4. A 4. B

MATEMATIKA

Cilj:

Učenec utrdi znanje poznavanja večkratnikov, deliteljev, izrazov pri računih množenja in deljenja, ustnega množenja in deljenja z 10 in 100, uporabe računskih operacij pri reševanju besedilnih nalog.

Tema:

Utrjevanje znanja

Navodilo za delo:

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh 58 in 59 – 6., 7.a in 7.c naloga.

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

 MATEMATIKA

Pisno deljenje z ostankom

CILJI

Učenci:

 • Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom).
 • Poimenujejo člene posameznih računskih operacij.
 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.
 • Delijo z ostankom (v okviru poštevanke).
 • Pisno delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

NAVODILO ZA DELO

 1. Pisno deljenje bomo vadili še ta teden, vendar če si naključno izbereš število, ni nujno, da je deljenec večkratnik delitelja, zato imamo včasih
 1. Poglej si filmček na spodnji povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=kOYRY6u-SRc

 1. Zdaj poskusi še sam z istim računom

2 7 3  :  5  =                          Preizkus:

(Če ti ne gre, poglej posnetek še enkrat, še enkrat,…)

 1. Zdaj poskusi sam z drugimi števili.

1 1 3  :  4 =

 1. korak 1 : 4 = ne gre
 2. korak 11 : 4 = (poiščem večkratnik, ki je manjši od 11) , to je 8
 3. korak 11 : 4 = 2, ost. 3
 4. korak 3 napišemo pod 11
 5. korak ostanku 3 pripišemo 3
 6. korak 33 : 4 = (poiščem večkratnik, ki je manjši od 33) , to je 32
 7. korak 33 : 4 = 8, ost. 1
 8. korak ostanku 1 nimamo več česa za pripisat, zato je ostanek 1.

 

 1. Takoj naredi preizkus in na koncu ne pozabi prišteti ostanka.

Reši SDZ 3 str. 81 nal. 1 in 2.  Če ti ne gre, si pomagaj še z razlago na strani 81 na modri podlagi.

SLOVENŠČINA

Cilji:

Učenec zbira podatke o izbranem poklicu in tvori besedilo, s katerim predstavi svoje poklicne načrte.

Tema:

Priprava na govorni nastop

Navodilo za delo:

Za pripravo govornega nastopa imaš čas do srede.

Besedilo zapiši na računalnik, da mi ga boš lahko poslal po mailu. Upoštevaj navodila iz delovnega zvezka (str. 58-63), v pomoč ti bo tudi posnetek na Youtubu:

https://www.youtube.com/watch? v=U2hueCNM5E4&t=3s&fbclid=IwAR131rR3CKRFAG7LpuXm9YoKKMka53m_ T1j18UHJMnoEatpxA02WvLAS4Io

Govorni nastop bo moral trajati vsaj 5 minut, zato o svojem poklicu zberi dovolj podatkov.

Zapis predstavitve tvojega poklica mi torej pošlji do srede, 25.3.2020 na moj mail.

Pripomočke za predstavitev (plakat, kartončke, računalniško predstavitev…) boš začel-a pripravljati šele v četrtek.

 SLOVENŠČINA

TEMA

Sanje imajo kape z rdečimi cofi

CILJI

Učenec:

 • Doživlja interpretativno prebrano pesem.
 • Razumljivo in doživeto glasno bere pesem.
 • Prepoznajo osrednjo temo: besedna igra – nonsens.
 • Razvija asociativne zmožnosti glede na besedilno stvarnost (nesmiselnice).
 • Opazuje ponavljanje posameznih glasov.
 • Pesem preoblikujejo v strip.
 • Ustvarja rime, rimane verze, kitice.

NAVODILO ZA DELO

 

 1. Napiši pet besed, ki se jih v tem trenutku spomniš.

 

 1. Iz besed, ki si jih napisal-a, pretvori v poved. Če bo šlo, besede oblikuj v verze, ki se naj rimajo.

Če ti je uspelo, si dobil-a verz, ki pa je najbrž smešen in nima pravega smisla.

Takim pesmim pravimo NESMISELNICE ali NONSENSNE pesmi.

Če ti ni uspelo, preberi nesmiselnico, ki jo je napisal Boris A. Novak in boš vedel, kaj to pomeni.

 

 

Blabla

 

bla

blabla

blablabla

blablablabla

blablablablabla

blablablablablabla

blablablablablablabla

blablablablablablablabla

blablablablablablablablabla

blablablablablablablablablabla

 

 

jaz sem en bla

blabla

 

 

 

 1. Zdaj pa zares.

Preberi pesem Milana Dekleve SANJE IMAJO KAPE Z RDEČIMI COFI, ki jo najdeš v Berilu str. 22, 23. (Ko jo sam-a prebereš vsaj dvakrat, jo lahko poslušaš tudi v interaktivnem gradivu www.radovednih-pet.si)

 1. Napiši v zvezek avtorja in naslov, nato pa s svojimi besedami zapiši, kaj pomeni, če rečemo, da je beseda nonsens ali nesmiselnica.

