8. A 8. B

ZGO

TEMA: Ilirske province 

Ob pomoči učbenika str. 67, 79 in 80 dokončajo učno-delovni list z naslovom Ilirske province katerega najdejo v SU https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=4433 ter rešijo interaktivno nalogo z naslovom Ilirske province. Oboje se nahaja pod 4. poglavjem.

ZGO

TEMA: Ilirske province 

Ob pomoči učbenika str. 67, 79 in 80 dokončajo učno-delovni list z naslovom Ilirske province katerega najdejo v SU https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=4433 ter rešijo interaktivno nalogo z naslovom Ilirske province. Oboje se nahaja pod 4. poglavjem.

FIZIKA
Tema: Zakon o vzajemnem učinku (3. Newtonov zakon)
Oglej si vsebino na povezavi:  https://eucbeniki.sio.si/fizika8/219/index.html . V zvezek prepiši okvirček, kjer je s krepko napisan 3. Newtonov zakon.
Kakšna je razlika med 1.NZ in 3.NZ? Poglej na povezavi:  https://eucbeniki.sio.si/fizika8/219/index2.html ali v učbeniku na str. 94,95.
Reši 5. nalog na povezavi in jih sproti pregleduj:   https://eucbeniki.sio.si/fizika8/219/index4.html .
NALOGA: Ko končaš z delom poslikaj zapiske zadnjih treh ur: Sila trenja, Sila upora in Zakon o vzajemnem učinku, in mi jih pošlji na moj e-mail ali na Messenger.
FIZIKA
Tema: Zakon o vzajemnem učinku (3. Newtonov zakon)
Oglej si vsebino na povezavi:  https://eucbeniki.sio.si/fizika8/219/index.html . V zvezek prepiši okvirček, kjer je s krepko napisan 3. Newtonov zakon.
Kakšna je razlika med 1.NZ in 3.NZ? Poglej na povezavi:  https://eucbeniki.sio.si/fizika8/219/index2.html ali v učbeniku na str. 94,95.
Reši 5. nalog na povezavi in jih sproti pregleduj:   https://eucbeniki.sio.si/fizika8/219/index4.html .
NALOGA: Ko končaš z delom poslikaj zapiske zadnjih treh ur: Sila trenja, Sila upora in Zakon o vzajemnem učinku, in mi jih pošlji na moj e-mail ali na Messenger.

GUM

 Prejšnje ure ste spoznali G. Verdija ter opero kot glasbeno scensko delo. Tako kot je v Italiji bil na področju opere cenjen Verdi, tako boste danes spoznali velikega nemškega opernega skladatelja Richarda Wagnerja.

Naloge prepiši v zvezek in dopolni s pomočjo učbenika na strani 43.

 

RICHARD WAGNER

1813 – 1883

 1. Dopolni.

Opera je daljše ________________________ delo pri katerem izvajalci  ________________________, __________________ in _________________. Lahko pa  pomeni tudi _____________________. V Sloveniji imamo dve operni hiši in sicer v ________________________ in ________________________.

 

 1. Odgovori na vprašanja.

Kako imenujemo besedilo za opero?_________________________________

Kako imenujemo avtorja besedila?___________________________________

Kako imenujemo izrazito spevne točke?_______________________________

Kako imenujemo govorjene dele v operi?______________________________

 1. Soustvarjalci operne predstave:

Poveži soustvarjalce operne predstave z opisi njihovih del.

 

_____ zbor                            A:   imajo plesne točke

 _____ korepetitor                 B:   vodi orkester

_____ orkester                       C:   oblikuje sceno

_____ dirigent                       D:   vodi zbor

_____ zborovodja                 E:   vodja gledališkega dela

_____ režiser                         F:   spremlja soliste in zbor na vajah, ko ni orkestra

_____ kostumograf               G:   izvaja orkestralno spremljavo

_____ koreograf                    H:   izvaja zborovske točke

_____ plesalci                        I:   priskrbi kostume za nastopajoče na odru

_____ scenograf                     J:   oblikuje plesne točke

 

 1. Dopolni.

Richard Wagner je bil _____________ skladatelj, ki ni pisal opere ampak ______________________. V teh delih je skušal združiti več umetnosti: ______________, ______________, _________________ in ___________________.

