4. A 4. B
 ŠPORT

Cilji:

Izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost.

Ponovijo osnovne elemente gimnastičnih prvin.

Tema: Gimnastika – utrjevanje

Navodilo za delo:

Naredi sklop gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje – kot to naredimo v šoli.

Naredi vaje za moč ( 2x po 15 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 2x po 5 sklec).

Ponovi osnovne elemente talne telovadbe: preval naprej, preval nazaj, stojo na lopaticah, most in vajo ravnotežja – lastovko.

Vse te elemente lahko narediš doma, vendar bodi pozoren na varnost, da ne pride do poškodbe.

ŠPORT

Gimnastika – utrjevanje

CILJI

Učenci:

• izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost.

• ponovijo osnovne elemente gimnastičnih prvin.

NAVODILO ZA DELO

1. Naredi sklop gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje – kot to naredimo v šoli.

2. Naredi vaje za moč ( 2x po 15 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 2x po 5 sklec).

3. Ponovi osnovne elemente talne telovadbe: preval naprej, preval nazaj, stojo na lopaticah, most in vajo ravnotežja – lastovko.

Vse te elemente lahko narediš doma, vendar bodi pozoren na varnost, da ne pride do poškodbe.

SLOVENŠČINA

Cilji:

Berejo, razumejo, doživljajo, vrednotijo in povzamejo enogovorno neumetnostno besedilo.

Zbirajo podatke o poklicnih načrtih in tvorijo besedilo.

Tema: Kako predstavimo svoje poklicne načrte?

Navodilo za delo:

Pripravljati se boš začel na govorni nastop – opis poklica.

Da bo delo lažje steklo, reši naloge v DZ, 2.del, strani 62-63.

Preglej si svoje delo v rešitvah za SLJ.

Za pripravo govornega nastopa imaš čas do naslednje srede. Besedilo zapiši na računalnik, da mi ga boš lahko poslal po mailu. (Če boš pisal v zvezek ali na list, fotografiraj zapis in mi ga pošlji po mailu). Upoštevaj navodila iz delovnega zvezka (str. 58-63).

Govorni nastop bo moral trajati vsaj 5 minut, zato o svojem poklicu zberi dovolj podatkov. Za predstavitev v šoli si pripravi plakat, kartončke, Powerpoint predstavitev… Izbira je tvoja.

Zapis predstavitve tvojega poklica mi torej pošlji do srede, 25.3.2020 na moj mail. Pregledala ti ga bom in ti svetovala, če boš moral še kaj spremeniti ali pa odobrila, da začneš pripravljati pripomočke za predstavitev (plakat, kartončke, računalniško predstavitev…)

SLOVENŠČINA

Kako si pri branju pomagamo s preglednico?

CILJI

Učenci:

• berejo, razumejo in povzemajo vsebino poklica z miselnim vzorcem (tj. določanje podtem/ključnih besed in navajanje bistvenih podatkov).

• Spoznajo uporabnost miselnega vzorca pri branju.

• Pretvarjajo miselni vzorec v besedilo.

• Povzemajo zgradbene in jezikovne značilnosti besedila, ki ga bodo tvorili.

• Vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, uporabnost in ustreznost besedila.

Usvajajo strategije branja neumetnostnega besedila.

1. SDZ 2 odpri na str. 49 in dopolni besedilo v rumenem polju.

2. Preberi naslov besedila SDZ 2 str. 50, naloga 2.

3. Oglej si besedilo.

Ugotovil boš, da ima podnaslove. To so v resnici ključne besede, ki ti bodo v pomoč pri pisanju preglednice in ločujejo odstavke.

4. Preberi besedilo Kaj dela vzgojiteljica?

5. Reši SDZ 2 str. 51 nalogo 3.

6. Reši še nalogi 4 in 5 na strani 52

NE POZABI: Tisti, ki še niste prebrali vseh knjig za bralno značko lahko to opravite v teh dneh. Izberite si katerokoli (primerno) knjigo, ki jo najdete  na domači knjižni polici.

MATEMATIKA

Cilji:

Utrjujejo znanje – zapisovanje denarnih vrednosti, seštevajo in odštevajo denarne vrednosti, berejo preglednico in prikažejo podatke še z drugimi prikazi.

Tema: Ponavljamo in utrjujemo

Navodilo za delo:

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh 56 in 57 – 1.naloga.