Tabelska slika:

Milan Dekleva

SANJE IMAJO KAPE Z RDEČIMI COFI

Pesem je nesmiselnica ali nonsensna pesem, ker ……

ŠPORT

Cilji:

Učenec utrdi osnovne gimnastične prvine in izboljšuje svoje gibalno učinkovitost.

Tema:

Gimnastika – preval, skakanje s kolebnico

Navodilo za delo:

Posveti vsaj 5 minut gimnastičnim vajam, pazi na vrstni red vaj. Lahko narediš tudi kakšno vajo za moč (počepi, sklece, vaje za trebušne in hrbtne mišice).

Vadi preval naprej in nazaj. Bodi pozoren na pravilno postavitev rok, glave, nog ter pomoč nog in rok pri vstajanju (preval naprej), pri prevalu nazaj poskušaj zaključiti na prstih in ne na kolenih.

Namig: Iz vzglavnikov si lahko narediš klančino, ki ti bo v pomoč pri prevalu nazaj.

Vadi še različne skoke s kolebnico: sonožno, z vmesnim poskokom, samo po levi/desni nogi, tek s preskakovanjem kolebnice … tisti, ki vam preskakovanje kolebnice ne predstavlja težav, pa lahko vadite poskoke z vrtenjem kolebnice nazaj, križno vrtenje, en poskok – dvojno vrtenje …

 ŠPORT

TEMA

Gimnastika – preval naprej

CILJI

Učenec:

 • utrdi osnovne gimnastične prvine (preval naprej) in izboljšuje svoje gibalno učinkovitost.

NAVODILO ZA DELO

 

 1. OGREVANJE
 • razkoračna stoja, kroženje z glavo,
 • razkoračna stoja, kroženje z rameni naprej in nazaj,
 • razkoračna stoja, kroženje z vsako roko posebej naprej in nazaj,
 • kroženje z obema rokama,
 • razkoračna stoja, roke v bokih, kroženje z boki,
 • stoja na eni nogi, kroženje z drugo nogo, menjava noge,
 • stoja na eni nogi, kroženje z drugo nogo v kolenu, menjava noge,
 • stoja na eni nogi, kroženje z drugo nogo v gležnju, menjava noge.

 

 1. RAZTEZANJE (raztezanje mišice traja 20 s vmes pa 10s sproščanje.)
 • raztezna vaja za mišice ramenskega obroča (desno roko iztegni nad glavo, leva je ob telesu, za hrbtom skleni roki)
 • raztezna vaja za hrbtne mišice
 • kroženje z glavo

 

 1. PREVAL NAPREJ

(Pred vadbo bi te rada spomnila na kaj bodi pozoren pri prevalu.)

 

 • Iz čepa se opremo z rokami na tla (roke v širini ramen),
 • sledi iztegovanje nog ter spodvijanje glave.
 • S popuščanjem lahti se mehko spustimo na tilnik in pleča ter po usločenem hrbtu prevalimo preko seda prednožno skrčno do stoje.

(Pri izvedbi prevala morajo biti noge popolnoma skrčene, hrbtenica čim bolj usločena, glava pa močno predklonjena. Taka drža omogoča dovolj hitro in tekoče vrtenje telesa.)  V zaključku prevala naj roke vedno pritegnejo goleni k telesu.)

Pazi na naslednje napake in jih odpravi:

 • postavitev rok preveč pod sebe;
 • premalo predklonjena glava;
 • majhna rotacija, zaradi nepopolnega krčenja telesa ali preslabega odriva z nogami;
 • prezgodnje iztegovanje nog;
 • odrivanje z rokami od tal pri vstajanju;

 

 1. VADBA:
 2. Preval naprej iz čepa do seda.
 3. Preval naprej iz počepa do počepa s pomočjo opiranja na roke.
 4. Preval naprej do vzravnanja telesa brez pomoči rok.
 5. Preval naprej povezan s sonožnim poskokom na koncu in iztegnjenimi rokami nad glavo.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Cilji:

Učenec utrdi znanje iz sklopa Snovi :

 • opredeli lastnosti snovi in jih razvršča,
 • pozna lastnosti magnetov,
 • ve, da nekatere snovi prevajajo električni tok, druge ne,
 • ve, da se lastnosti snovi spreminjajo,
 • pozna pomen simbolov za nevarne snovi,
 • zna ustrezno ravnati z nevarnimi snovmi,
 • pozna pomen ločenega zbiranja odpadkov,
 • pozna nevarnost divjih odlagališč,
 • ve, da se snovi shranjujejo v različnih posodah,
 • pozna agregatna stanja vode ter njihove lastnosti.

