7. A 7. B

SLOVENŠČINA

Tema: Življenje in delo pisatelja

V berilu in na spletu poišči podatke o življenju in delu pisatelja Prežihovega Voranca ter jih zapiši v zvezek.

Ne pozabi na domače branje: Prežihov Voranc, Solzice

 NARAVOSLOVJE

Učna vsebina: Razklon svetlobe, Odboj svetlobe in barve

Navodila:

Reši učni list, ki je priložen (lom svetlobe). Lahko ga natisneš, če nimaš te možnosti, rešitvi preriši v zvezek.

  • V zvezek zapiši naslov Razklon svetlobe. Preriši spodnjo sliko in naredi zapis.

Vidna ali bela svetloba je sestavljena iz več barv, pravimo jim mavrične barve. Če curek bele svetlobe usmerimo na stekleno prizmo, se svetloba razkloni na posamezne sestavine (rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, indigo, vijolična).

Vzrok je v tem, da ima vsaka svetloba v steklu različno hitrost.

Razklon svetlobe v naravi opazimo kot mavrico (svetloba se razkloni na kapljicah vode).

 

Človeško oko zaznava samo 3 barve svetlobe. Pravimo jim OSNOVNE BARVE SVETLOBE:

  • rdeča
  • modra
  • zelena

Vse ostale barve zaznavamo kot kombinacijo osnovnih treh.

Osnovne barve svetlobe uporabljamo v ekranih računalnikov, televizorjev, telefonov, v reklamnih napisih. S prižiganjem in kombiniranjem osnovnih treh svetlob dobimo vse ostale barve.

Z mešanjem osnovnih barv svetlobe dobimo OSNOVNE BARVE SNOVI:

rdeča + modra = škrlatna ali magenta

zelena+ modra = turkizna ali cyan

zelena + rdeča = rumena

Osnovne barve snovi imamo v tiskalnikih.

MATEMATIKA

V tem tednu bomo preverili znanje o trikotnikih in štirikotnikih.

V priponki imate preverjanje znanja o trikotnikih.  >>> trikotnik_preverjanje

Preverjanja ni potrebno natisniti, naloge lahko rešujete v zvezek. Kjer so trikotniki narisani, v zvezek narišite podoben trikotnik. Rešujete 45 minut. Če preverjanja ne boste končali, boste z reševanjem nadaljevali jutri. Naloge rešite samostojno, saj boste le tako dobili pravo informacijo o svojem znanju. Ko boste preverjanje rešili, naloge poslikajte in mi jih pošljite po elektronski pošti, da jih lahko pregledam.

MATEMATIKA

V tem tednu bomo preverili znanje o trikotnikih in štirikotnikih.

V priponki imate preverjanje znanja o trikotnikih.  >>> trikotnik_preverjanje

Preverjanja ni potrebno natisniti, naloge lahko rešujete v zvezek. Kjer so trikotniki narisani, v zvezek narišite podoben trikotnik. Rešujete 45 minut. Če preverjanja ne boste končali, boste z reševanjem nadaljevali jutri. Naloge rešite samostojno, saj boste le tako dobili pravo informacijo o svojem znanju. Ko boste preverjanje rešili, naloge poslikajte in mi jih pošljite po elektronski pošti, da jih lahko pregledam.

LUM

Likovna naloga: Dinamična kompozicija
Učenci preko spleta poiščejo opise naslednjih mitoloških pošasti iz Stare Grčije:
– SCILA
– HARPIJA
– KERBER
– GORGONA
– KAČJI GIGANT ANTEJ
Izberejo si eno pošast in jo upodobijo čimbolj dinamično in dramatično – to pomeni, da jo narišejo v gibanju, akciji. Da nekoga napada ali se brani. Likovno tehniko si izberejo sami. Uporabijo naj tanke in debele črte, svetle in temne površine in čim več domišljije. Čas za izdelavo likovnega dela so tri šolske ure. Nekaj učencev bo naključno izbranih in mi bodo poslali fotografije izdelkov.

 SLOVENŠČINA

TEMA: ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA LOVRA KUHARJA PREŽIHOVEGA VORANCA

V berilu in na spletu poišči podatke o življenju in delu pisatelja Lovra Kuharja ter jih zapiši v zvezek.

Poišči tudi podatek, zakaj ime pisatelja – Lovro Kuhar Prežihov Voranc.

Prebrano črtico Potolčeni kramoh najdeš v zbirki črtic Solzice (11 črtic). Solzice si moral/a prebrati za domače branje (glej rok, ki si ga zapisal/a v zvezek; navodilo je bilo dano v začetku meseca februarja).

Naslednji teden bo delo povezano s prebrano knjigo Solzice.

 ZGODOVINA

Svoje znanje samostojno utrdijo in preverijo s pomočjo spletne aplikacije Cankar zna http://cankarzna.splet.arnes.si/7-razred/ in interaktivnega gradiva Zgodovina. Teme so: Stari Grki, Antična Grčija, Širjenje rimskega imperija.

 ZGODOVINA

S pomočjo zvočnega posnetka učne ure na povezavi  https://vox.arnes.si/p5jx6kt4mbq/  in delovnega lista z naslovom Najstarejša zgodovina Apeninskega polotoka, ki ga najdejo v spletni učilnici  https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=4431   v 2. poglavju, naredijo miselni zapis z naslov Najstarejša zgodovina Apeninskega polotoka in nastanek mesta Rim. Pomagajo si z učbenikom str. 59 9n 60. Namig uporabite spletni brskalnik Mozzila Firefox in poskušajte večkrat, zaradi zasedenosti arnesovega strežnika.

 ANGLEŠČINA

Modalni glagol CAN

Danes bomo ponovili rabo modalnega glagola CAN.

  1. Oglej si razlago in primere. List si natisni in prilepi oz. prepiši.

Razlaga:

CAN

Modalni glagol CAN izraža zmožnost (ability) in dovoljenje (permission).

1.) ZMOŽNOST (nekaj znam, ne znam, zmorem)

Primeri:

I can play tennis. (Znam igrati tenis.)

My grandma can’t swim. (Moja babica ne zna plavati.)

His dad can speak five languages. (Njegov oče zna pet jezikov.)

Can ali can’t postavimo pred glagol (play, speak, swim…).

 

2.) DOVOLJENJE (smem, ne smem, lahko)

Primeri:

Can I go to the cinema, dad? (Ati, a lahko grem v kino?) – prosimo za dovoljenje

You can’t use your mobile phone in class. (V razredu ne smeš uporabljati telefona.) – ni dovoljeno

 

  1. Reši: U/51, nal. 3 (napiši, kaj znaš in česa ne) in nal. 4 (napiši, kaj je v tvoji šoli dovoljeno in česa ne smeš) (v zvezek).

 

 LS1

Likovna naloga: Pisava in risba- karikatura
Učenci spoznajo možnosti kombinacije pisave in risbe. Na spletu poiščejo razlago pojma karikatura ter razne primere karikatur. Narišejo karikaturo koronavirusa (kako si predstavljajo ta virus) in jo opremijo s kratkim besedilom (v oblačku kot pri stripu-kaj virus sporoča ljudem, kakšen je njegov namen na svetu in podobno). Vse skupaj lahko upodobijo na malo smešen ali ironičen način. Čas izdelave nsloge sta dve šolski uri.

TVZ
V spletno učilnico za TVZ https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25160 naložijo svoje PPT prezentacije in wordov dokument o kulturni dediščini Mislinje. Rok je 31. 3. 2020.
(Skupno 509 obiskov, današnjih obiskov 1)