5. A 5. B

SLJ

Kako načrtujemo tvorjenje pripovedovalnega besedila?

Včeraj si spoznal dele pripovedovalnega besedila in kaj v posameznih delih zapišemo.

Danes pa se boš naučil kako izdelaš načrt za pisanje, saj brez načrta ni ne hiše ne besedila.

1. Najprej si oglej  videoposnetek na tej povezavi:

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJ5SDZ1&pages=73&layout=single

Izvedel si, da moramo besedilo dobro načrtovat, preden ga začnemo pisat.

2. Sedaj pa se loti reševanja nalog v DZ str. 14. Pozorno preberi miselni vzorec.

3. Sledi navodilom 4. naloge v delovnem zvezku na strani 15.

4. Miselni vzorec poslikaj in mi ga pošlji.

 

 

 

GUM

Tema: Solinar Matija

Najprej ponovi besedilo pesmi, ob poslušanju ponovi tudi ples. Če imaš doma brata ali sestro nauči ples tudi njega in skupaj plešita, kot kaže na posnetku.

Lahko pa si izmisliš svoj ples na to pesem in ga naučiš nekoga v tvoji družini.

V zvezek v notno črtovje natančno prepiši note prve in druge vrstice pesmi Solinar Matija in note poimenuj s solmizacijskimi zlogi.

ŠPO

Gimnastika – utrjevanje

Danes boš izboljšal svojo gibalno učinkovitost. Ponovil boš osnovne elemente gimnastičnih prvin.

1. Dve minuti teči na mestu , eno minuto hodi in ponovi obe dejavnosti.

2. Naredi sklop gimnastičnih vaj – kot to naredimo v šoli.

3. Naredi  vaje za moč ( 2x po 10 ponovitev zapiranje knjige in  2x po 5 sklec).

4. Ponovi osnovne elemente talne telovadbe: preval naprej, preval nazaj, stojo na lopaticah, most in vajo ravnotežja – lastovko.

Vse te elemente lahko narediš doma, vendar bodi pozoren na varnost, da ne pride do poškodbe.

SLJ

Kako načrtujemo tvorjenje pripovedovalnega besedila?

¬ Včeraj si se učil o sestavnih delih pripovedovalnega besedila.

¬ Danes se boš učil kako izdelaš načrt za pisanje, saj brez načrta ni ne hiše ne besedila.

¬ Najprej si oglej  videoposnetek na tej povezavi:

 https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJ5SDZ1&pages=73&layout=single

¬ Izvedel si, da moramo besedilo dobro načrtovat, preden ga začnemo pisat.

¬ Sedaj pa se loti reševanja nalog v DZ str. 14. Pozorno preberi miselni vzorec.

¬ Dobro razmisli o katerem svojem dogodku boš napisal pripovedovalno besedilo.

¬ V zvezek napiši miselni vzorec.

Miselni vzorec poslikaj in mi ga pošlji.

ŠPO

Gimnastika – utrjevanje

Danes boš izboljšal svojo gibalno učinkovitost. Ponovil boš osnovne elemente gimnastičnih prvin.

¬ Dve minuti teči na mestu , eno minuto hodi in ponovi obe dejavnosti.

¬ Naredi sklop gimnastičnih vaj – kot to naredimo v šoli.

¬ Naredi vaje za moč ( 2x po 10 ponovitev zapiranje knjige in  2x po 5 sklec).

¬ Ponovi osnovne elemente talne telovadbe: preval naprej, preval nazaj, stojo na lopaticah, most in vajo ravnotežja – lastovko.

Vse te elemente lahko narediš doma, vendar bodi pozoren na varnost, da ne pride do poškodbe.

MAT

Načrtovanje kvadrata in pravokotnika

Danes boš ponovil značilnosti kvadrata in se naučil, kako načrtujemo kvadrat s pomočjo geometrijskega orodja.

1. V zvezek prepiši spodnji zapis, kvadrat pa nariši s šablono.

Načrtovanje kvadrata

Kvadrat ima:

– 4 skladne stranice,

– nasprotni stranici sta vzporedni,

– sosednji stranici sta pravokotni,

– 4 prave kote – je pravokotnik,

– 4 oglišča.

2. Pozorno si oglej PPT predstavitev »Načrtovanje_kvadrata«, ki ti jo prilagam. (Priponka pri     navodilih.)

3. S pomočjo navodil na PPT v zvezek nariši kvadrat z geometrijskim orodjem. (Ne pozabi na

            podatke, skico…) >>> Načrtovanje_kvadrata

4. Sporoči mi, kako ti je uspelo, kje si imel težave….

MAT

Načrtovanje kvadrata in pravokotnika

¬ O kvadratu in pravokotniku si se že učil. Danes se boš naučil kako s pomočjo geometrijskega orodja načrtaš  kvadrat  in pravokotnik.

¬ Pozorno si oglej PP predstavitev, ki ti je priložen. (Druga priponka pri navodilih)

¬ V zvezek zapiši naslov in prepiši:

Načrtovanje kvadrata

Kvadrat ima:

– 4 skladne stranice,

– nasprotni stranici sta vzporedni,

– sosednji stranici sta pravokotni,

– 4 prave kote – je pravokotnik,

– 4 oglišča,

¬ Po navodilih na PP nariši kvadrat s podatki v zvezek. >>> Načrtovanje_kvadrata

Podatki:                               Skica:

a = 3 cm

Ne pozabi!

¬ Najprej izpišemo podatke, narišemo in označimo skico, nato načrtamo kvadrat!

DRU

Preteklo je že veliko časa

Danes bomo začeli z obravnavo novega sklopa; Preteklost.

1. Odpri učbenik na strani 76, 77. Poglej si fotografije in odgovori  na vprašanja, ki ti jih zastavljata Jaka in Cof.

2. Na strani 78 preberi besedilo Čas, ki je minil.

3. V zvezek napiši večji naslov PRETEKLOST in pod njim manjši naslov Čas, ki je minil.

4. Prepiši vprašanja in nanje odgovori s pomočjo učbenika.

a) Kaj je preteklost?

b) Katera veda se ukvarja s preučevanjem preteklosti?

c) Napiši na kakšen način se ta veda ukvarja s preteklostjo?

DRU

Preteklo je že veliko časa

Danes bomo začeli obravnavati zgodovinsko preteklost.

Kaj to zgodovina sploh je?

¬ Odpri učbenik na strani 76, 77. Poglej si fotografije in odgovori  na vprašanja, ki ti jih zastavlja Jaka.

¬ Na strani 78 preberi besedilo Čas, ki je minil.

¬ V zvezek napiši naslov:

Čas, ki je minil (24. 3. 2020)

Odgovori na naslednja vprašanja:

1. Kaj je preteklost?

2. Katera veda se ukvarja s preučevanjem preteklosti?

3. Napiši na kakšen način se ta veda ukvarja s preteklostjo?

 

(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 1)