8. A 8. B
FIZIKA

Tema: RAZSTAVLJANJE SIL

Na povezavi si oglej razlago kako razstavljamo sile: https://drive.google.com/file/d/1BpKXM4E1H2ZB7wTwycBc1cZ078wwbkOs/view?usp=sharing . V zvezek reši naloge, ki si jih prejel/a po e-mailu oz. v spletni učilnici. 

FIZIKA

Tema: RAZSTAVLJANJE SIL

Na povezavi si oglej razlago kako razstavljamo sile: https://drive.google.com/file/d/1BpKXM4E1H2ZB7wTwycBc1cZ078wwbkOs/view?usp=sharing . V zvezek reši naloge, ki si jih prejel/a po e-mailu oz. v spletni učilnici. 

LUM

Likovna naloga: OBLIKOVANJE KIPA ČLOVEŠKE FIGURE

Iz papirja oblikuj kip človeka. Kip naj bo sestavljen iz papirnatih tulcev, ki jih oblikuješ iz odpadnega papirja (časopisi, reklame).  Pri oblikovanju tulcev bodi pozoren na trdnost tulcev. Pravokotno obliko papirja  večkrat zvij in na koncu oblikovanja tulec skupaj zalepiš, da se papir ne odvije.  Tulci naj bodo različnih dolžin. Vsak tulec naj predstavlja ene del telesa oziroma okončin (stegno je en tulec, polovica roke je en tulec in tako dalje).  Pri oblikovanju kipa lahko upoštevaš pravilna razmerja med deli telesa, lahko pa si bolj svoboden, tako da narediš daljše noge in roke kot jih ima resnični človek – na spletu si lahko ogledaš kipe človeških figur kiparja z imenom ALBERTO GIACOMETTI, ki imajo zelo dolge roke in noge. Lahko ustvariš neke vrste človeških paličnjakov. Kip lahko stoji, sedi ali ima kakšno drugo bolj razgibano obliko. Tulce skupaj poveži lepilnim trakom ali kakšnim drugim močnim lepilom (npr. lepilna pištola, če jo imaš). Čas izdelave kipa sta dve šolski uri. Izdelek fotografiraj in fotografijo pošlji učitelju.

 ŠPO (DEKLICE)

Teoretičnega dela danes NI. Za praktični del pa si pogledate spodnjo povezavo in poskušate izvesti vaje, ki so v njej. Stopnice boste gotovo našle nekje, torej lahko vadbo opravite v stanovanju, hiši ali pa kje na prostem, kar bo še bolje. Obutev pa le naj bo primerna temu, kje boste vadile, prav? Ne pozabite na HIDRACIJO, saj je vadba, če se je boste lotile kot je treba, visoko intenzivna!

Imejte lep preostanek tedna, do ponedeljka pa ne pozabite poslati Dnevnika aktivnosti/tabele za ta, tretji teden (30.3. – 5.4.2020) .

Učiteljica Petra

https://www.youtube.com/watch?v=4fM0LcdoRvM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09BW_exYhYeKGqmWOuDxr7y8-PMDLfUZGZcfh67Ix64dflkLN3M8zeDpA

ŠPO (DEČKI)

V začetku tedna ste dobili razlago o srčnem utripu. Kaj je to, koliko udarcev šteje v mirovanju in kakšen je vaš maksimalni srčni utrip.  Prav tako ste spoznali , kako se srčni utrip spreminja s telesno aktivnostjo, kar je pomembno pri načrtovanju vadbe. Bolj podrobno se boste s tem seznanili pri predmetih biologija in naravoslovje.

Dobili ste tudi naloge, ki jih morate narediti in pri tem spremljati gibanje srčnega utripa in ugotovitve zapišete v tabelo. Prosim vse, da to naredite v tem tednu in zapise shranite, da ko pridemo nazaj v šolo skupaj predebatiramo o tem.

Ne pozabite na ogrevanje pred izvajanjem danih nalog!!

Tisti, ki pa ste to že opravili pa se odpravite na en daljši sprehod v naravo. Ko pa pridete domov, še naredite vaje za moč. Vaje za trebušne in hrbtne mišice in vaje za mišice rok.

Ostanite Fit in zdravi.

