2. A 2. B

MATEMATIKA

IGRAJMO SE TRGOVINO

Cilji:

 • Učenci seštevajo in odštevajo z evri do 100.
 • Menjajo denar, kupujejo in plačujejo z znanimi kovanci in bankovci.

Naloga:

 • Iz papirja si izdelaj  model denarja. Za začetek izdelaj 4 bankovca po 20 €,

4  bankovce po 10 € ter 8 bankovce po 5 €. Ravno tako si tudi iz papirja izreži kovance za 1 € in 2 € (vsakih po 10).

 • Igraj se menjalnico (lahko s starši ali z bratom ali s sestro).  20 € zamenjaj  za kovance, 10€ zamenjaj za kovance in bankovce,.. Vlogi večkrat menjata.
 • V zvezek nariši, na kakšne načine lahko zamenjaš bankovec za 5 evrov?

Zamenjaj  bankovec za 10 evrov tako, da mi boš vrnil 5  kovancev.

Zamenjaj bankovec za 20 evrov tako, da mi boš vrnil  4 bankovce.

Zamenjaj mi bankovec za 20 evrov tako, da mi boš vrnil čim manj bankovcev.

Za nakup skiroja potrebuješ 42 evrov. Nariši denar v zvezek.

Rolerji stanejo 39 evrov. Nariši, kateri denar bi uporabil.

 • Doma se lahko igrate trgovino ali Monopoli.

Predlog za igranje trgovine.

Izberi 5 do 10  predmetov in zanje izdelal listke s cenami (do 50 evrov). Cene naj bodo samo v evrih. Povabi starše v trgovino in se igrajte. Vloge lahko menjate. Enkrat si prodajalec, drugič kupec.

Ob koncu igre pospravi artikle, pospravi listke s cenami in denar.

MATEMATIKA

IGRAJMO SE TRGOVINO

Cilji:

 • Učenci seštevajo in odštevajo z evri do 100.
 • Menjajo denar, kupujejo in plačujejo z znanimi kovanci in bankovci.

Naloga:

 • Iz papirja si izdelaj  model denarja. Za začetek izdelaj 4 bankovca po 20 €,

4  bankovce po 10 € ter 8 bankovce po 5 €. Ravno tako si tudi iz papirja izreži kovance za 1 € in 2 € (vsakih po 10).

 • Igraj se menjalnico (lahko s starši ali z bratom ali s sestro).  20 € zamenjaj  za kovance, 10€ zamenjaj za kovance in bankovce,.. Vlogi večkrat menjata.
 • V zvezek nariši, na kakšne načine lahko zamenjaš bankovec za 5 evrov?

Zamenjaj  bankovec za 10 evrov tako, da mi boš vrnil 5  kovancev.

Zamenjaj bankovec za 20 evrov tako, da mi boš vrnil  4 bankovce.

Zamenjaj mi bankovec za 20 evrov tako, da mi boš vrnil čim manj bankovcev.

Za nakup skiroja potrebuješ 42 evrov. Nariši denar v zvezek.

Rolerji stanejo 39 evrov. Nariši, kateri denar bi uporabil.

 • Doma se lahko igrate trgovino ali Monopoli.

Predlog za igranje trgovine.

Izberi 5 do 10  predmetov in zanje izdelal listke s cenami (do 50 evrov). Cene naj bodo samo v evrih. Povabi starše v trgovino in se igrajte. Vloge lahko menjate. Enkrat si prodajalec, drugič kupec.

Ob koncu igre pospravi artikle, pospravi listke s cenami in denar.

SLOVENSKI JEZIK

PIKAPOLONICA (OPIS ŽIVALI) 

Cilji:

 • Ustno opisujejo živali.
 • Glasno ali šepetajoče berejo opis živali.
 • Ustno povzamejo bistvene podatke.
 • Z reševanjem pisnih nalog predstavijo razumevanje prebranega besedila.
 • Vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost besedila in utemeljijo svoje mnenje.
 • Izražajo svoja občutja med branjem.
 • Vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako jo bodo izboljšali.