Ukinil je delitev opere na ____________________. Za njegovo glasbeno dogajanje so značilni ___________________.

 

 1. Odgovori na vprašanja.

Kaj so leit motivi?____________________________________________________________

Kdo je pisal librete Wagnerju?___________________________________________________

Kako imenujemo njegovo tetralogijo in iz katerih oper je sestavljena? ____________________________________________________________________________________.

 Na iRokus izberi samostojni delovni zvezek stran 55. Ob strani imaš znak za poslušanje odlomkov del Richarda Wagnerja. Poslušaj vse skladbe, še posebej pa Poročno koračnico (posnetek 65) in odgovori na vprašanja (vprašanja in odgovore prepiši v zvezek):

Kakšna je vrsta glasbe na posnetku: ___________________________________

(vokalna, inštrumentalna, vokalno – inštrumentalna)

Kdo izvaja skladbo: _________________________________

(zbor, orkester, orgle, komorni ansambel)

Napiši ime in priimek skladatelja ter naslov dela: _________________________

V katerem glasbenem obdobju je nastala skladba: ________________________

(barok, klasicizem, romantika, stari vek)

ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL:

 • v priponki je tabela za tretji teden vaših aktivnosti; pošljete mi jo do ponedeljka, 6.4.2020  >>> Dnevnik športnih aktivnosti3
 • ogledate si kratek filmček, ki je v povezavi; k ogledu lahko povabite tudi starše

https://podpora.sio.si/izobrazevanje-na-daljavo-telesno-dejavni/?fbclid=IwAR3tMFIAHtGhOK0nvtMVLU6sm4GgHm3ZtPgmPzjsQWbd0GekByivt1v7IeY

PRAKTIČNI DEL:

 •  v priponki imate navodilo in predlogo za družabno igro Kače in lestve, tokrat bolj športno obarvano
 •  
 • Pravila za igro KAČE IN LESTVE
 •  predlogo si, če imate možnost, sprintate, preberete navodila in se lotite naloge 🙂
 •  če možnosti printanja nimate, poskusite s predloge za igro narediti vsaj 10 -12 vaj ali si izberite poljubno število vaj, ki jih opravite v 2 serijah

In to je to, za prvo uro v tem tednu. Seveda pa lahko igro igrate tudi še kak drug dan v tednu, pa zraven mogoče povabite še starše.

ŠPORT (DEČKI)

Delate po navodili od prejšnjič.

 

KEM 8. a

Naslov: Alkalijske kovine

Uporabili bomo 2 vira in sicer: učbenik KEM 8 na str. 100 in polovica str. 101 ter i učbenik KEM 8 od str. 166 do 168.

Spoznali bomo kovine I. skupine periodnega sistema – ALKALIJSKE KOVINE. Najprej preberi vsebino v obeh pripomočkih, oglej si vmesne slike in tudi posnetke poskusov. Nato odgovori na naslednja vprašanja, napiši odgovore v zvezek in mi jih pošlji v pregled na moj mail  do     1. 4. 2020 (12.ura).

 • Kovine napiši v stolpcu in ob njem označi s puščico, kako se pri njih veča reaktivnost (str. 101)
 • Kakšne fizikalne lastnosti imajo (trdota, gostota, elektroprevodnost, tališča,…)?
 • Kje jih shranjujemo in zakaj?
 • Kaj se zgodi z njimi na zraku?
 • Kako reagirajo z vodo? Napiši tudi urejeno enačbo takšne kemijske reakcije ter poimenuj produkta.
 • Primerjaj burnost (hitrost) reakcije z vodo, če reagirata Na in K. Zakaj je razlika?
 • Ali je možno ugotoviti po barvi plamena, katera alkalijska kovina ne nahaja v neki spojini? Kako imenujemo te reakcije?
 • Napiši 3 primere uporabe spojin z alkalijskimi kovinami.

V i učbeniku so med vsebino tudi interaktivne naloge. Reši jih.

Pa veliko uspeha pri delu.

