7. A 7. B

SLOVENŠČINA

Tema:Poustvarjalno pisanje

Povprašaj starše o svojem imenu in zgodbo čim bolj zanimivo in domiselno zapiši (kdo ti je izbral ime, zakaj prav takšno, je bila to sporazumna odločitev, katera imena so bila še v “igri”, kako si ti zadovoljen s svojim imenom, bi ga spremenil, imaš ali si imel kakšen vzdevek …).

Zgodbo mi pošlji; lahko tudi sošolcem.

 

ZGODOVINA

Svoje znanje samostojno utrdijo in preverijo s pomočjo spletne aplikacije Cankar zna http://cankarzna.splet.arnes.si/7-razred/ in interaktivnega gradiva Zgodovina. Teme so: Stari Grki, Antična Grčija, Širjenje rimskega imperija.

 ANGLEŠČINA

J. Cliff, I can see clearly now

1.) Pojdi na: https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c in poslušaj pesem.

2.) Najdi besedilo pesmi (je pod tem videom ali napiši naslov pesmi in lyrics) in pesem poslušaj še enkrat.

3.) Odgovori na vprašanja: 

1 Ob branju besedila in poslušanju, razloži naslednje besede (ne glej v slovar, sklepaj iz besedila): obstacles, blind, gonna, make it, disappear, rainbow, praying, nothing but, ahead. Preveri v rešitvah. Koliko besed si razumel?

2 O čem govori pesem? (Povzemi na kratko v angleščini, max 2 povedi.)

3 Kaj izraža modalni glagol can v tej pesmi: zmožnost ali dovoljenje?

Odgovore pošlji na moj mail. 

4.) Pesem poslušaj še enkrat (ali večkrat) in zraven zapoj.

REŠITVE:

obstacles:  things that slow you down and make things harder
blind:  not able to see
gonna:  going to
make it: have a good life
disappeared: gone away
rainbow: colourful curved light at the end of a rain storm
praying: asking God
nothing but: only
ahead: in front of you

SLOVENŠČINA

TEMA: POUSTVARJALNO PISANJE

Obnovi črtico Potolčeni kramoh.

NAVODILA ZA PISANJE

  • Si Voranc in pišeš pismo svojemu najboljšemu prijatelju.
  • Najprej mu v uvodu poveš razlog, zakaj mu pišeš.
  • V nadaljevanju mu slikovito, zanimivo predstaviš zgodbo o Potolčenem kramohu:
  1. kdo je, kako živi, kako se mu godi pri bogatem kmetu;
  2. tvoj odnos in odnos sošolcev do njega – pojasniš, zakaj tak odnos – izpostaviš svoje razmišljanje o tem – se ti zdi prav, mogoče ravnaš tako, ker se nočeš izpostavljati pred sošolci kot reva;
  3. doživeto mu opišeš dogodivščino ob potoku – izpostavi svoje obnašanje – najprej zloba, potem sprememba – obžalovanje, sočutje do Cenclja, prisega;
  • Zgodbo nadgradiš tako, da opišeš novo dogodivščino s Cencljem, sošolci, učiteljem … ko si se držal obljube oz. prisege Cenclju in si mu pomagal (pa ne samo s pretepom!!! – BOLJ IZVIRNO) ali pa si na prisego pozabil in bil spet zloben.
  • Pismo zaključi s povzetim razmišljanjem o dogodku, Cenclju, sebi …

 Besedilo naj ima obliko pisma : nagovor, kraj, datum, pozdrav, podpis. Členi na odstavke.

UPOŠTEVAJ:

  • prvoosebna pripoved;
  • vnašaj občutke, čustva, tudi premi govor, da bo pisanje bolj doživeto.

Pismo mi pošlji, da izdelek pregledam in ocenim.

 

 MATEMATIKA

Tisti, ki še niste dokončali preverjanja znanja o trikotniku, ga najprej dokončajte, nato pa rešujete še preverjanje o štirikotnikih. Če pa ste preverjanje o trikotnikih včeraj zaključili, boste preverili svoje znanje o štirikotnikih. Ponovno velja, da rešujete 45 minut, kolikor nalog boste uspeli v tem času rešiti. Tudi za preverjanje o štirikotnikih velja, da ga ni potrebno natisniti, ampak si podatke prepišete v zvezek. Ko boste preverjanje o štirikotnikih rešili, tudi rešitve tega preverjanja poslikate in mi jih pošljete.  Popravljene izdelke dobite takoj, ko jih bom uspela popraviti. >>> Preverjanje_stirikotniki_2020

 MATEMATIKA

Tisti, ki še niste dokončali preverjanja znanja o trikotniku, ga najprej dokončajte, nato pa rešujete še preverjanje o štirikotnikih. Če pa ste preverjanje o trikotnikih včeraj zaključili, boste preverili svoje znanje o štirikotnikih. Ponovno velja, da rešujete 45 minut, kolikor nalog boste uspeli v tem času rešiti. Tudi za preverjanje o štirikotnikih velja, da ga ni potrebno natisniti, ampak si podatke prepišete v zvezek. Ko boste preverjanje o štirikotnikih rešili, tudi rešitve tega preverjanja poslikate in mi jih pošljete.  Popravljene izdelke dobite takoj, ko jih bom uspela popraviti. >>> Preverjanje_stirikotniki_2020

GEO 

TEMATIKA: POVRŠJE AZIJE 

Učenci delajo z geo učbenikom , zvezkom in atlasom. Naredijo zapiske

ANGLEŠČINA

CAN for ability and permission

Danes boš ponovil/a in nadgradil/a svoje znanje o modalnem glagolu CAN.

