4. A 4. B

SLOVENŠČINA (2 uri)

Učenec bere (posluša) in doživlja književno besedilo. Sestavlja čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb. Upoveduje dogajalni prostor. Poustvarja – nariše svojo predstavo domišljijske dežele.

Lyman Frank Baum: Čarovnik iz Oza

Na spletni strani Radovednih pet ( https://www.radovednih-pet.si ) poišči v interaktivnem gradivu BERILO besedilo Čarovnik iz Oza.

Spodnja slika ti prikazuje pomoč pri iskanju:

 

Če klikneš na znak             , boš lahko prebral informacije o pisatelju.

Če klikneš na znak            , lahko poslušaš posnetek besedila.

Če ne moreš dostopati do e-gradiva, lahko vse to opraviš v Berilu za 4.r – prebereš besedilo o avtorju in odlomek Čarovnik iz Oza.

V zvezek za SLJ napiši naslov:  Lyman Frank Baum: Čarovnik iz Oza in odgovori na naslednja vprašanja s celimi povedmi:

Kdo so osebe, ki se pojavljajo v odlomku? Kako jim je ime?

Zakaj Dorotej živi pri teti in stricu?

V besedilu pošiči odlomek, ki opisuje hišo. Še enkrat ga preberi. Nariši hišo, prostore v hiši in pohištvo.

Zakaj so imeli luknjo v zemlji? Kako so jo imenovali?

Kako se imenuje siva pokrajina?

Kaj pomeni Ciklon se bliža?

Kaj so naredili teta Ema, stric Henrik in psiček Toto? Kaj pa Doroteja?

Kaj se je zgodilo, ko sta se srečala severni in južni veter?

Kako je Doroteja premagala strah?

Ko Doroteja sladko zaspi, odpotuje s svojim kužkom v domišljijsko deželo. Nariši zemljevid svoje domišljijske dežele ali mesta. Rišeš lahko z roko ali na računalnik. Ko končaš, mi pošlji fotografijo tvoje domišljijske dežele.

Jutri dobiš rešitve, da si boš pregledal-a in po potrebi dopolnil-a odgovore.

TJA

V zvezek napiši naslov: PRACTICE (vaja) in prepiši tole tabelo:

clothes (oblačila) school objects (šolske potrebščine) furniture (pohištvo) colours (barve)

Pojdi na: https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM in poslušaj pogovore in pesmice (celoten posnetek, traja okoli 8 minut).

Nato dopolni tabelo v zvezku z ustreznimi besedami. Če je potrebno, še enkrat glej posnetek, vmes ga po potrebi ustavi.

ODGOVORI:

clothes (oblačila) school objects (šolske potrebščine) furniture (pohištvo) colours (barve)

cap

hat

coat

jacket

gloves music book

pencil

bag table

desk

chair

white

yellow

Še enkrat poslušaj pesmice, zraven zapoj in zapleši.

Vadi zapis besed iz tabele, tako da pišeš hkrati z levo in desno roko.

MATEMATIKA

Učenec utrdi svoje znanje – rešuje matematične probleme, šteje, zapisuje in bere števila do 10 000, razlikuje desetiške enote.

Utrjujemo znanje

Ošili si svinčnik, pripravi geotrikotnik in DZ za MAT, 4.del.

Pri delu bodi zelo natančen!

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del: stran 73: 2.a naloga in 3. naloga

stran 74: vse

stran 75: vse

 stran 76: vse

Ne se ustrašit, strani je veliko, a dela časovno ni toliko!

Jutri boš dobil-a rešitve po e- pošti, da si boš lahko pregledal-a rešene naloge.

SLOVENŠČINA

Priprava na govorni nastop

Učenec:

• spozna strategije za pripravo na govorni nastop.

• Pripravi računalniško predstavitev, kartončke ali plakat za pomoč pri predstavitvi poklica.

1. Besedilo za govorni nastop imaš pripravljen.

2. Danes je tvoja naloga, da si pripraviš plakat ali miselni vzorec ali kartice s ključnimi besedami ali Powerpoint predstavitev na računalniku.

Izberi karkoli, kar ti bo v veselje in pomoč pri govornem nastopu.

Vključi kakšne fotografije ali pa kaj nariši. V svojo predstavitev lahko vključiš tudi kakšen kratek film, ki prikazuje delo poklica, ki ga predstavljaš.

3. V naslednjih dneh vadi. Najprej beri, nato vedno manj glej v besedilo. Ne nauči se povsem na pamet, da ne bo zgledalo, da bereš, ampak pripoveduj – zato naj ti bo v pomoč pripomoček, ki si si ga naredil-a.

(Najverjetneje boš govorni nastop predstavil šele, ko bomo spet v šoli???)

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec spozna, kako je nastala Zemlja in da je bil razvoj živih bitij na njej postopen.

Po zgradbi smo si ljudje podobni, a vendarle različni

Najprej si preglej včerajšnje odgovore in jih dopolni, popravi po potrebi:

S čim so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo?

Živa bitja so na okolje, v katerem živijo, prilagojena z barvo, obliko telesa in vedenjem.

Kaj pomeni, da imajo živa bitja varovalno barvo?

Varovalna barva živih bitij pomeni, da so manj opazna, zlita z okoljem. Imajo jo, da se skrijejo pred plenilci (npr. zelena gosenica je na zelenem listu neopazna).

Razloži besedno zvezo SVARILNA BARVA.

Nekatera živa bitja imajo svarilno (=padljivo) barvo (npr. močerad), s katero opozarjajo plenilce na to, da so strupeni, čeprav to ni nujno res.

Zapiši  tri primere prilagoditve rastlin na okolje.