KEM

Naslov: Zemeljskoalkalijske kovine in plamenske reakcije

Pri delu boš uporabil učbenik KEM 8 na str. 101 in 102. Pomagaj si tudi z i učbenikom KEM 8 na str. 169, 170. V njem imaš med besedilom tudi interaktivne vaje. Reš jih.

Poišči odgovore na vprašanja in jih napiši v zvezek.

 • Napiši kovine II. skupine periodnega sistema v stolpec in ob njem označi s puščico smer večanja reaktivnosti.
 • Naštej vsaj 5 lastnosti teh kovin.
 • Primerjaj reaktivnost alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin.
 • Kaj povzroča trdoto vode (NAR7)?
 • Kalcijev karbonat CaCO3 v vodi ni topen in še ne more povzročati trdoto vode. Napiši kemijsko enačbo reakcije CaCO3 z vodo in CO2, pri čemer nastane v vodi topna kalcijeva spojina in jo poimenuj. – učbenik str. 101
 • Za kakšne namene uporabljajo kalcijeve spojine (naštej 3)?
 • Zakaj moramo imeti v prehrani dovolj živil s kalcijem?
 • Ali lahko tudi te kovine dokazujemo s plamenskimi reakcijami? Napiši obarvanja plamenov za tiste, ki jih najdeš v učbeniku.

Izpolni še vaji 8 in 9 v DZ na str. 53 (tabela in naslednja vaja).

Do 6. 4. 2020 pošlji na moj mail (tonka.kladnik@guest.arnes.si) samo odgovora na 4. in 5. vprašanje.

Pa uspešno delo ti želim.

KEM

Naslov: Zemeljskoalkalijske kovine in plamenske reakcije

Pri delu boš uporabil učbenik KEM 8 na str. 101 in 102. Pomagaj si tudi z i učbenikom KEM 8 na str. 169, 170. V njem imaš med besedilom tudi interaktivne vaje. Reš jih.

Poišči odgovore na vprašanja in jih napiši v zvezek.

 • Napiši kovine II. skupine periodnega sistema v stolpec in ob njem označi s puščico smer večanja reaktivnosti.
 • Naštej vsaj 5 lastnosti teh kovin.
 • Primerjaj reaktivnost alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin.
 • Kaj povzroča trdoto vode (NAR7)?
 • Kalcijev karbonat CaCO3 v vodi ni topen in še ne more povzročati trdoto vode. Napiši kemijsko enačbo reakcije CaCO3 z vodo in CO2, pri čemer nastane v vodi topna kalcijeva spojina in jo poimenuj. – učbenik str. 101
 • Za kakšne namene uporabljajo kalcijeve spojine (naštej 3)?
 • Zakaj moramo imeti v prehrani dovolj živil s kalcijem?
 • Ali lahko tudi te kovine dokazujemo s plamenskimi reakcijami? Napiši obarvanja plamenov za tiste, ki jih najdeš v učbeniku.

Izpolni še vaji 8 in 9 v DZ na str. 53 (tabela in naslednja vaja).

Do 6. 4. 2020 pošlji na moj mail (tonka.kladnik@guest.arnes.si) samo odgovora na 4. in 5. vprašanje.

Pa uspešno delo ti želim.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8 – 1. SKUPINA

V prilogi imate naloge iz poglavja o kovinah. Danes rešite od prve do pete naloge (za 5. nalogo boste morali malo pobrskat po spletu). >>> TIT 8 Npz kovine naloge

Nalog ne tiskajte, ampak  natipkajte rešitve nalog od 1 do 5 na mail lucija.korosec@guest.arnes.si

 TJA 8/1

NAVODILO >>> 3_4 petek TJA 8_1 NAVODILO

TJA 8/2

 • UČ / 62, ex 1
 • V zvezek napiši naslov ADJECTIVES: characteristics (PRIDEVNIKI: značilnosti)-
 • Iz tabele A in tabele B poišči pare/nasprotja (primer: helpful – unhelpful) in jih zapiši v zvezek.
 • V DZ (str. 97-98) ali v PONS slovarju (https://sl.pons.com/prevod) poišči prevode besed (rešitve so spodaj).
 • UČ / 62, ex 2
 • Preberi opise besed. Kakšni so ljudje? Opiši jih z besedami iz prejšnje naloge
  (primer: Adam is very relaxed. He is easy-going.).
 • UČ / 62, ex 3
 • Oglej si test NUMEROLOGY: numbers and personality. Izračunaj zase. Ali rezultat drži zate?