Poudarek bo na tem, da z njim lahko izražamo sposobnost (ability) in dovoljenje (permission).

pastedGraphic.png

V zvezek napiši naslov CAN for ability and permission ter prepiši to kar je v okvirčku.

Oglej si razlago na video posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=Dfo-NurjThw

UČ 51/1: Poglej si stavke a-e in odgovori le na vprašanji 1-2.
Prevod vprašanj: Katera dva stavka izražata oz. govorita o dovoljenju?
Kateri trije stavki izražajo oz. govorijo o sposobnostih?
Ob stavkih v UČ označi s črko A (ability) ali P (permission).

UČ 51/2: Preberi stavke in označi z A (ability) ali P (permission).

UČ 51/3: Napiši 5 povedi o svojih sposobnostih – kaj znaš in česa ne? Uporabi ideje iz okvirčka ali lastne. Neznane izraze preveri v spletnem slovarju: https://sl.pons.com/prevod

UČ 51/4: Napiši 5 povedi o stvareh, ki jih v šoli smeš ali ne smeš početi. Uporabi ideje v okvirčku ali lastne. Neznane izraze preveri v spletnem slovarju.

Sedaj preveri rešitve, ki so na naslednji strani.

 

 RAZREDNA URA

Spoštovani učenci. Glede na to, da zaradi trenutnih razmer s CORONA VIRUSOM pouk poteka v taki obliki, se verjet no še kak teden ne bomo videli. Verjamem, da bi tudi vi bili rajše v šoli in se družili s sošolci in učitelji. Pa vendar ta trenutek ne gre drugače, zato vam želim, da vam to obdobje mine čim hitreje, brez prevelikega stresa in da ostanete zdravi. Pa vas vendar pozivam, da šolske obveznosti dosledno izpolnjujete. Da ko pridemo nazaj v šolske klopi, nam bo delo lažje in da bomo vsi skupaj uspešno zaključili šolsko leto. Učitelji se trudimo, da vam gradivo in napotke za delo redno pošiljamo. Vaša naloga pa je, da to predelate in pošljete nazaj učiteljem.

Obenem vas pozivam, da ste vsak dan telesno aktivni. Vsaj 45 minut na dan bodite telesno aktivni. Ne pozabite, da telesna aktivnost pozitivno vpliva na naš imunski sistem in splošno počutje. Z učiteljico Petro vama pošiljamo ideje za posamezne ure športa. Vadbo malo prilagodite svojim trenutnim možnostmi.

Za nalogo pa imate do konca tedna čas, da mi napišete kako preživljate dneve v času karantene in kako si krajšate čas.

Želim vam veliko pozitivne energije in ostanite zdravi.

Vaš razrednik Dragan vas lepo pozdravlja.

ŠPORT (DEKLETA)

TEORETIČNI DEL:

– dokončajte izpolnjevanje prve tabele in jo ne pozabite poslati; do konca tedna vpisujte športne aktivnosti za ta teden in do takrat na moj mail pošljite še drugo tabelo

PRAKTIČNI DEL:

– v priponki je igra “Tombola” (navodilo zgoraj izpustite) >>> 

– doma najdite soigralca in se poskusite v igri “4 v vrsto”; nalogo, ki jo pokrijete s križcem/krogcem, mora opraviti vaš soigralec in obratno, naloga, ko jo morate opraviti vi je tista, ki jo s križcem/krogcem pokrije on

Pa obilo zabave 🙂

ŠPORT (DEČKI)

10 minut lahkotnega teka na prostem (tecite sami)

Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje

Krepilne gimnastične vaje- trebušne, hrbtne , sklece

VAJE ZA RAZVOJ PRECIZNOSTI

Upam, da imate doma bilo kakšno žogo. Če jo kdo slučajno nima, naj si jo izdela iz papirja. Nato iz različnih razdalj, mečemo žogo v koš, tarčo, škatlo ali kaj podobnega. Začnemo z razdaljo 2. metrov in nato razdaljo povečujemo na 3, 4 in 5 metrov. Vsak zadetek šteje eno točko. Mečemo na različne načine. Z levo, desno roko, z obema rokama, z metom ispred prsi, z metom iznad glave. Cilj je, da dosežete čim več točk.

S to vajo boste razvijali vaš občutek za preciznost in natančnost.

(Skupno 163 obiskov, današnjih obiskov 1)