1. ura SLJ

Poglej si posnetek, ki opisuje poklic OPTIKA. Kdo je optik? S čim se ukvarja? Vse to izveš v naslednjem posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=xs927fbPnH0&t=223s

 

 • reši naloge v delovnem zvezku za SLJ (2. del) na strani 44 in 45.

 

 1. ura MAT

Še vedno utrjujemo naše znanje matematike. Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh 58 in 59 – 6., 7.a in 7.c naloga.

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

Rešuj naloge v spletni matematiki.

 

 1. ura ŠPO

Pojdi na sprehod in se naužij svežega zraka. Po sprehodu doma na varnem in na blazini: 5x meči kocko in naredi vaje, ki ti jih je določilo število pik na kocki.

NIT

(ogled filmov) – rešitve :

OGLED FILMOV O ODPADKIH – KAJ SEM SI ZAPOMNIL-A:

 • Celofan spada med embalažo.
 • Plastična vrečka ne spada med biološke odpadke, ampak med embalažo.
 • Jajčna lupina in papirnati robček spadata med biološke odpadke.
 • Tetrapak spada med embalažo.
 • Žarnico nesemo v zbirni center.
 • Ločevanje odpadkov ni enostavno.
 • Slovenec ustvari povprečno okoli 400 kg smeti na leto.
 • Narava je vse bolj umazana.
 • Z recikliranjem zmanjšamo količino odpadkov, posekamo manj dreves za izdelavo papirja, porabimo manj nafte za izdelavo plastenk in izkopljemo manj peska za izdelavo steklenic.
 • Ne kupuj novih stvari, če jih ne rabiš.
 • Stare igrače lahko komu podariš.

Smeti lahko popraviš (npr. zlepiš lonček), znova uporabiš (npr. iz zabojnika in elastike izdelaš kitaro) ali recikliraš (npr. uvele rože in druge odpadke od zelenjave in sadja daš na kompostnik, čez nekaj časa bo iz njih nastalo gnojilo, hrana za rastline, – kompost).

Cilji:

Učenec utrdi znanje iz sklopa Snovi :

 • opredeli lastnosti snovi in jih razvršča,
 • ve, da se lastnosti snovi spreminjajo,
 • pozna pomen simbolov za nevarne snovi,
 • zna ustrezno ravnati z nevarnimi snovmi,
 • pozna pomen ločenega zbiranja odpadkov,
 • pozna nevarnost divjih odlagališč,
 • pozna agregatna stanja vode ter njihove lastnosti.

Tema: UTRJEVANJE ZNANJA

Navodilo za delo:

Danes boš znanje o snoveh ponovil na igriv način:

 • Pripravi si lističe z vprašanji – vsak list naj ima eno vprašanje:
 1. Poišči doma tri različne embalaže, na katerih znak označuje, da je snov v njej nevarna. Nariši embalažo, zapiši katera snov je v njej in preriši znak za nevarno snov.
 2. Ugotovi, katera snov v tvojem domu je trdna, katera tekoča in katera plinasta. Za vsako zapiši, na kakšen način je shranjena.
 3. Katere nevarne odpadke ne smemo odlagati med običajne odpadke ?
 4. Kako jih doma zbiraš in kam jih odložite ?
 5. Zakaj so divja odlagališča odpadkov lahko nevarna?
 • Na mizo si pripravi zvezek, pisalo in učbenik za NIT.
 • V sobi razpotegni vrvico in s ščipalkami za obešanje perila pripni lističe z vprašanji na vrvico.
 • Določi si čas (največ 45 minut), v katerem boš moral odgovoriti na vseh pet vprašanj.
 • Teci po 1. vprašanje, ga prinesi k svoji mizi in v zvezek zapiši odgovor s celo povedjo. Če odgovora ne znaš, si pomagaj z zapiski v zvezku ali z učbenikom za NIT.
 • Nesi 1. vprašanje nazaj, ga pripni na vrvico in nadaljuj z naslednjim vprašanjem.
 • Z delom končaš, ko odgovoriš na vsa vprašanja.

Če na katero vprašanje ne najdeš odgovora, ga boš prebral jutri v rešitvah priponke.

