1.in 2. ura SLJ

Kako načrtujemo tvorjenje pripovedovalnega besedila?

Spoznali smo dele pripovedovalnega besedila in kaj v posameznih delih zapišemo (uvod, jedro, zaključek)

Danes pa se boš naučil kako izdelaš načrt za pisanje (načrt nujno potrebuješ).

 1. Najprej si oglej  videoposnetek na tej povezavi:

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJ5SDZ1&pages=73&layout=single

(če nimaš gesla, se registriraj na novo in si izberi poljubno geslo  klikni na znak, ki je ob številu 1.)

Izvedel si, da moramo besedilo dobro načrtovat, preden ga začnemo pisat.

 1. Sedaj pa se loti reševanja nalog v DZ str. 14. Pozorno preberi miselni vzorec.
 2. Sledi navodilom 4. naloge v delovnem zvezku na strani 15.
 3. Miselni vzorec poslikaj in mi ga pošlji.
 4. Reši nalogo 7, 8 in 9 (str. 15, 16)

3. ura MAT

Še vedno pisno delimo. Reši naloge na strani 24, 25 in 26.

Rešitve lahko najdeš na www.radovednih-pet.si. Javi mi, s čim si imel največ težav.

4. ura GUM

Po učbeniku in zvezku zapoj vse pesmi, ki smo se jih do sedaj naučili. Lahko si pesmi napišeš na listke in jih žrebaš. Tako dolgo, da boš ponovil vse.

5. ura: NIT

Razmisli, kaj bi naredil najprej, če bi opazil požar na travniku?

Najprej dobro preberi pogovor med Jako in Filipom na strani 76 in dobil/-a boš odgovor na zgornje vprašanje. Dobro preberi besedilo v učbeniku na strani 76 in 77.

V zvezek zapiši naslov in datum (25. 3. )

VARUJMO NARAVO – GAŠENJE

Požar je hitro in nenadzorovano gorenje, ki povzroči veliko materialne škode.

Tlenje snovi, samovžig ali človekova malomarnost so vzrok za nastanek požara.

Za večje požare pokličemo gasilce na številko 112. Manjše pa poskusimo sami pogasiti s požarno odejo, gasilnimi aparati, vodo.

Olje na vodi plava, zato olja NE gasimo z vodo.

Priključenih električnih aparatov NE gasimo z vodo.

Odgovori na vprašanja.

1. Nariši piktogram za nevarne vnetljive snovi.

2. Doma poišči vsaj štiri snovi, ki so označene s piktogramom za nevarne vnetljive snovi. Zapiši katere so te snovi in kje so shranjene?

NEMŠČINA (NIP)

Im Unterricht (pri pouku)

Včeraj si spoznal nemška poimenovanja za nekatere šolske predmete in dejavnosti, ki jih počneš pri pouku. Danes boš to še malce utrjeval/a.

 1. Pojdi na SPLETNI SLOVAR in poslušaj izgovorjavo vseh novih besed. Vpiši vsako besedo posebej, pritisni na zvočnik, poslušaj in ponovi (vsako besedo 3x).

https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina

pastedGraphic.png

 1. Pojdi na https://wordwall.net/resource/532141/tedesco/machst-du-der-schule in poveži tako, da vprašanje povlečeš k ustrezni dejavnosti.
 1. Wie gut bist du in Deutsch? (Kako dober/a si pri nemščini?)
  Slušna naloga se nahaja na naslednji strani. Avdio posnetek je v prilogi e-maila.

*Opomba: Erdkunde = Geografie (gre za isti predmet in dva različna poimenovanja  zemljepis=goegrafija)

 1. Najprej si poglej, kaj pomenijo kljukice – več kot jih je, boljši je učenec pri predmetu. Poslušaj posnetek in s kljukicami označi, kako uspešna sta deklica (Margarete) in deček (Max) pri različnih predmetih.
 2. Nato dopolni besedilo o Margarete. Pri katerih predmetih je zelo dobra, dobra, zadovoljivo dobra?
 3. *Za učence 5. razreda: Samostojno napiši podobno besedilo za Maxa.
(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1)