SLOVENŠČINA – Poslušam in rišem – Medved in Maša

Najprej učenci rišejo v zvezek za SLJ po navodilu:

Zgoraj na listu narišite sonce. Z zeleno barvico narišite krivo črto. Levo na listu napišite črko A. Pod črko A napišite črko L. Spodaj na listu napišite svoje ime.

Svoje ime povežite s črko L.

Učenci razmišljajo, kaj bi se zgodilo, če bi se izgubili v gozdu. Preberemo jim rusko pravljico Maša in medved (priloga). Ruska pravljica, Maša in medved

Z učenci se o pravljici pogovorite. Po učnem listu, ki je na koncu pravljice, naj učenci samostojno pripovedujejo pravljico.

V zvezek za SLJ naj napišejo naslov MAŠA IN MEDVED in pravljico narišejo.

SPOZNAVANJE OKOLJA – Opazovalni sprehod

Na sprehodu opazujemo pomladne cvetlice, odganjanje trave, tipamo tla, jutranjo roso, opazujemo brstenje dreves …

Opazujemo živali. Spodbudimo učence, naj povedo, katere živali so se prebudile iz zimskega spanja, katere živali so se vrnile iz južnih krajev.

Opazujemo delo ljudi na življenjskih okoljih. Delo poimenujemo.

Dajemo navodila za opazovanje:

Zamižite in globoko dihajte. Kakšen zrak čutite (vonj, temperatura …)?

Opazujte nebo. Kaj opazite? Se oblaki gibljejo?

Potipajte tla. Kaj čutite?

Opazujte drevesa. Ali opazite kakšno gibanje drevja? Kaj mislite, zakaj?

Zamižite in poslušajte. Kaj slišite? Od kod prihajajo zvoki? (pokažite s prstom)

Povej kaj si videl, slišal, tipala, vonjal …

Učenec pripoveduje, kaj vse je opazil.

Učenci doma v zvezke za SPO narišejo svoja opažanja (vreme, oblačila – kako smo oblečeni, cvetlice, brsteče drevje, opažene živali…). Zapišejo naslov POMLAD.

ŠPORT – Igre v naravi

Učenci pretekajo dvorišče na različne načine (tek naprej, nazaj, v stran, hopsanje, sonožni poskoki, po vseh štirih, z visokim dvigovanjem kolen, z dolgimi koraki…).

Učenci preskakujejo ali preplezajo ovire v naravi (npr. štore, drva…), zadevajo cilje (npr. s storži zadevajo debla dreves v gozdu), mečejo v daljavo (npr. storže v gozd)…

 GLASBA – A. Vivaldi – Pomlad

Najprej se pogovorite o pomladi, npr. Kaj se dogaja v tem letnem času? Kakšna dela opravljajo ljudje? Kakšno je vreme, narava? Kaj delajo živali? Kaj se dogaja z drevesi?…

Sledi poslušanje skladbe, ki jo najdete na Youtube – Vivaldi 1. stavek Pomlad. Ob poslušanju si zamislijo motiv pomladi, ki bi ga lahko narisali.

Ob ponovnem poslušanju v glasbeni zvezek narišejo poljuben motiv pomladi in zapišejo naslov: POMLAD

Ko z risanjem končajo, se ob ponovnem poslušanju gibljejo – si izmislijo svoj ples.

ANGLEŠČINA

Tema: Živali v živalskem vrtu

Cilji: ponovitev besedišča za živali: džungla

        spoznavanje novega besedišča za živali: živalski vrt

o Gibalna pesmica FIVE LITTLE MONKEYS.

o Pesem: WALKING IN THE JUNGLE

Poslušaj posnetek in zraven zapleši.

V zvezku pobarvaj že narisane živali v džungli in jih poimenuj.

o Interaktivna vaja: ANIMAL NOISES          

Poslušaj in klikni na pravilno žival.

o Pesem: LET ‘ S GO TO THE ZOO

Poslušaj posnetek pesmice.

Pri ponovnem poslušanju zraven zapleši.

V zvezek nariši živali iz pesmice.

Poskusi jih poimenovati. (Če imaš težave pesmico poslušaj še enkrat)

o Interaktivna vaja: HOW MANY?

Preštej koliko živali je na sliki in klikni na ustrezno številko.

(V pomoč: spider je pajek, ladybird je pikapolonica)

ϑ Živali, ki si jih narisal mi lahko poslikaš in fotografijo posreduješ na moj elektronski naslov.

ϑ Napiši mi katero besedico si si težko in katero besedico si si hitro zapomnil.

 Gibalno pesmico lahko naučiš svoje starše!

ZA ODPIRANJE SPLETNIH NASLOVOV: 

na tipkovnici hkrati stisneš tipko Ctrl in klikneš na odebeljen zapis pesmice oz. vaje!

(Skupno 135 obiskov, današnjih obiskov 1)