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

Čakata te tudi vaji na portalu https://moja-matematika.si/

MATEMATIKA

TEMA Pisno deljenje s prehodom – utrjevanje

CILJI

Učenci:

utrjujejo pisno deljenje s prehodom.

NAVODILO ZA DELO

  1. 1. Rešuj naloge na Moji matematiki, ki sem ti jih poslala.

(2731, 2732, 2741, 2742 – Pisno deljenje)

DRUŽBA

Cilji:

Spoznajo pojem trajnostni razvoj.

Spoznajo pomen delovanja in načrtovanja z vidika trajnostnega razvoja.

Tema: Trajnostni razvoj

Navodila:

V učbeniku za DRUŽBO si na strani 76 in 77 preberi besedilo.

V zvezek za DRU napiši naslov TRAJNOSTNI RAZVOJ in prepiši cilje trajnostnega razvoja.

Oglej si filme:

https://www.youtube.com/watch?v=DhRhhJK1KQk

https://www.youtube.com/watch?v=90zvkY4ZfUc

http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Za-najmlaj%C5%A1e/Risanke

V zvezek napiši vsaj 5 konkretnih aktivnosti, s katerimi že vi doma pomagate našemu planetu (npr. ločujete odpadke – imate ločene koše za embalažo in mokre odpadke, biološke odpadke nesete na kompostnik, varčujete z vodo – ko perete zelenjavo, s preostalo vodo zalijete rože ipd.). Tvoje zapise v zvezku fotografiraj in mi jih pošlji na moj mail.

DRUŽBA

TEMA Trajnostni razvoj

CILJI

Učenci:

• Spoznajo pojem trajnostni razvoj.

Spoznajo pomen delovanja in načrtovanja z vidika trajnostnega razvoja.

NAVODILO ZA DELO

1. V učbeniku za DRUŽBO si na strani 76 in 77 preberi besedilo.

2. V zvezek za DRU napiši naslov TRAJNOSTNI RAZVOJ in prepiši cilje trajnostnega razvoja.

3. Oglej si filme:

https://www.youtube.com/watch?v=DhRhhJK1KQk

https://www.youtube.com/watch?v=90zvkY4ZfUc

http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Za-najmlaj%C5%A1e/Risanke

4. V zvezek napiši vsaj 5 konkretnih aktivnosti, s katerimi že vi doma pomagate našemu planetu

(npr. ločujete odpadke – imate ločene koše za embalažo in mokre odpadke, biološke odpadke nesete na kompostnik, varčujete z vodo – ko perete zelenjavo, s preostalo vodo zalijete rože ipd.).

Zapis v zvezku fotografiraj ali ga natipkaj in mi ga pošlji na moj mail.

ŠPORT (NIP)

Preberite navodila, v priponki pa vas čaka tabela, ki jo boste potrebovali, da boste nalogo lahko opravili. Nalogo poskusite opraviti večkrat, na različne načine, za izziv jo lahko poskusijo opraviti tudi ostali družinski člani. Prav vam bodo prišli list in pisalo, pa dobra volja 🙂 Športna abeceda

Navodilo za delo:

  •  vsak učenec iz tabele razbere vaje, ki jih vsebujejo črke njegovega imena in priimka; (primer: PETRA = kroženje z glavo v vsako   smer 5X + 10X kroženje z rokami naprej in 10X nazaj + 10X dvig bokov v most….)
  •  število ponovitev vsake vaje si lahko prilagodite/ zmanjšate
  •  vaje lahko opravljate večkrat, super bi bilo, da vsak dan
  •  zato, da se “trening” ne bo ponavljal, vedno znova zanj izbirajte druge besede

NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo:

še vedno smo pri igračah

prepiši spodnje povedi v zvezek in zraven nariši, tako kot zahteva poved.

naslov: ÜBUNG – vaja

Der Tedybär ist schwarz, weiß und groß.

Die Puppe ist blau, rot und schön.

Das Springseil ist braun,orange und lang.

Der Ball ist bunt und groß.

Das Auto ist blau.

Der Luftballon ist klein und rosa.

Der Roboter ist groß und grau.

Povedi večkrat preberi na glas.

Sedaj pa nariši še svojo najljubšo igračo.

(Skupno 326 obiskov, današnjih obiskov 1)