ/67

Rešitve pošlji do petka zvečer. Pomagaj si z zvezkom in listom, ki je priložen v mailu.

GEO

TEMATIKA-  Upodabljanje površja in geografska lega.

Učenci so dobili navodila za delo preko e-pošte.

SLOVENŠČINA 6. razred 1. skupina

TEMA: UTRJEVANJE

V delovnem zvezku 2. del reši naloge na 24., 25. in 26. strani, in sicer  od 30. naloge do 39. naloge.

Pri 33. nalogi moraš razložiti besedi moten in ohlapen. Če ti razlagi delata težave, poglej v Slovar slovenskega knjižnega jezika ( odpri povezavo https://fran.si/, v nadaljevanju SSKJ).

Če ti še katera naloga dela preglavice ali imaš težave pri reševanju, se lahko obrneš name.

SLOVENŠČINA 6. razred 2. skupina

TEMA: UTRJEVANJE

V delovnem zvezku 2. del reši naloge na 24., 25. in 26. strani, in sicer  od 30. naloge do 39. naloge.

Pri 33. nalogi moraš razložiti besedi moten in ohlapen. Če ti razlagi delata težave, poglej v Slovar slovenskega knjižnega jezika ( odpri fran.si , v nadaljevanju SSKJ).

Če ti še katera naloga dela preglavice ali imaš težave pri reševanju, se lahko obrneš name.

SLOVENŠČINA 6. razred 3. skupina

TEMA: UTRJEVANJE

V delovnem zvezku 2. del reši naloge na 24., 25. in 26. strani, in sicer  od 30. naloge do 39. naloge.

Pri 33. nalogi moraš razložiti besedi moten in ohlapen. Če ti razlagi delata težave, poglej v Slovar slovenskega knjižnega jezika ( odpri fran.si , v nadaljevanju SSKJ).

Če ti še katera naloga dela preglavice ali imaš težave pri reševanju, se lahko obrneš name.

ŽELIM TI VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU.

SLOVENŠČINA 6. razred 4. skupina

Tema : Utrjevanje

V DZ  reši naloge na straneh 24, 25, in 26 od 30. do 39.

(Skupno 127 obiskov, današnjih obiskov 1)