6. A 6. B

ŠPORT (DEKLICE)

Pošiljam vam dve povezavi s kratkima filmčkoma za vadbo (SLOFit izziv #1 in #2). Eden je namenjen vadbi na prostem, drugega lahko izvedete zunaj ali v primeru slabega vremena doma. Za oba rabite le nekaj dobre volje, za enega pa še malo daljšo palico ali metlo 🙂 Navodila za izvedbo so kar v povezavah, teoretičnega dela pa danes NI. Jupijej 🙂

P.s.

Izberete si lahko en izziv, tiste, ki imate voljo in možnost, pa naredite oba, saj vam ne bosta vzela veliko časa. Če ne bo šlo v enem dnevu, pa poskusite z njima kak dan, ko ŠPO nimate na urniku.

In ker se že kaže sonček… naredite si lepe dneve!

Učiteljica Petra

 

GUM

 

Tema: Predstavitev govornega nastopa

Najprej mi pošljite vsi govorni nastop. Vsakemu posamezniku ga pregledam in odgovorim kaj naj popravi, spremeni, doda. Ko vam napišem, da je besedilo dobro, naredite predstavitev po naslednjih navodilih:

 • Izberite Power point ali plakat
 • V predstavitev ne pišite celotnega besedila, ampak samo oporne točke – najpomembnejše podatke
 • Vstavite slike (na plakat jih lahko narišete)
 • Dodajte posnetek odlomka opere, ki vam je všeč (na plakat napišite točen naslov, da lahko poiščemo na youtubu)
 • Predstavitev naj bo zanimiva in poučna, pri tem upam na vaše super ideje, domišljijo in iznajdljivost JJ
 • Ob ustvarjanju predstavitve si veselo prepevajte (če vas doma ne izselijo, lahko pojete tudi opero J)

 

Pri tem se zelo potrudite, ker bo to vaša ocena pri glasbeni umetnosti.

TJA

Vadenje

DZ/ 48, nal. 1, 2, 4, 6 (pošlji rešitve).

 

NARAVOSLOVJE

Zgradba cveta

Zapuščamo svet snovi in prehajamo na razmnoževanje rastlin. Danes boste spoznali osnovno zgradbo cveta. Cvetovi so spolni organi rastlin in omogočajo spolno razmnoževanje.

V zvezek zapiši naslov Spolno razmnoževanje semenk ter prepiši in reši učni list. >>> nar6cvet

Pred tem moraš ven, da nabereš nekaj cvetov (breskev, trobentica, narcisa ali zvonček ter drugih rastlin). Če tega ne moreš varno storiti, si pomagaj s slikami, ki jih prilagam v priponki (čeprav je gibanje v naravi blizu doma še vedno potrebno in zaželjeno).

MATEMATIKA

Danes boste utrjevali znanje o kocki in kvadru.

 1. Preglejte in si popravite rešitve včerajšnjih nalog, če je kakšno vprašanje, mi to sporočite. >>> Resitve_DN_6r_31_3

Vaje_kocka_kvader-1

 1. Na listu imate naloge, prva naloga je rešena (rešitve so na koncu), da jo poskusite najprej rešiti sami in si potem pregledate rešitve. Če je ne boste znali rešiti sami, rešitev prepišete v zvezek .

Ostale naloge niso rešene, ampak jih rešujete samostojno. Rešitve teh nalog poslikate in mi jih pošljete do četrtka, 2.4., do 18.00.  Če ima kdo pri tem težave, naj mi sporoči, da mu pomagam.

Rešujete 40 min, tudi če ne rešite vsega.

 

 MATEMATIKA

Danes se bomo naučili, kako se izračuna površina kvadra.

 1. Najprej pa rešitev včerajšnje naloge:

Naloga je bila problemska. Kocka je bila brez pokrova, pa še rob ni bil podan. Kako ste se spopadli s to nalogo? Lahko ste si izbrali rob kocke. Ko  ste premislili, koliko ploskev ima ta škatla, ste ugotovili, da samo 5, saj nima pokrova. Izračunali ste ploščino ene ploskve, ki ste jo potem pomnožili s 5. Npr. če bi imeli škatlo  z robom 2 dm, bi izračunali p = 2 ∙ 2 in dobili 4 dm2. To bi pomnožili s 5 in dobili 45 dm2 = 20 dm2 = 0,2 m2

 1. V zvezek zapišite POVRŠINA KVADRA.

Najprej narišite skico kvadra.