Naloga:

 • V kazalu učbenika za slovenščino poišči besedilo z naslovom Pikapolonica.
 • Oglej si ilustracijo in predvidevaj  vsebino besedila.
 • Besedilo večkrat glasno ali šepetajoče preberi. Razmisli: Ali si zadovoljen s svojim branjem? Si že izboljšal branje? Kako to veš? Kaj si delal, da je tvoje branje boljše? Bi se lahko še bolj potrudil?
 • Prebrano besedilo ustno obnovi ob pomoči naslednjih vprašanj:
 1. Kateri deli sestavljajo telo pikapolonice?
 2. Koliko nog ima pikapolonica?
 3. Kako se imenujeta zgornji krili, ki pokrivata trup pikapolonice?
 4. Kakšne barve sta pokrovki? Kaj je na pokrovkah? Kaj je pod pokrovkama?
 5. Kako vzleti pikapolonica?
 6. Kje živi?
 7. S čim se hrani?
 8. Kam samica odloži jajčeca? Kaj se razvije iz jajčec?
 9. S čim se hranijo ličinke pikapolonice?
 10. Kako pikapolonica preživi zimo?

Razmisli: Si zadovoljen z razumevanjem prebranega?  Ali je pomembno, da razumemo kar preberemo? Zakaj?

 • V zvezek napiši naslov ter nariši veliko pikapolonico in napiši dele njenega telesa.

SLOVENSKI JEZIK

PIKAPOLONICA (OPIS ŽIVALI) 

Cilji:

 • Ustno opisujejo živali.
 • Glasno ali šepetajoče berejo opis živali.
 • Ustno povzamejo bistvene podatke.
 • Z reševanjem pisnih nalog predstavijo razumevanje prebranega besedila.
 • Vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost besedila in utemeljijo svoje mnenje.
 • Izražajo svoja občutja med branjem.
 • Vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako jo bodo izboljšali.

Naloga:

 • V kazalu učbenika za slovenščino poišči besedilo z naslovom Pikapolonica.
 • Oglej si ilustracijo in predvidevaj  vsebino besedila.
 • Besedilo večkrat glasno ali šepetajoče preberi. Razmisli: Ali si zadovoljen s svojim branjem? Si že izboljšal branje? Kako to veš? Kaj si delal, da je tvoje branje boljše? Bi se lahko še bolj potrudil?
 • Prebrano besedilo ustno obnovi ob pomoči naslednjih vprašanj:
 1. Kateri deli sestavljajo telo pikapolonice?
 2. Koliko nog ima pikapolonica?
 3. Kako se imenujeta zgornji krili, ki pokrivata trup pikapolonice?
 4. Kakšne barve sta pokrovki? Kaj je na pokrovkah? Kaj je pod pokrovkama?
 5. Kako vzleti pikapolonica?
 6. Kje živi?
 7. S čim se hrani?
 8. Kam samica odloži jajčeca? Kaj se razvije iz jajčec?
 9. S čim se hranijo ličinke pikapolonice?
 10. Kako pikapolonica preživi zimo?

Razmisli: Si zadovoljen z razumevanjem prebranega?  Ali je pomembno, da razumemo kar preberemo? Zakaj?

 • V zvezek napiši naslov ter nariši veliko pikapolonico in napiši dele njenega telesa.

SPOZNAVANJE OKOLJA

NAŠ MALI PROJEKT

Cilji:

 • S poskusi ugotovijo, da mlade rastline lahko zrastejo iz semen, čebulic, gomoljev, potaknjencev.
 • Znajo dokazati, da rastline potrebujejo za rast zrak, vodo z rudninskimi snovmi in svetlobo.
 • Eksperimentirajo in napovedujejo.
 • Iščejo podobnosti in razlike med semeni.
 • Znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti.

