ANGLEŠČINA

Tema: Iščimo rime o živalih

Cilji: ponovitev besedišča za živali

        širitev naučenega besedišča

 • Iščimo RIME

V zvezek si nariši spodnjo tabelsko sliko. Živali poimenuj in »preberi« rime.

Poišči kakšno novo rimo in mi jo posreduj na moj naslov.

SLJ

SPOZNALI SMO – ponavljam in preverjam svoje znanje 2. del

 1. Na spletni strani LILIBI izberi druge naloge za preverjanje znanja pravopisa

LILIBI,SI; izbereš  Mestni trg 3; slovenščina; jezikarija in izbereš npr. Manjšalnice 1; Manjšalnice 2; Kje je?; Glavni in vrstilni števniki; Hlod  – hloda; Kviz ločila; Vejica; Klikni na veliko začetnico; (izberi jih 5 – 6 ali več jih reši) Piši mi, koliko si jih rešil in kako ti je šlo.

 1. Delo z UL – PREVERJANJE ZNANJA –  pravopisne zmožnosti 2. del
 • Naredi 11. ali in 13. ali 14. (torej naredi 2  nalogi).
 • DELAJ SAM, KOT DA BI ŠLO ZA OCENJEVANJE.

Ostale naloge lahko narediš, kdaj drugič za vajo. Rešitve bom poslala  naknadno.

11.Preberi povedi. Če so v povedi napake, jih popravi in pravilno prepiši v zvezek.

Otroci nebodo dobili novih igrač.

Ne bo prekrivajo temni oblaki.

Zvečer nebo zvezd na nebu.

Ne vem, kdaj pride učiteljica.

V soboto ne morem iti v kino.

12. Vstavi nebo ali ne bo (IN PREPIŠI V ZVEZEK.)

Ozrl sem se v jasno _________. Z ostrimi vilicami sem si ranil _________.

Sošolca Jureta ___________ v šolo. Ali tete _________ na obisk?

_________ je oblačno, zato Boris __________ prišel k meni.

 

13.Pravilno zapiši število z besedo ali s številko. (PREPIŠI V ZVEZEK!)

Andrej je upihnil (triinpetdeset) _____ svečk na torti.

Biatlonci so bili (tretji) _____ na svetovnem prvenstvu.

Planinski krožek mi je všeč že od (1.) __________________ razreda.

Za nove čevlje potrebujem (20) __________________ evrov.

14. Prepiši pravilno obliko zapisa števila. (Nalogo PREPIŠI v zvezek.)

72 dvainsendeset                dvainsedemdeset            dva in sedemdeset
87. sedeminosemdeset sedem in osemdeset       sedeminosemdeseti
60 šestdeset              šezdeset               šesdeset
25. petindvajset          petindvajseta                 pet in dvajseta

Informacija za starše -Preverjanje doseženih ciljev – pravopisna zmožnost:

 • učenec pravilno piše veliko začetnico na začetku povedi, pri znanih lastnih imenih bitij, pri bližnjih zemljepisnih lastnih imenih, pri svojilnih pridevnikih, izpeljanih iz lastnih imen;
 • piše predlog ločeno od naslednje besede;
 • piše nikalnico ne ločeno od glagola;
 • pravilno piše glavne in vrstilne števnike;
 • uporablja pravilna končna ločila;
 • pravilno uporablja vejico pri naštevanju;
 • pravilno piše besede s kritičnimi glasovi.

 

MAT

PREVERIM SVOJE ZNANJE

Ponovi in utrdi svoje znanje tako, da rešiš naloge v  DZ str. 106, 107, 108.

Pošlji mi fotografije rešenega.

 

SPO

OD SLIKE DO ZEMLJEVIDA

DU str. 57

Razlago snovi na posnetku: https://youtu.be/PJljYdkUI3U

Na podlagi posnetka si izpiši podatke v zvezek. To kar se ti zdi pomembno. Pošlji mi fotografijo tvojega zapisa

ŠPO

MET ŽOGICE V CILJ IN DALJINO

Izkoristi lepo vreme in ŠPO izvajaj na prostem.

Najprej si iz časopisnega papirja oblikuj majhno, vendar trdno kepo, lahko jo tudi poviješ s selotejpom (nekateri so to naredili že zadnjič).

S pomočjo časopisne žogice razgibaj celo telo.

1.Met žogice v različne tarče

Poišči si določene tarče, ki jih boš poskušal čim večkrat zadeti (drevo,…).Nalogo otežuj tako, da razdaljo postopoma povečuješ (stopi korak nazaj).

2.Met žogice v daljino

-z mesta meči žogico v daljino (bodi pozoren na nasprotna noga-nasprotna roka), skušaj        izboljšati predhodni rezultat

-z zaletom meči žogico v daljino, skušaj izboljšati predhodni rezultat.

Sporoči mi kdaj si žogico vrgel dlje, pri metu z mesta ali pri metu z zaletom?

(Skupno 570 obiskov, današnjih obiskov 1)