BIO 8. b

Naslov: ORGANSKI SISTEM KRVNA OBTOČILA

Uvod (napiši v zvezek):  Ta organski sistem omogoča prenos plinov in hranilnih snovi po krvi do celic. Iz njih pa odnaša odpadne snovi celične oksidacije.

 • Naslov: ZGRADBA KRVI

Pomagaj si z učbenikom BIO 8 na straneh 58 in 59. Poišči odgovore na naslednja vprašanja, jih napiši v zvezek ter mi jih posreduj po mailu na pregled.

 • Koliko krvi ima v povprečju odrasel človek?
 • Koliko je v krvi krvne plazme in kaj jo sestavlja?
 • Koliko % je v krvi krvnih celic – telesc? Naštej jih.
 • Za posamezna krvna telesca poišči osnovne podatke ( približno število v mm3 krvi, kje nastajajo, kakšno nalogo opravljajo, kakšna je njihova življenjska doba, kje odmirajo):
 • Rdeča krvna telesca ali ERITROCITI
 • Bela krvna telesca ali LAVKOCITI
 • Krvne ploščice ali TROMBOCITI

Reši še nalogo 1 v delovnem zvezku na str. 41.

Z opravljenim delom me seznani do 2 . 4.  2020 – dopoldne. Za morebitno pomoč mi piši na mail tonka.kladnik@guest.arnes.si.

Uspešno delo ti želim.

MAT 8/1

Danes bomo utrjevali snov o krogu.

 1. Najprej rešitve včerajšnje naloge.

krog velik, r = 6 cm; o = 12 π cm, p = 36 π cm2

krog mali, r = 2 cm; o = 4 π cm, p = 4  π cm2

Obseg krožnega kolobarja: o = 12 π cm + 4 π cm = 16 π cm

Ploščina krožnega kolobarja: p = 36 π cm2 – 4  π cm2 = 32  π cm2

 1. V zvezke napišite naslov Špela se preizkusi

Rešujete  naloge v U str. 176. nal. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Rešitve tokrat ni treba pošiljat, dobite pa jutri rešitve poleg navodil za četrtek.

MAT 8/2

Danes boste računali ploščine in obsege sestavljenih likov.

1. Pregledate včerajšnje naloge. Rešitve so v prilogi.  Resitve_DN_8r_31_3

2. Izračunaj obseg in ploščino pobarvanega lika.

3. Rešite nalogo: Z2, str. 120, nal. 20.

MAT 8/3

Cilji:

 • ponovim znanje o krogu

Uporabljeno gradivo:

 • Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8
 • e – učbenik Matematika 8
 1. Uvod: Poglejte si posnetek☺

https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/v-delu-5-potegavscin-za-1-april-ki-so-se-zapisale-v-zgodovino/

 1. Vaja e –  učbenik na strani 383 levo https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index3.html .  V zvezek rešite zglede 2 (traktor) in 3 (prt).
 1. Vaja e –  učbenik na strani 384 levo in desno https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index4.html.  V zvezek rešite vseh 5  zgledov (narišite skice in izračunajte)

Napišite, kako je potekalo vaše reševanje, morebitne težave, vprašanja na lucija.korosec@guest.arnes.si  31.3. 2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišiteIme Priimek 11dn 1.4.2020  (na primer Lucija Strmčnik 11dn 1.4.2020).

NI2

Ker je danes 1. april, prični uro nemščine z ogledom enega zabavnega videa o smeščnih situacijah v šoli: https://www.youtube.com/watch?v=fmd40b3drVY

Sedaj reši naloge v DZ. Vzporedno ali pa na koncu preveri rešitve še v interaktivnem delovnem zvezku na www.irokusplus.si

 • DZ, str. 26/2 – 6b in 27/7a-7b

Preverjanje rešitev, poslušanje posnetkov in ogled videoposnetkov pa imaš na razpolago dostop do interaktivnega učbenika in delovnega zvezka. V dopoldanskem času lahko prihaja na serverju zaradi prevelike obremenitve do motenj, zato poskusi kasneje.

(Skupno 172 obiskov, današnjih obiskov 1)