Narišite še mrežo kvadra z robovi a = 5 cm, b = 3 cm in c = 2 cm.  Na mreži označite robove kvadra.  (Za pomoč imaš narisano skico).

Površina kvadra je enaka vsoti ploščin vseh ploskev, ki sestavljajo njeno mrežo.  Torej je enaka ploščini mreže kvadra in jo merimo v kvadratnih enotah. Kvader ima 6 ploskev, od katerih sta po dve in dve skladni, torej bomo morali izračunati velikosti treh različnih ploskev.

 

Pri računanju imaš tri možnosti:

 • lahko najprej izračunaš ploščino posameznih ploskev in nato površino tako, da vsako od velikosti ploskev pomnožiš s 2 in jih sešteješ.  P = 2 ∙ p1 + 2 ∙ p2 + 2 ∙ p3 
 • lahko najprej sešteješ ploščine vseh ploskev in to vsoto potem pomnožiš z 2.

 P = 2 ∙ (p1 + p2 + p3

 • lahko pa uporabiš tudi obrazec za izračun površine    P = 2 ∙ a ∙ b + 2 ∙ a ∙ c + 2 ∙ b ∙ c

Poglej si še rešen primer 3 v učbeniku na strani 153.

Lahko si pogledaš tudi prikaz v e-učbeniku https://eucbeniki.sio.si/matematika6/542/index1.html

Naloga:  Reši nalogo U str. 155, nal. 20.  Danes ni potrebno pošiljat rešitve naloge. Poslali jo boste jutri, skupaj s četrtkovo nalogo.

SLJ

Tema: Sklanjanje osebnega zaimka

Pred reševanjem današnjih nalog iz svojega zvezka ponovi OSEBNI ZAIMEK (OSEBO IN ŠTEVILO).

V DZ poišči 15. enoto “Simon ji ga je dal” in na str. 28 reši 1. in 2. nalogo.

Pred reševanjem 3. naloge ponovi imena sklonov in vprašalnice. Na str. 29 reši še 4. nalogo in definicijo prepiši v zvezek.

Če imaš težave z reševanjem, mi sporoči.

 

 SLJ

TEMA: SKLANJANJE OSEBNEGA ZAIMKA

V delovnem zvezku 1. del odpri 15. enoto SIMON JI GA JE DAL ZANJE

Pred reševanjem nalog poišči v svojem zvezku zapiske o osebnem zaimku. Osebne zaimke tudi ponovi.

V delovnem zvezku nadaljuj z reševanjem 1. in 2. naloge na strani 28.

Pred reševanjem 3. naloge ponovi imena sklonov in njihove vprašalnice.

Potem reši 3. nalogo na strani 28 in 29.

V 4. nalogi dopolni nepopolno poved. V zvezek (pod jezikovni pouk) zapiši naslov SKLANJANJE OSEBNEGA ZAIMKA in prepiši  4. nalogo.

ŽELIM TI USPEŠNO REŠEVANJE. ČE TI BO KATERA IZMED NALOG DELALA TEŽAVE, ME VPRAŠAJ.

GEO

tematika: ZEMLjEVIDI – 2. del.

Učenci so dobili navodila po e pošti. Uporabiti morajo učbenik in zvezek ter odgovoriti na nekaj vprašanj in narisati nekaj kartografskih znakov.

 TJA

Learning languages

 1. UČ 56/5: Odgovori na 1. in 2. vprašanje. Odgovore zapiši v zvezek v celih stavkih.
  1. I think that ____________________ and______________ (naštej jih več) are very difficult because _______________________________ (napiši svoje mnenje).

2. ______________________ is important/interesting for me because ___________________ (tvoje mnenje).

DZ 44/1, 2, 3, 4, 5: reši naloge

Ko končaš, preglej svoje rešitve.

 

(Skupno 176 obiskov, današnjih obiskov 1)