Tema:

Utrjevanje znanja

Navodilo za delo:

Danes boš znanje o snoveh ponovil na igriv način:

 • Pripravi si lističe z vprašanji – vsak list naj ima eno vprašanje:
 1. Poišči doma tri različne embalaže, na katerih znak označuje, da je snov v njej nevarna. Nariši embalažo, zapiši katera snov je v njej in preriši znak za nevarno snov.
 2. Ugotovi, katera snov v tvojem domu je trdna, katera tekoča in katera plinasta. Za vsako zapiši, na kakšen način je shranjena.
 3. Kakšen namen ima ovojnina ali embalaža ?
 4. Kaj se zgodi, če pozimi voda zamrzne v vodovodnih ceveh?
 5. Kako bi ločil zmes soli in popra?
 6. Zakaj so divja odlagališča odpadkov lahko nevarna?
 • Na mizo si pripravi zvezek, pisalo in učbenik za NIT.
 • V sobi razpotegni vrvico in s ščipalkami za obešanje perila pripni lističe z vprašanji na vrvico.
 • Določi si čas (največ 45 minut), v katerem boš moral odgovoriti na vseh šest vprašanj.
 • Teci po 1. vprašanje, ga prinesi k svoji mizi in v zvezek zapiši odgovor s celo povedjo. Če odgovora ne znaš, si pomagaj z zapiski v zvezku ali z učbenikom za NIT.
 • Nesi 1. vprašanje nazaj, ga pripni na vrvico in nadaljuj z naslednjim vprašanjem.
 • Z delom končaš, ko odgovoriš na vsa vprašanja.

Če na katero vprašanje ne najdeš odgovora, me kontaktiraj preko elektronske pošte, da te usmerim.

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

TEMA

Odpadno embalažo lahko ponovno uporabiš

CILJI

Učenec:

Dokaže, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, plastika, kovine).

Ve, katere snovi se lahko ponovno uporabijo.

Se zaveda, da vsako leto recikliramo večji odstotek odpadkov in da je to dobro za naše okolje.

NAVODILO ZA DELO

Naredi si igračo iz odpadnih materialov. Lahko uporabiš kakšno svojo zamisel.

Če je nimaš, si lahko narediš labirint na podoben način, kot ti kaže spodnja slika; pujska, ki lahko služi kot hranilnik,…

Če znaš, fotografiraj svojo igračo in mi fotografijo pošlji na moj e-naslov. Sicer jo lahko prineseš v šolo, ko se bomo spet srečali. Komaj čakam, da vidim vaše zamisli!

 

GLASBENA UMETNOST

Cilj:

Učenec si oblikuje pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.

Tema:

Slovensko ljudsko izročilo – narodna noša

Navodilo za delo:

Preden začneš, razmisli, kaj veš o narodni noši:

 • Kaj je narodna noša?
 • Kakšna je slovenska narodna noša?
 • Ob katerih priložnostih lahko vidimo ljudi oblečene v narodno nošo?
 • Zakaj so sploh nastale narodne noše?

Če si ugotovil-a, da o narodni noši ne veš prav veliko, boš z zanimanjem prebral-a besedilo v učbeniku na strani 61.

V zvezek za glasbo prepiši:

 

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO

Narodna noša

Narodna noša je slavnostno oblačilo nekega naroda. Slovenska je nastala pred več kot 500 leti in se je zelo spreminjala. Vsaka pokrajina ima svojo (primorska, koroška, dolenjska noša,…), za vseslovensko pa velja gorenjska narodna noša.

Dobro si oglej sliko v učbeniku. Oglej si tudi poimenovanje delov.

Če želiš, narodno nošo nariši.

GLASBENA UMETNOST

TEMA

Slovensko ljudsko izročilo – narodna noša

CILJI

Učenci:

 • si oblikujejo pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.

NAVODILO ZA DELO

 1. Preden začneš, razmisli, kaj veš o narodni noši:
 • Kaj je narodna noša?
 • Kakšna je slovenska narodna noša?
 • Ob katerih priložnostih lahko vidimo ljudi oblečene v narodno nošo?
 • Zakaj so sploh nastale narodne noše?

 

 1. Če si ugotovil-a, da o narodni noši ne veš prav veliko, boš z zanimanjem prebral-a besedilo v učbeniku na strani 61.

 

 1. V zvezek za glasbo napiši

Tabelska slika:

 

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO

Narodna noša

 

 • Je slavnostno oblačilo nekega naroda
 • Slovenska je nastala pred več kot 500 leti in se je zelo spreminjala.
 • Vsaka pokrajina ima svojo (primorska, koroška, dolenjska noša,…); za vseslovensko pa velja gorenjska narodna noša.

 

 1. Dobro si oglej sliko v učbeniku. Oglej si tudi poimenovanje delov.

Če želiš, narodno nošo nariši.

(Skupno 435 obiskov, današnjih obiskov 1)