MAT

Skladni liki

V SDZ 3  na str. 8 preberi in poglej besedilo in sliki na modri podlagi.

V zvezek napiši naslov SKLADNI LIKI ter prepiši besedilo iz rumenega okvirčka.

Nato reši vse naloge na str. 8 in 9.

SPO

Ponovim

V zvezek pisno odgovori na naslednja vprašanja:

Kaj so svetila?

Naštej nekaj svetil.

Kaj potrebujemo, da predmet vidimo?

Kateri predmeti svetlobo prepuščajo?

Zakaj nastane senca?

Nariši oko ter poimenuje njegove dele.

Kdaj nastane zvok?

Napiši dele ušesa.

Naštej vrste praznikov.

Ponovi imena ter datume državnih praznikov.

Kaj je dediščina?

Napiši, kaj prištevamo h kulturni dediščini v Mislinji ter kaj k naravni dediščini.

Tekom dneva večkrat poglej na uro ter staršem povej natančen čas. Upoštevaj tudi dopoldanski in popoldanski čas ter analogno in digitalno uro.

Vprašanja reši do torka, 31. 3. 2020. Zopet prosi starše, da odgovore skenirajo ali fotografirajo ter jih pošljejo učiteljici po elektronski pošti.

ŠPO

Skakanje s kolebnico

Navodila:

Sonožno poskakuj na mestu – z medskokom in brez medskoka.

Preskakuj  po levi nog in nato še po desni.

Kolebnico vrti nazaj in jo preskakuj.

Preskakuj kolebnico v teku.

SLJ

Branje iz domače knjižne police

V  domači knjižni polici si izberi knjigo po lastni izbiri. Knjiga mora biti takšna, da jo boš lahko bral vsaj uro in pol.

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)