Naloga:

 • Prepiši in nariši v zvezek za spoznavanje okolje spodnje miselne vzorce. Vzorce lahko seveda dopolniš.

 • Prosi starše, naj ti preberejo  navodila za poskuse v učbeniku na strani 61 .
 • Postani mladi vrtnar in raziskovalec. Odloči se, kateri poskus bi lahko naredil. Še enkrat preberi navodila za izdelavo poskusa. Napovej, kaj se bo dogajalo z rastlino. Vsak dan opazuj, kaj se dogaja. V zvezek beleži spremembe.

SPOZNAVANJE OKOLJA

NAŠ MALI PROJEKT

Cilji:

 • S poskusi ugotovijo, da mlade rastline lahko zrastejo iz semen, čebulic, gomoljev, potaknjencev.
 • Znajo dokazati, da rastline potrebujejo za rast zrak, vodo z rudninskimi snovmi in svetlobo.
 • Eksperimentirajo in napovedujejo.
 • Iščejo podobnosti in razlike med semeni.
 • Znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti.

Naloga:

 • Prepiši in nariši v zvezek za spoznavanje okolje spodnje miselne vzorce. Vzorce lahko seveda dopolniš.

 • Prosi starše, naj ti preberejo  navodila za poskuse v učbeniku na strani 61 .
 • Postani mladi vrtnar in raziskovalec. Odloči se, kateri poskus bi lahko naredil. Še enkrat preberi navodila za izdelavo poskusa. Napovej, kaj se bo dogajalo z rastlino. Vsak dan opazuj, kaj se dogaja. V zvezek beleži spremembe.

 

 

GLASBENA UMETNOST

KONCERT ZA MAMICO

Cilji:

 • Pojejo znani repertoar pesmi.
 • Petje spremljajo z lastnimi inštrumenti.
 • Ob petju zaplešejo.
 • Ritmično izrekajo besedilo

Naloga:

 • Mamici vošči za njen praznik. Lahko izdelaš tudi voščilnico ali ji nabereš šopek pomladnega cvetja.
 • Zapoj mamici pesmice, ki jih znaš (Vesela pomlad;  Pleši, pleši  črni kos;  Majhna sem bila;  Marko skače).
 • Pesmi spremljaj z lastnimi inštrumenti.

GLASBENA UMETNOST

KONCERT ZA MAMICO

Cilji:

 • Pojejo znani repertoar pesmi.
 • Petje spremljajo z lastnimi inštrumenti.
 • Ob petju zaplešejo.
 • Ritmično izrekajo besedilo

Naloga:

 • Mamici vošči za njen praznik. Lahko izdelaš tudi voščilnico ali ji nabereš šopek pomladnega cvetja.
 • Zapoj mamici pesmice, ki jih znaš (Vesela pomlad;  Pleši, pleši  črni kos;  Majhna sem bila;  Marko skače).
 • Pesmi spremljaj z lastnimi inštrumenti.

ANGLEŠČINA

Medpredmetno povezovanje: Materinski dan

Cilji: ponovitev besedišča za družinske člane

        spoznavanje novega besedišča

Uvodna pesmica: DADDY FINGER

Zapoj pesmico o družinskih članih.

Interaktivna vaja za utrjevanje družinskih članov:

DRUŽINA_1

MATERINSKI DAN

Poslušaj pesmico o mamicah: HUGS AND KISSES

Ker je danes materinski dan, se skupaj z ostalimi člani vaše družine naučite pesem na linku in presenetite svoje mame.

Na spodnjih povezavah so ideje, kaj lahko izdelaš doma za mamin praznik; 

     prosi koga od starejših, da ti priskoči na pomoč:  

Lahko narediš ŠOPEK ROŽIC 

Lahko narediš SRČKASTE ROŽE

Če nimaš barvnega papirja, pobarvaj navaden bel papir v različnih odtenkih.

Lahko pa tudi narišeš risbico ali izdelaš voščilnico.

Imejte lep dan!

(Skupno 276 obiskov, današnjih obiskov 1)