8. A 8. B

GUM

Tema: Opera

Prejšnjo uro smo govorili o največjem italijanskem opernem skladatelju Guiseppe Verdiju. Danes boste podrobneje spoznali glasbeno obliko opero.

Ponovitev dosedanjih znanj o operi:

 • Prva opera Dafne, ki jo napiše leta 1594 v Firencah Jacobo Peri
 • Prvo operno gledališče v Benetkah leta 1636.
 • Opera v baroku (uvertura, virtuozno petje, balet kostumi, scena, operne družine)
 • Claudio Monteverdi (Orfej), C. W. Glűck (Opera in Evridika).
 • Opera v klasicizmu (Mozart: Figarova svatba, Čarobna piščal …)

Opera, ki se je od baroka dalje širila po evropskih glasbenih središčih, je v 19. stoletju sprejela nove romantične vsebine, čustvovanje, doživela pa je tudi pomembne razvojne spremembe. V začetku romantike je bilo glavno operno središče Pariz. Še vedno je imela poleg glasbe glavno vlogo zgodba, ki je v operi zapisana v opernem besedilu, ki se imenuje libreto. Šele to besedilo ali libreto skladatelj uglasbi.

Na povezavah si oglej odlomke najbolj znanih oper:

Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna piščal

https://www.youtube.com/watch?v=pZcaf9GfyWs

Gioachino  Rossini:

https://www.youtube.com/watch?v=7qHZkkgowdY

Guiseppe Verdi: Nabucco

https://www.youtube.com/watch?v=2VejTwFjwVI

ZAPIS V ZVEZKE:

OPERA

Opera je glasbeno scensko delo, pri katerem nastopajoči pojejo, igrajo ter plešejo, spremlja pa jih orkester. Opera je kombinacija dramatične zgodbeglasbe in petja, scene, luči, kostumov, posebnih učinkov in pogosto tudi plesa

Z besedo opera označujemo tudi operno hišo, zgradbo (stavbo), kjer se uprizarjajo operna dela.

Deli opere:

UVERTURA: uvod v opero (igra samo orkester)

ARIJA: lepa spevna melodija, po njih so znane opere

RECITATIV: govorjeni del opere

LIBRETO: besedilo za opero

FINALE: zaključni del opere

Pri operi še sodelujejo:

Scenograf, kostumograf, operni zbor, dirigent…

FIZIKA
Tema: Sila upora
Ker še niste vsi odgovorili na vprašanje v spletni učilnici za prejšnjo uro o sili trenja, vas prosim, da to storite najprej.
Danes boste spoznali silo upora. Navodila za nekaj poskusov in zapis v zvezek vas čakajo v spletni učilnici.
Nato boste ponovili znanje o sili trenja in sili upora s pomočjo spletne aplikacije Kahoot. Navodila in PIN za prijavo v Kahoot vas čakata v spletni učilnici. Čas za reševanje imate do 20.00 ure.
FIZIKA
Tema: Sila upora
Ker še niste vsi odgovorili na vprašanje v spletni učilnici za prejšnjo uro o sili trenja, vas prosim, da to storite najprej.
Danes boste spoznali silo upora. Navodila za nekaj poskusov in zapis v zvezek vas čakajo v spletni učilnici.
Nato boste ponovili znanje o sili trenja in sili upora s pomočjo spletne aplikacije Kahoot. Navodila in PIN za prijavo v Kahoot vas čakata v spletni učilnici. Čas za reševanje imate do 20.00 ure.

ZGODOVINA

S pomočjo videoposnetka https://www.youtube.com/watch?v=6d5sFWyVPqs&feature=youtu.be   katerega lahko ustavljajo in ponavljajo, samostojno utrdijo učno temo z naslovom Kako je Napoleon ustvaril evropski imperij in Tri Napoleonove usodne napake. Izročke, PPT predstavitve in risanka o Napoleonu https://www.youtube.com/watch?v=V4QsRYVMuU0  so naložene v SU za zgodovino.

 ZGODOVINA

S pomočjo videoposnetka https://www.youtube.com/watch?v=6d5sFWyVPqs&feature=youtu.be   katerega lahko ustavljajo in ponavljajo, samostojno utrdijo učno temo z naslovom Kako je Napoleon ustvaril evropski imperij in Tri Napoleonove usodne napake. Izročke, PPT predstavitve in risanka o Napoleonu https://www.youtube.com/watch?v=V4QsRYVMuU0  so naložene v SU za zgodovino.

BIO 8. b 

Naslov:  Delovanje dihal

Uporabi učbenik BIO 8 na straneh 51 in 52. Preberi besedilo in si natančno oglej skice.

Oblikuj zapis v zvezek, ki mora vsebovati naslednje:

 • Kje poteka in kaj je pljučno dihanje?
 • Kaj v krvi omogoča prenos plinov ?
 • Kakšno nalogo opravlja kisik v celici?
 • Kaj je celično dihanje?
 • Opiši, kako sodelujejo medrebrne mišice in trebušna prepona pri dihanju.
 • Zakaj se poveča hitrost dihanja med večjo telesno aktivnostjo? – preveri s hitro hojo po stopnicah ipd.

