2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK

RAZVOJ  ZOB

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče prebere kratko preprosto besedilo, povezano s temami SPO.
 • Ustno povzame bistvene podatke.
 • Vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, kako bi jo lahko izboljšal.

Naloga:

 • V učbeniku, stran 65, preberi besedilo.
 • Pogovor:
  • V katerem letu življenja začnejo rasti zobje?
  • Koliko je stara Lana? Ali že ima zobe?
  • Ali je Žiga že praznoval svoj prvi rojstni dan? Koliko zob že ima? Kako se imenujeta zoba, ki sta zrasla Žigu?
  • Koliko je stara Tinkara? Koliko mlečnih zob ima?
  • Kateri razred obiskuje Tom? Katera zoba sta mu izpadla? Kako se imenujeta zoba, ki mu rasteta?
  • Katero šolo bo letos končala Sergeja? Kako skrbi za svoje zobe? Koga redno obiskuje? Ali so ji zrasli že vsi stalni zobje? Kako se imenujejo zobje, ki ji še niso zrasli?
  • Koliko je modrostnih zob?
  • Koliko je vseh stalnih zob skupaj z modrostnimi?

V zvezek za SPO zapiši:

RAZVOJ ZOB

V prvem letu starosti začnejo rasti mlečni zobje. Imamo jih 20. V 5. ali 6. letu začnejo izpadati. Nadomestijo jih stalni zobje. Imamo jih 28. Na vsaki strani zgoraj in spodaj lahko zraste še modrostni zob ( 4 ).

 

SLOVENSKI JEZIK

RAZVOJ  ZOB

Cilji:

 • Glasno ali šepetajoče prebere kratko preprosto besedilo, povezano s temami SPO.
 • Ustno povzame bistvene podatke.
 • Vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, kako bi jo lahko izboljšal.

Naloga:

 • V učbeniku, stran 65, preberi besedilo.
 • Pogovor:
  • V katerem letu življenja začnejo rasti zobje?
  • Koliko je stara Lana? Ali že ima zobe?
  • Ali je Žiga že praznoval svoj prvi rojstni dan? Koliko zob že ima? Kako se imenujeta zoba, ki sta zrasla Žigu?
  • Koliko je stara Tinkara? Koliko mlečnih zob ima?
  • Kateri razred obiskuje Tom? Katera zoba sta mu izpadla? Kako se imenujeta zoba, ki mu rasteta?
  • Katero šolo bo letos končala Sergeja? Kako skrbi za svoje zobe? Koga redno obiskuje? Ali so ji zrasli že vsi stalni zobje? Kako se imenujejo zobje, ki ji še niso zrasli?
  • Koliko je modrostnih zob?
  • Koliko je vseh stalnih zob skupaj z modrostnimi?

V zvezek za SPO zapiši:

RAZVOJ ZOB

V prvem letu starosti začnejo rasti mlečni zobje. Imamo jih 20. V 5. ali 6. letu začnejo izpadati. Nadomestijo jih stalni zobje. Imamo jih 28. Na vsaki strani zgoraj in spodaj lahko zraste še modrostni zob ( 4 ).

 

LIKOVNA UMETNOST

Slikanje: PRIMARNE IN SEKUNDARNE BARVE – portret (zdravi zobje, lep  nasmeh)

Cilji:

 • Ob opazovanju barvnega kroga ponovi znanje o primarnih in sekundarnih barvah.
 • Razvija si občutek za mešanje barv na paleti.
 • Pri slikanju uporabi domišljijo.
 • Navaja se na doslednost in vztrajnost pri slikanju.

 

Naloga:

LIKOVNA UMETNOST

Slikanje: PRIMARNE IN SEKUNDARNE BARVE – portret (zdravi zobje, lep  nasmeh)

Cilji:

 • Ob opazovanju barvnega kroga ponovi znanje o primarnih in sekundarnih barvah.
 • Razvija si občutek za mešanje barv na paleti.
 • Pri slikanju uporabi domišljijo.
 • Navaja se na doslednost in vztrajnost pri slikanju.

Naloga:

SPOZNAVANJE OKOLJA

MOJE  TELO

Cilji:

 • Poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa.

Naloga:

 • Postavi se pred ogledalo in premikaj posamezne dele telesa. Ob premikanju povej, kateri del telesa si premaknil.
 • Poimenuj dele na obrazu in dele telesa.
 • Kakšno nalogo ima posamezen del telesa.
 • Kako se lahko poškoduje?
 • Kako skrbimo za zunanje dele telesa?
 • V učbeniku, stran 67, si poglej še okostje in notranje organe. Ali znaš poimenovati vse notranje organe? Pokaži kje se nahajajo v tvojem telesu in jih poimenuj.
 • V zvezek nariši (lahko tudi natisneš) in napiši notranje organe.


SPOZNAVANJE OKOLJA

MOJE  TELO

Cilji:

 • Poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa.

Naloga:

 • Postavi se pred ogledalo in premikaj posamezne dele telesa. Ob premikanju povej, kateri del telesa si premaknil.
 • Poimenuj dele na obrazu in dele telesa.
 • Kakšno nalogo ima posamezen del telesa.
 • Kako se lahko poškoduje?
 • Kako skrbimo za zunanje dele telesa?
 • V učbeniku, stran 67, si poglej še okostje in notranje organe. Ali znaš poimenovati vse notranje organe? Pokaži kje se nahajajo v tvojem telesu in jih poimenuj.
 • V zvezek nariši (lahko tudi natisneš) in napiši notranje organe.

ANGLEŠČINA

Tema: Rime (ustno sporočanje)

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča

 • V zvezek si nariši rime, ki so jih našli tvoji sošolci.

 • Rime »preberi« na različne načine (tiho/glasno, visoko/tiho, hitro/počasi)
Pa še nekaj za razvedrilo: PotVSolo

 

 

(Skupno 575 obiskov, današnjih obiskov 1)