2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

ZANIMIVOSTI O ŽIVALIH

Cilji:

 • Usvajajo strategijo iskanja in zapisa podatkov.
 • Poiščejo podatke v besedilu.
 • Povedo svoje mnenje o besedilu.
 • Ustno in pisno odgovarjajo na vprašanja.

Naloga:

 • V učbeniku na strani 56 preberi naslov in poimenuj slike živali. Besedilo večkrat glasno ali šepetajoče preberi.
 • Ustno odgovori na naslednja vprašanja.
 • Ali imajo rogači rogove?
 • Po čem so dobili rogači ime?
 • Za kaj rogači uporabljajo klešče?
 • Ali so klešče nevarne?
 • Ali hodijo rakovice vedno postrani?
 • Zakaj rakovice lahko delajo naprej in nazaj le majhne korake?
 • Kako se gibljejo, da so hitrejše?
 • Zakaj si krastače kopljejo rove?
 • Kako se krastača čez dan skrije pred plenilci?
 • Kako se krastača zakoplje v tla?
 • Kaj preprečujejo hladna in vlažna tla?
 • V zvezek napiši naslov in z malimi tiskanimi črkami odgovori na prva tri vprašanja (krepko tiskana). Pazi na veliko začetnico.

SLOVENSKI JEZIK

ZANIMIVOSTI O ŽIVALIH

Cilji:

 • Usvajajo strategijo iskanja in zapisa podatkov.
 • Poiščejo podatke v besedilu.
 • Povedo svoje mnenje o besedilu.
 • Ustno in pisno odgovarjajo na vprašanja.

Naloga:

 • V učbeniku na strani 56 preberi naslov in poimenuj slike živali. Besedilo večkrat glasno ali šepetajoče preberi.
 • Ustno odgovori na naslednja vprašanja.

 Ali imajo rogači rogove?

 • Po čem so dobili rogači ime?
 • Za kaj rogači uporabljajo klešče?
 • Ali so klešče nevarne?

 

 • Ali hodijo rakovice vedno postrani?
 • Zakaj rakovice lahko delajo naprej in nazaj le majhne korake?
 • Kako se gibljejo, da so hitrejše?
 • Zakaj si krastače kopljejo rove?
 • Kako se krastača čez dan skrije pred plenilci?
 • Kako se krastača zakoplje v tla?
 • Kaj preprečujejo hladna in vlažna tla?
 • V zvezek napiši naslov in z malimi tiskanimi črkami odgovori na prva tri vprašanja (krepko tiskana). Pazi na veliko začetnico.

PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA

Cilji:

 • Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.
 • Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

 • Iz mape vzemi UL 3. Besedilo preberi in ga prepiši v zvezek s pisanimi črkami.

PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA

Cilji:

 • Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.
 • Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

 • Iz mape vzemi zadnji listek, besedilo preberi in ga prepiši v zvezek s pisanimi črkami.

MATEMATIKA

DENAR

Cilji:

 • Učenci spoznajo mersko enoto za denar (cent) in njegove vrednosti.
 • Zapišejo denarno vrednost z merskim številom in mersko enoto.
 • Seštevajo in odštevajo z evri.
 • Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.

 Naloga:

 • Reši naloge v SDZ 2 na strani 87, 88. Ne pozabi pisanje merske enote ob številu (Primer: 5 €).

MATEMATIKA

DENAR

Cilji:

 • Učenci spoznajo mersko enoto za denar (cent) in njegove vrednosti.
 • Zapišejo denarno vrednost z merskim številom in mersko enoto.
 • Seštevajo in odštevajo z evri.
 • Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.

 Naloga:

 • Reši naloge v SDZ 2 na strani 87, 88. Ne pozabi pisanje merske enote ob številu (5 €).

ŠPORT

VAJE ZA MOČ

Cilji:

 • Razvijajo osnovne motorične sposobnosti in spretnosti.
 • Pri izvajanju vaj se držijo navodil.
 • Zadovoljijo potrebo po gibanju.

.Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Naredi gimnastične vaje. (Lahko ponoviš ponedeljkove vaje.)
 • Skači naprej in nazaj preko črte.
 • Skači na mestu – pri vsakem skoku se obrni za 180˚ in pri tem ploskni.
 • Naredi pet sklec ob steni.
 • Naredi stojo na lopaticah (svečo).
 • Rakov ples – postavi se na vse štiri s trebuhom navzgor, težo imej na rokah in nogah; izmenoma se z levo in desno roko dotikaj zadnjice.
 • Sproščanje – stresi roke in noge.

Po končanem gibanju si ne pozabi umiti rok in popiti kozarec vode.

ŠPORT

VAJE ZA MOČ

Cilji:

 • Razvijajo osnovne motorične sposobnosti in spretnosti.
 • Pri izvajanju vaj se držijo navodil.
 • Zadovoljijo potrebo po gibanju.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Naredi gimnastične vaje.
 • Skači naprej in nazaj preko črte.
 • Skači na mestu – pri vsakem skoku se obrni za 180˚ in pri tem ploskni.
 • Naredi pet sklec ob steni.
 • Naredi stojo na lopaticah (svečo).
 • Rakov ples – postavi se na vse štiri s trebuhom navzgor, težo imej na rokah in nogah; izmenoma se z levo in desno roko dotikaj zadnjice.
 • Sproščanje – stresi roke in noge.

Po končanem gibanju si ne pozabi si umiti rok in popiti kozarec vode.

 

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)