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 37. Pri nalogah 4 in 5 boš tudi meril , računal in se gibal.

Odgovore mi posreduj na moj mail (tonka.kladnik@guest.arnes.si) do 20. ure.

Če potrebuješ  pomoč, pošlji vprašanje dopoldne na moj e-naslov.

KEM 8. a

Naslov: Kovinske in nekovinske lastnosti

Uporabi učbenik KEM 8 na straneh 96, 97, 98 in periodni sistem elementov.

 • Najprej poišči na str. 98, kako se imenujejo posamezne skupine v periodnem sistemu.

Npr. I. alkalijske kovine,  II-        VI. halkogeni elementi     VII. –       VIII. –

 • Na str. 96 in 97 poišče podatke o fizikalnih lastnostih kovin in nekovin. Oblikuj ločena zapisa za obe skupini elementov.

 Upoštevaj naslednje lastnosti:

 • Agregatno stanje pri sobni temperaturi
 • Temperature tališč in vrelišč
 • Kovinski sijaj
 • Zven
 • Oblikovanje v folije in druge oblike
 • Toplotna in električna prevodnost

Pri delu si predstavljaj neko znano kovino in nekovino (npr. kovina aluminij, železo ipd. ter nekovina kisik, jod ipd.).

Znanje utrdi z reševanjem nalog v delovnem zvezku – na str. 52, 53 – 4, 5, 6, 7 in 8.

Pošlji mi poročilo o svojem delu.

Za pomoč sem ti na voljo preko maila tonka.kladnik@guest.arnes.si.

ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

Preberite priporočila, ki se nahajajo v spodnji priponki in se o njih pogovorite z družinskimi člani.

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa

PRAKTIČNI DEL:

 • izberite aktivnost po svoji želji
 • traja naj vsaj eno šolsko uro (vpišete jo že v tabelo za drugi teden!)
 • če je le možno, jo opravite zunaj
 • aktivnost naj vsebuje vsaj nekaj elementov za razvoj moči in odriva (sklece, počepi, poskoki…)

Pa ne pozabite »pomigati« še na dneve, ko športne ni na urniku 😊

 

MAT 8 – 1

Danes se bomo naučili računati dolžino krožnega loka in obseg krožnega izseka. Cilj:

 • razumeti in uporabljati dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice.
 1. V zvezek napišite naslov DOLŽINA KROŽNEGA LOKA.
 2. Najprej ponovimo pojme krožni lok, krožni izsek in središčni kot.
 3. Rešimo nekaj nalog. Priloga je tabelska slika. Prepiši v zvezek. >>> PRILOGA
 1. DN: Pri MAT vam bom 5-krat dala DN, kjer mi boste pošiljali le končni rezultat. Vsak pravilen račun te vodi stopničko višje. Pri napačnem rezultatu pa za tisti dan ostajaš na istem nivoju.  1. stopnička: Reši nal. 4 pri tabelski sliki in pošlji rezultat.

MAT 8 – 2

Danes boste utrdili znanje o obsegu in ploščini kroga, dolžini krožnega loka in obsegu krožnega izseka.

Preglejte si domačo nalogo, rešitve so v prilogi. >>> DN_8r_24_3

Rešite kviz: Obseg, ploščina kroga, dolžina krožnega loka v spletni učilnici. Poskusite najti čas, ko je učilnica manj obremenjena, da boste lažje delali.

Nato pa rešite še naloge: Učb, str. 167, nal. 1a, c; 2ab in 4. Če želite, da vam naloge pregledam, mi jih pošljite.

MAT 8 – 3

Na listu v prilogi  so naloge o krogu iz preteklih Nacionalnih preizkusov znanja. Naloge rešite na ta list (natipkajte rešitve, ne potrebujete natisniti). Kar je potrebno narisati, poskušajte kar v Wordu (meni »vstavi«, »oblike« in izberete črto). >>> 8R_KROG

Rešene naloge pošljite na  lucija.korosec@guest.arnes.si  25.3. 2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite Ime Priimek 7dn 25.3.2020  (na primer Lucija Strmčnik 7dn 25.3.2020).

NI2

Nalogo rešuj kar direktno v moj Wordov dokument. Ko nalogo opraviš, Wordov dokument oddaj oz. naloži v naši skupni mapi na OneDrive: https://1drv.ms/u/s!Aj9Ph4QLjmDYhD_PQp8aZyMS2xa6?e=zTKRYG

Dokument poimenuj z Ime_Priimek_Arnos_Zimmer (npr. Adela_Krois_Arnos_Zimmer). Ko boš dobil/a rešitve in pregledal/a svoje odgovore, narediš popravo in dokument kar natisneš in prilepiš v zvezek. >>>Nemščina_NI2_Navodila_ura50

(Skupno 236 obiskov, današnjih obiskov 1)