2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

PRIMERJAMO LASTNOSTI – STOPNJEVANJE PRIDEVNIKA

Cilji:

• Utrjujejo stopnjevanje pridevnikov.

• Tvorijo povedi iz danih besed.

• Zapišejo povedi in upoštevajo veliko začetnico in končno ločilo.

• Pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa.

Naloga:

• Primerjaj tri različno dolge barvice. Primerjaj jih. Opiši njihove lastnosti.

• Vajo ponovi še z različno dolgimi vrvicami, trakovi,…

• V zvezek nariši

• Obišči stran v deželi lilibi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=32-33

• Preberi naloge.

• Povedi iz strani 33 zapiši v zvezek.

PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA

Cilji:

• Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.

• Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

• Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

• Prepisano naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

SLOVENSKI JEZIK

PRIMERJAMO LASTNOSTI – STOPNJEVANJE PRIDEVNIKA

Cilji:

• Utrjujejo stopnjevanje pridevnikov.

• Tvorijo povedi iz danih besed.

• Zapišejo povedi in upoštevajo veliko začetnico in končno ločilo.

• Pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa.

Naloga:

• Primerjaj tri različno dolge barvice. Primerjaj jih. Opiši njihove lastnosti.

• Vajo ponovi še z različno dolgimi vrvicami, trakovi,…

• V zvezek nariši

• Obišči stran v deželi lilibi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=32-33

• Preberi naloge.

• Povedi iz strani 33 zapiši v zvezek.

PREPIS BESEDILA Z UČNEGA LISTA

Cilji:

• Vadijo branje besed napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami.

• Vadijo prepis besed z malimi pisanimi črkami.

Naloga:

• Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

• Prepisano naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

 

 

MATEMATIKA

SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA  DE + D = DE

Cilji:

• Sešteva dvomestna števila do 100, vključno s številom 0.

Naloga:

• Poljubnemu dvomestnemu številu prištej desetice. Primer: 

• Naredi nekaj primerov. Lahko si pomagaš s konkretnim materialom (zobotrebec = desetica, fižolčki/kamenčki = enice).

• Primere zapiši in nariši v zvezek.

• Vzemi stotični kvadrat in račune  ponazori s premikanjem po stotičnem kvadratu. Kaj ugotoviš?

• Reši naloge v SDZ 3/ stran 5,6.

MATEMATIKA

SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA  DE + D = DE

Cilji:

• Sešteva dvomestna števila do 100, vključno s številom 0.

Naloga:

• Poljubnemu dvomestnemu številu prištej desetice. Primer: 

• Naredi nekaj primerov. Lahko si pomagaš s konkretnim materialom (zobotrebec = desetica, fižolčki/kamenčki = enice).

• Primere zapiši in nariši v zvezek.

• Vzemi stotični kvadrat in račune  ponazori s premikanjem po stotičnem kvadratu. Kaj ugotoviš?

• Reši naloge v SDZ 3/ stran 5,6.

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

SKRBIM  ZA  OKOLJE

Cilji:

• Spoznavajo, da v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki.

• Znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo.

• Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo.

Naloga:

• Na kaj pomisliš ob besedni zvezi SKRBIM ZA OKOLJE.

• Pogovori se s starši o ločevanju odpadkov pri vas doma.

• Kaj so odpadki?

• Kje nastanejo?

• Kam odlagamo odpadke?

• Zakaj jih odlagamo v zabojnike?

• Zakaj odpadke zbiramo ločeno?

• Kaj spada med organske odpadke?

• Kateri odpadki sodijo med nevarne odpadke?

• Kam sodijo prazni deodoranti, stara zdravila, baterije, laki …?

• Zakaj jih uvrščamo med nevarne odpadke?

• Kako so označene nevarne lastnosti snovi na embalaži?

• V zvezek nariši tri zabojnike:

   embalaža,  mešani odpadki,  biološki odpadki

• Iz reklamnih letakov izreži sličice in jih prilepi okoli ustreznega zabojnika. Kam boš odložil odpadek, ko izdelek porabiš?

• Poglej in preberi o skrbi za okolje še v učbeniku, stran 64.

SPOZNAVANJE OKOLJA

SKRBIM  ZA  OKOLJE

Cilji:

• Spoznavajo, da v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki.

• Znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo.

• Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo.

Naloga:

• Na kaj pomisliš ob besedni zvezi SKRBIM ZA OKOLJE.

• Pogovori se s starši o ločevanju odpadkov pri vas doma.

• Kaj so odpadki?

• Kje nastanejo?

• Kam odlagamo odpadke?

• Zakaj jih odlagamo v zabojnike?

• Zakaj odpadke zbiramo ločeno?

• Kaj spada med organske odpadke?

• Kateri odpadki sodijo med nevarne odpadke?

• Kam sodijo prazni deodoranti, stara zdravila, baterije, laki …?

• Zakaj jih uvrščamo med nevarne odpadke?

• Kako so označene nevarne lastnosti snovi na embalaži?

• V zvezek nariši tri zabojnike:

   embalaža,  mešani odpadki,  biološki odpadki

• Iz reklamnih letakov izreži sličice in jih prilepi okoli ustreznega zabojnika. Kam boš odložil odpadek, ko izdelek porabiš?

• Poglej in preberi o skrbi za okolje še v učbeniku, stran 64.

 

ŠPORT

VAJE  ZA  RAVNOTEŽJE

Cilji:

• Izvajajo vaje, s katerimi izboljšujejo nadzor nad telesom.

• Razvijajo ravnotežje.

• Navajajo se na delo v paru.

• Poslušajo in upoštevajo navodila.

Naloga:

• Gimnastične vaje. Lahko si pomagaš s sličicami oziroma vajami iz preteklih nalog.

• Poišči ravnotežje v različnih položajih (na eni nogi, zadnjici, trebuhu, hrbtu,…).

• V pomoč so ti lahko tudi vaje https://kinaction.eu/vadba-za-ravnotezje/

• UŽIVAJ.

• Po končanem gibanju si ne pozabi umiti rok in popiti kozarec vode.

ŠPORT

VAJE  ZA  RAVNOTEŽJE

Cilji:

• Izvajajo vaje, s katerimi izboljšujejo nadzor nad telesom.

• Razvijajo ravnotežje.

• Navajajo se na delo v paru.

• Poslušajo in upoštevajo navodila.

Naloga:

• Gimnastične vaje. Lahko si pomagaš s sličicami oziroma vajami iz preteklih nalog.

• Poišči ravnotežje v različnih položajih (na eni nogi, zadnjici, trebuhu, hrbtu,…).

• V pomoč so ti lahko tudi vaje https://kinaction.eu/vadba-za-ravnotezje/

• UŽIVAJ.

• Po končanem gibanju si ne pozabi umiti rok in popiti kozarec vode.

 TJA

Tema: Iščemo rime o živalih

Cilji: ponovitev besedišča za živali

        utrjevanje naučenega besedišča

Gibalna pesmica: BABY SHARK DANCE

Iščimo RIME

V zvezek si nariši spodnjo tabelsko sliko. Živali poimenuj in poskusi »prebrati« rime.

 

(Skupno 871 obiskov, današnjih obiskov 1)