Primeri prilagoditve rastlin na okolje:

 • zvonček ima odebeljen ščitni list, da lahko prodre na plan skozi trdo zemljo in sneg;
 • kaktusi imajo zaradi življenja v puščavi zelo dolge korenine, vodo shranjujejo v debelih steblih;
 • nekateri mahovi zmorejo rasti brez prsti;
 • drevesa v gozdu imajo visoka debla, da pridejo listi do svetlobe …

Zapiši tri primere prilagoditve živali na okolje.

Primeri prilagoditve živali na okolje:

 • močerad s svojo svarilno barvo opozarja nase svoje plenilce;
 • škržat, gosenica, sova, … imajo varovalno barvo, da se zlijejo z okoljem in se skrijejo pred plenilci;
 • žirafa ima dolg vrat, da doseže liste na visokih drevesih;
 • severni medved ima votlo dlako, da ga greje in da lažje plava …

Kako bi v gozdu lahko postal »neviden« ti?

 • V gozdu bi lahko postal neviden tako, da se oblečem v zelena in rjava oblačila, na glavo poveznem klobuk iz listov …

Preden nadaljuješ delo, razmisli:

Komu si bolj podoben – staršem, starim staršem, morda teti, stricu? Zakaj so si eni dvojčki čisto enaki, drugi si sploh niso podobni? Zakaj smo Evropejci svetlopolti, Afričani pa temnopolti? Kdo v družini ima enako barvo oči kot ti?

Morda imaš na vsa ta vprašanja že prave odgovore, morda še ne. Odgovore boš dobil z današnjim delom.

Oglej si gradivo PO ZGRADBI SMO SI LJUDJE PODOBNI, A VENDARLE RAZLIČNI na elektronskem gradivu Radovednih pet. Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

• 4. razred,

• predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA

• interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino

• 4. sklop Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost

• PO ZGRADBI SMO SI LJUDJE PODOBNI, A VENDARLE RAZLIČNI – preberi in oglej si gradivo pod naslednjim zavihkom: 

 

Če nimaš dostopa do e-gradiva, si preberi besedilo in oglej slike v učbeniku za NIT,  str. 104-106.

V zvezek napiši naslov:

PO ZGRADBI SMO SI LJUDJE PODOBNI, A VENDARLE RAZLIČNI

Odgovori na naslednja vprašanja s celimi povedmi.

1. Vsi ljudje smo si podobni, a vendarle različni po … (dopolni odgovor)

2. Kaj se prenaša s staršev na potomce?

3. Razloži besedo dednina.

4. Ali si si bolj podoben s sorodniki ali s tistimi, ki si nisi v sorodu?

5. Kaj vpliva na telesne značilnosti in vedenje ljudi?

Jutri si boš lahko pregledal-a svoje odgovore in jih po potrebi dopolnil-a, popravil-a.

MATEMATIKA

Pisno deljenje – utrjevanje

Učenci:

• Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom).

• Poimenujejo člene posameznih računskih operacij.

• Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.

• Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.

• Delijo z ostankom (v okviru poštevanke).

• Pisno delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

1. V prilogi imaš učni list, ki si ga lahko skopiraš in rešiš.

Če nimaš možnosti tiskanja, si račune prepiši v zvezek.

2. Izračunaj in naredi preizkus.

3 8 9 : 2 =                     P: 3 6 0 : 7 =                    P:
8 8 9 : 4 =                     P: 9 2 1 : 4 =                     P:
5 7 : 3 =                        P: 3 5 8 : 9 =                     P:
8 4 8 : 8 =                     P: 6 9 1 : 2 =                      P:
5 5 5 : 4 =                     P: 4 8 7 : 7 =                      P:

3 0 0 : 7 =                     P:

3 3 6 8 : 7 =                    P:

7 9 6 : 6 =                       P:

1 7 9 6 : 8 =                     P:

ŠPORT

Učenec razvija vzdržljivost, moč, ravnotežje in izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

Športnih 5 x 5

Navodila si dobil-a že včeraj.

VELIKO ZABAVE!

To je vaja, ki naj traja do petka, 3. 4. 2020 (vsak dan).

ŠPORT

Učenec razvija vzdržljivost, moč, ravnotežje in izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

Športnih 5 x 5

Navodila si dobil-a že včeraj.

VELIKO ZABAVE!

To je vaja, ki naj traja do petka, 3. 4. 2020 (vsak dan).

 NIP RAČUNALNINŠTVO

Današnja naloga bo delo v Scratchu.
Na šolski računalnikih imamo program naložen, lahko pa delamo tudi v programu na spletu (kot smo to že počeli pri pouku).
  1. Pojdi na spletno stran: https://scratch.mit.edu
  2. Izberi zavihek Ustvari
  3. Namesto Mačkona Scratcha dodaj figuro medveda (Bear-walking) in eno figura meda (Jar). Izberi poljubno ozadje.
  4. Napiši program, kjer medo hodi h kozarcu meda. 
   • Medo se postavi na levo stran.
   • Medo reče: »Med. Njamiiii.« in hodi h kozarcu meda.
   • Ko pride do medu, reče »Hmmm. Kako je dober.«
5. Lahko si pomagaš z rešitvami na strani: https://scratchizzivi.splet.arnes.si/467-2/
6. Na koncu shrani program na svoj računalnik (Datoteka>Shrani na računalnik). Shranjen programček mi lahko pošlješ na moj mail: petra.cifer@guest.arnes.si ali pa mi ga prineseš pokazat, ko bomo spet skupaj v šoli.
Če nimaš možnosti dela na spletu, vzemi en prazen list, nanj napiši, kako bi po korakih napisal-a program. Lahko uporabiš svoje ukaze. (Npr. Medo naredi 10 korakov. Medo reče …). Lahko narišeš tudi risbico.
Lep ustvarjalen teden ti želim.
(Skupno 608 obiskov, današnjih obiskov 1)