Primer: rojstni dan: 17. 5. 2005 = 1 + 7 + 5 + 2 + 0 + 0 + 5 = 20     20 = 2 + 0 = 2     rezultat: 2

My number is 2. I agree that I am modest and that I think about other people. I don’t agree that I am shy.

 • DZ / 50, ex 1
 • Poišči še pet parov (rešitve spodaj).
 • DZ / 50, ex 2 (rešitve spodaj).
 • Dopolni povedi z besedami za opis oseb (rešitve spodaj).

TJA 8/3

Vadenje dveh časov: Will Future, Present Simple

Pojdi na: https://www.baamboozle.com/game/875

Na levi stani klikni play in igraj igro. Odgovarjaš na glas ali po tiho, klikni check, da preveriš. Če si odgovoril prav, si daš kljukico, če ne, križec.

Nato še vadi:

1) https://www.baamboozle.com/game/23413

2) https://www.baamboozle.com/game/26131

3) https://www.baamboozle.com/game/47021

4) https://www.baamboozle.com/game/49216

Imaš kakšno vprašanje? Pošlji mi ga po mailu.

SLJ 8/1

TEMA: POUSTVARJALNO PISANJE PISMO

Zadnje ure si bral/a zgodbo o Tržačanu. O Tomažku in njegovi usodi si tudi razmišljal/a – kako se mu je godilo pri Vrbarjevih. Povzetek vaših ugotovitev:

Ugotovili ste, da Tomažek ni bil Matevžev sin, da ga je pripeljal iz Trsta, da je sprva lepo skrbel zanj. Se pa odnos spremeni, ko Maruša in Matevž dobita svojega sina Tinčeta. Tomažka pretepajo vsi trije, ničesar ne dobi za jesti, gara pri hiši. Nihče mu ne nameni prijazne besede. Dvakrat v letu je bilo Tomažku lepo, in sicer ko ga Matevž pelje h gospodu Andreju – lepo ga obleče, se pred gospodom dela lepega, kako lepo skrbi za Tomažka. Tja ga pelje, da dobi denar, ki bi ga moral nameniti Tomažku, a ga zapravi zase, za Tomažka ne poskrbi. Vse to pripelje do tragičnega konca – TOMAŽEK UMRE. Niti vaške ženice, ki hodijo mimo, mu ne pomagajo. ZAKAJ? Se bojijo pretepaškega Matevža, ne marajo Tomažka, ker ni iz njihove vasi … Pomaga mu pisatelj, ko mu da hruško, a je žal že prepozno.

Razmišljali ste tudi, kako bi pomagali Tomažku, da ne bi umrl.

 O TOMAŽKU, NJEGOVI DRUŽINI BOŠ RAZMIŠLJAL TUDI DANES, IN SICER TAKO DA BOŠ NAPISAL/A PISMO GOSPODU ANDREJU.

NATANČNO PREBERI NAVODILA ZA PISANJE PISMA

Predstavljaj si, da si Tomažkov sovrstnik in pišeš pismo gospodu Andreju.

V pismu:

 • Najprej navedi razlog, zakaj mu pišeš.
 • V nadaljevanju mu razkriješ resnico oVrbarjevi družini – odnos vseh članov družine do Tomažka; dvoličnost Matevža, ko pride h gospodu Andreju po denar …
 • Svojemu razmišljaju dodaš prepričljiv in zanimiv doživljaj, povezan s Tomažkom in njegovo družino. Doživljaj prepletaj z občutki, čustvi …
 • Želiš pomagati Tomažku, zato gospodu Andreju predlagaj rešitev za ubogega otroka.

    Spis naj ima obliko pisma (nagovor, kraj, datum, pozdrav, podpis).

   Pismo naj ima zaokroženo vsebina; pazi na odstavke.

SLJ 8/2

Tema: Poustvarjalno pisanje

NAVODILA ZA PISANJE DNEVNIKA

Predstavljaj si, da si Tomažkov sovrstnik in pišeš dnevnik. V njem občutljivo prikažeš prijateljevo usodo.

Pri pisanju upoštevaj naslednje:

 • dnevnik naj vsebuje najmanj tri dnevniške zapise;
 • na začetku spremljaj Tomažkovo usodo in jo prikaži vsaj z enim prepričljivim dogodkom;
 • v nadaljevanju zgodbo zapleti (prikaži svet odraslih, njihovo brezbrižnost, brezsrčnost do Tomažka);
 • s tvojo pomočjo se problem razreši – opiši, kako ti je to uspelo.

