ŠPO

GIBANJE V NARAVI.

CILJI:

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

Zadovoljijo potrebo po gibanju.

Razvijajo koordinacijo celega telesa.

Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

AKTIVNOST:

Učenci izvajajo različne aktivnosti v naravi. Spremljajo svoj napredek.

SLJ-SLJ

PRAVLJICA NA OBISKU

BIKEC FERDINAND

CILJI:

Glasno berejo besedilo.

Z reševanjem pisnih nalog-odgovori-predstavijo razumevanje prebranega besedila.

Povzamejo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.

AKTIVNOST:

Na glas beri pravljico. Reši naloge po dogovoru v zvezek za domače branje.

https://online.fliphtml5.com/fvba/dfzv/?fbclid=IwAR1QYOnNAQitesPCAGHl0qwdyK_iO7Rr0wols7eCmq9mB9RmNwZwQysvLF8#p=7

Navodila imaš prilepljena v zvezku.☺

Piši z nalivnikom in s pisanimi črkami.   Ne pozabi na NASLOV.

SPO

VREME

CILJI:

znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in jih povezati s spremembami v naravi

AKTIVNOST:

Pojdi na sprehod. Opazuj spremembe v naravi. Bodi pozoren na vreme, naravo, rastline in živali.

Nariši vremenske znake za posamezne dneve v tekočem tednu.

OPAZUJ IN SPREMLJAJ V SVOJI TABELI

ZANIMIVO, NOVI IZZIVI

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….

Izbiraj naloge, ki so ti zanimive in ki jih lahko sam rešuješ.

Sporoči nazaj katere so ti všeč in kako si uspešen.

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

PESMICE IN PRAVLJICE: LASTNA IZBIRA

https://pancek.si/pravljice/category/44

RAZVIJANJE ROČNIH SPRETNOSTI-LASTNO USTVARJANJE

https://www.youtube.com/watch?v=C9i9Rl2Ed3A

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 119 obiskov, današnjih obiskov 1)