ANGLEŠČINA

Medpredmeto povezovanje: Materinski dan

Cilji: spoznavanje novega besedišča

ponovitev besedišča za družinske člane

Skozi naslednje interaktivne vaje ponovi besedišče za družinske člane:

DRUŽINA_1

DRUŽINA_2

DRUŽINA_3

MATERINSKI DAN

Poslušaj pesmico o mamicah: HAPPY MOTHER’ S DAY

Ker je v sredo materinski dan, se skupaj z ostalimi člani vaše družine naučite pesem na linku in presenetite svoje mame.

Lahko si izmislite kakšen ples oziroma gibanje, s katerim pesmico pospremite.

Za lažje razumevanje je spodaj zapisan prevod pesmice:

VESEL MATERINSKI DAN

Materinski dan, materinski dan, vesel materinski dan.

To je darilo, ki ti ga podarjam, na ta materinski dan.

Pospravil bom svojo sobo,

postiljal bom svojo posteljo,

pospravil bom svoje igrače.

Priden bom, samo zate, na ta materinski dan.

Potem se vse skupaj večkrat ponovi.

Na spodnjih linkih so ideje, kaj lahko izdelaš doma za mamin praznik:

 Lahko narediš ŠOPEK ROŽIC

Lahko narediš SRČKASTE ROŽE

Seveda pa lahko izdelaš tudi kaj drugega.

Če nimaš barvnega papirja, pobarvaj navaden bel papir v različnih odtenkih.

ŠPORTNIH 5×5

Pred teboj so različne naloge za razvijanje vzdržljivosti, moči, ravnotežja in raztezanja. Vsak dan si izberi 5 vaj, po eno iz posamezne skupine (vzdržljivost, moč, prosti čas, ravnotežje, raztezanje). Ko vaje enega dneva opraviš, kvadratke pobarvaj z enako barvo. Ko opraviš vse naloge, mi lahko fotografijo tabele ali slikico/posnetek kakšne vaje pošlješ na moj elektronski naslov petra.koren@guest.arnes.si.

.

NEMŠČINA (NIP)

Im Unterricht (pri pouku)

 1. Oglej si besede in pripadajoče sličice. Kje vse to počnemo? Tako je – v šoli pri pouku!

To sliko lahko natisneš in jo prilepiš v zvezek ali pa besede prepišeš.

 

 1. V zvezek prepiši tabelsko sliko:

IM UNTERRICHT (PRI POUKU)

Was machst du im Unterricht?

Kaj (ti) počneš pri pouku?

Was macht ihr im Unterricht?

Kaj (vi) počnete pri pouku?

Ich schreibe. (Jaz) Pišem.

Ich male ein Bild. Slikam sliko.

Ich lese ein Buch. Berem knjigo.

Ich singe Lieder. Pojem pesmi.

Ich rechne.

Ich turne.

Ich bastle.

Ich zeichne.

Ich tanze.

Ich spreche.

! Ich höre zu. Poslušam.

Wir schreiben. (Mi) Pišemo.

Wir malen Bilder. Slikamo slike.

Wir lesen Bücher. Beremo knjige.

Wie singen Lieder.

Wir rechnen.

Wir turnen.

Wir bastlen.

Wir zeichnen.

Wir tanzen.

Wie sprechen.

! Wir hören zu. Poslušamo.

SCHULFÄCHER (ŠOLSKI PREDMETI)

das Schulfach – šolski predmet

English – angleščina

Slowenisch – slovenščina

*Prepiši še predmete iz spodnje slike ali pa jo natisni in prilepi v zvezek.

 1. Prepiši in napiši, kaj pri katerem predmetu počneš. Ponekod je več možnosti.
 • Was machst du in Mathematik (Mathe)? Ich rechne.
 • Was machst du in Geografie und Geschichte? Ich schreibe, lese und höre zu.
 • Was machst du Kunst? ___________________________________
 • Was machst du in Sport? _________________________________
 • Was machst du in Musik? ________________________________
 • Was machst du in Deutsch und English? _____________________
 • Was machst du in Slowenisch? ____________________________

Možne rešitve so na naslednji strani.

Rešitve 3. naloge:

3) Ich bastle und male.

4) Ich turne.

5) Ich singe und höre zu.

6) Ich spreche, lese und schreibe.

7) Ich lese, spreche und schreibe.

(Skupno 343 obiskov, današnjih obiskov 1)