Dnevniške zapise prepletaj s svojimi občutki, mnenji, razmišljanji in kritičnimi sodbami. Pazi na pravopisno in slovnično pravilnost. Da bo zgodba še bolj nazorna in živa, uporabljaj premi govor in samogovor. Dnevnik naj bo vsebinsko zaokrožena zgodba.

DNEVNIŠKE ZAPISE MI POŠLJETE V PREGLED NASLEDNJI PETEK!

SLJ 8/3

Tema: Poustvarjalno pisanje

NAVODILA ZA PISANJE DNEVNIKA

Predstavljaj si, da si Tomažkov sovrstnik (prijatelj in sošolec) in pišeš dnevnik. V njem občutljivo prikažeš prijateljevo usodo.

Pri pisanju upoštevaj naslednje:

 • dnevnik naj vsebuje najmanj tri dnevniške zapise;
 • na začetku spremljaj Tomažkovo usodo in jo prikaži vsaj z enim prepričljivim dogodkom;
 • v nadaljevanju zgodbo zapleti (prikaži svet odraslih, njihovo brezbrižnost, brezsrčnost do Tomažka);
 • s tvojo pomočjo se problem razreši – opiši, kako ti je to uspelo.

 Dnevniške zapise prepletaj s svojimi občutki, mnenji, razmišljanji in kritičnimi sodbami. Pazi na pravopisno in slovnično pravilnost. Da bo zgodba še bolj nazorna in živa uporabljaj premi govor in samogovor.

Upoštevaj obliko dnevnika (vsak zapis opremi  z imenom  dneva in datumom).

Dnevnik naj bo vsebinsko zaokrožena zgodba.                                                                       

DNEVNIŠKE ZAPISE MI POŠLJETE V PREGLED NASLEDNJI PETEK!

ŠZZ

Osmošolci, v preteklih dveh tednih ste imeli za nalogo izvajati TABATO. Nekateri ste vaje opravili vzorno in o njih tudi poročali, spet drugi ste nad njimi bolj odmahnili z roko. Upam, da so bile to samo začetne težave in da bo v prihodnje bolje.

Današnja (no, jutrišnja) naloga se nahaja v povezavi. Prav gotovo se z ur ŠPO spomnite KOORDINACIJSKE LESTVE, ki smo jo večkrat uporabljali kot del ogrevanja. Tokrat si jo boste pripravili sami (predlog v povezavi). Lahko pa si jo tudi prilagodite; narišete enojno koordinacijsko lestev, jo pripravite v travi s pomočjo listja, palic… Priprava vam bo vzela največ 15 minut. Ostali čas porabite za izvedbo vaj, ki so v filmčku. Seveda pa lahko naredite tudi kakšne svoje oziroma katere od tistih, ki smo jih delali v šoli. Vse vaje vam bodo koristile tudi za prihodnje ure ŠPO, ko nas čaka domače testiranje za Športno vzgojni karton.

P.s.

Če bo kdo pri volji narediti kakšno fotografijo svoje “stvaritve” in aktivnosti, bom vesela, če mi jo pošlje. Obvezno pa ni. In.. Tisti, ki nimate možnosti za izvedbo zgoraj opisane aktivnosti, izkoristite lepo vreme, pojdite vsaj na sprehod in vmes naredite kakšno vajo za moč (preskočite kakšen hlod ali kamen, naredite zgibe na veji…).

Lep vikend!

Učiteljica Petra

ŠZZ

Glede na to, da bo jutri lep dan, vam predlagam, da se v okvirju ŠSP IN ŠZZ odpravite na izlet v bližnji gozd. Svoj sprehod po gozdu si lahko popestrite na različne načine . Ideja je vaša. Če vam pa zmanjkuje idej, si  oglejte spodnji filmček o tem, kako si je sprehod popestril eden od učiteljev športa z druge šole. Primerno se obujte, in na sprehod se odpravite sami ali z člani družine. Pa veliko užitkov na svežem zraku.

Vaš učitelj Dragan

https://www.youtube.com/watch?v=TOs2iyOTH0M

(Skupno 189 obiskov, današnjih obiskov 1)