7. A 7. B

 TJA

Slušno razumevanje: At the grocery store

 

1.) V zvezek napiši naslov AT THE GROCERY STORE (video)

What is a grocery store? Any idea?

2.) V zvezek prepiši naslednje:

1 What’s a field trip?

2 Where does Bob take you?

3 What’s a grocery store?

4 Which sections /aisles are there in a grocery store?  Fill in the chart.

 

section examples
PRODUCE fruit, vegetables

 

3.) Pojdi na: https://www.youtube.com/watch?v=NG-de6quWkE&t=95s

Oglej si video in odgovori na zgornja vprašanja. Video si oglej tolikokrat, kolikor se ti zdi potrebno.

Odgovore mi pošlji na mail.

TJA

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS – Števni in neštevni samostalniki

 • Danes ti bi rada predstavila, kaj so števni in neštevni samostalniki. Danes ni potrebno ničesar pisati ali natisniti, le oglej si video z razlago, nato preberi mojo razlago ter na koncu reši tri spletne naloge.

S to temo smo že začeli v šoli – naredili smo uvod in demonstrirala sem vam primer z vodo. Odprla sem pipo in vam dokazala, da vodo ne moremo šteti, saj je ne moremo prijeti in preštevati (ena voda, dve vodi, tri vode…). Štejemo lahko le kozarce, plastenke, steklenice, litre…. vode. Se spomniš? No, pa začnimo…

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1LjTa2Wvmm0

Samostalniki so podvrsta samostalniške besede. So besede, s katerimi neposredno poimenujemo predmete, pojme ali bitja.

Kot že veš, imajo samostalniki v angleščini dve števili, ednino in množino. Dvojine ni! Množino samostalnika izražamo z ustrezno končnico (-s: dogs, -es: watches, -ies: cherries) ali obliko, kadar gre za nepravilno množinsko obliko (wolf-wolves, mouse-mice, sheep-sheep, fish-fish…). (To si se naučil/a v 6. razredu.)

Samostalniki so lahko števni (takšni, ki se jih da prešteti) ali neštevni (takšni, ki se jih ne da prešteti).

Poleg tega poznamo tudi samostalnike, ki jih uporabljamo samo v množini (jeans, glasses, scissors, police, clothes…) ali samo v ednini (fruit, hair, furniture, homework, information, progress, maths…). Ti samostalniki so načeloma neštevni. Pri množinskih samostalnikih uporabimo glagol biti za množino (These jeans are old.), pri edninskih samostalnikih pa glagol biti za ednino (My homework is very difficult.)

ŠTEVNI SAMOSTALNIKI

Večina angleških samostalnikov je števnih. Če so števni, pomeni, da jih lahko opredelimo s števili (npr.: one, two, three…).

 • one house, fifty chairs, three churches, six tables, five cherries, ten books…

Števni samostalniki so lahko v ednini ali množini.

 • Her house is
 • Her houses are

Pred edninskimi števnimi samostalniki lahko stojita nedoločna člena »a, an«, določni člen »the« ali svojilni pridevnik npr. »my/your/his/her/its/our/their«.

My sister is a doctor.

I need an umbrella.

I love my pet.

The bag on the chair is mine.

NEŠTEVNI SAMOSTALNIKI

Nekaterih samostalnikov v angleščini ne moremo šteti, zato se uvrščajo v kategorijo neštevnih samostalnikov. Med njih prištevamo snovi in pojme.

Neštevni so recimo sledeči samostalniki: information, time, news, money, furniture, luggage, rice, tea, water, sugar, work, bread…

Če želimo iz neštevnega samostalnika dobiti števen samostalnik, mu moramo dodati ustrezno opredelitev oziroma embalažo[1], npr.:

water à a glass (bottle) of water (kozarec/steklenica vode)

soup à a plate (bowl) of soup (krožnik/skleda juhe)

coffee  à a cup of coffee (skodelica kave)

bread à a loaf (slice) of bread (štruca/rezina kruha)

Neštevnim samostalnikom vedno sledi glagol v ednini.

 • Time is
 • Coffee is on the table.

Nedoločna člena “a, an” se z neštevnimi samostalniki ne uporabljata, razen če neštevne samostalnike uporabimo skupaj z embalažo oz. drugo ustrezno količinsko opredelitvijo.

Uporabljamo pa besede kot so some, a lot of, much

I sometimes drink a milk. = NEPRAVILNO

I sometimes drink a glass of milk. = PRAVILNO

Veliko neštevnih samostalnikov imamo ravno pri temi »FOOD AND DRINKS«:[2]

 • types of meat and fish (vste mesa in rib): beef, lamb, poultry, ham, pork, meat, tuna, trout, salmon
 • liquids (tekočine oz. vse kar je tekoče): honey, jam, marmalade, soup, water, milk, vinegar, oil, coffee, wine, juice, tea, yoghurt, cream, mustard, mayonnaise
 • izdelki, ki so predhodno bili v tekočem stanju (v času proizvodnje): ice cream, chocolate, butter, cheese… (kupimo kepico ali liter sladoleda, tablico čokolade, rezine ali dekagrame sira…)
 • bread, toast, dough (testo)… à kruh je testo (večja, nedločena količina), ki je oblikovano v štruco, ki jo spečemo, nato jo lahko režemo itd., zato je kruh števen takole: a loaf of bread (štruca), a slice of bread (rezina), a kilo of bread)
 • vse, kar je v zrnih, kristalih, prahu oz. tako majhno, da ne moremo (ali pa ni smiselno) šteti: flour (moka), rice, sugar, salt, cereal, cinnamon, pasta, spaghetti, crisps…
  *POZOR: noodle-noodles, nut-nuts, bean-beans, pea-peas – so števni!
 • še nekaj primerov neštevnih samostalnikov pri hrani: fruit, seafood, garlic (česen), lettuce, cabbage, spinach

Nekateri neštevni samostalniki so lahko v določenih primerih tudi števni: cauliflower, fish, fruit, meat…

 • Fruit is usually uncountable (»fruit« je ponavadi neštevni samostalnik):

I love fruit. à ✗Don’t say: I love fruits. (Obožujem sadje.)

 • Fruit is used as a countable noun when talking about particular types of fruit (»fruit« kot števni samostalnik uporabimo, ko govorimo o vrsti sadja) :

They grow mainly citrus fruits. (Gojijo pretežno citruse.)

Za boljšo vizualno predstavo si lahko ogledaš tale posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg

Naloga:

Poskusi sedaj videno in prebrano razlago uporabiti v naslednjih spletnih nalogah:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3055

https://www.montsemorales.com/gramatica/CountableSpot1-6.htm

http://www.learn-english-online.org/Lesson36/countuncount.htm

Primeri v slikah

[1] O tem, kako neštevni samostalniki postanejo števni, bomo kdaj drugič povedali več.

[2] To je moja interpretacija (bolj po domače), da vam čim bolj približam te pojme, da bi lažje razumeli zakaj so neštevni

NARAVOSLOVJE

Sistematika živali – projektno delo

 • Danes malo zadihajte. Pripravljajte svojo predstavitev po navodilih.
 • Ta teden bo namenjen utrjevanju ter preverjanju znanja. Še enkrat boste reševali kviz, s to razliko, da se boste pred tem učili. Učite se po zvezku, učbeniku in vprašanjih, ki se vam jih dala (snovi in svetloba).
 • V četrtek predlagam, da se srečamo v Zoomu (ob 11.00). Da se malo vidimo, dorečemo, kako bi potekale predstavitve, ocenjevanje. Da postavite kakšno vprašanje o snovi, poveste svoje mnenje. Če še nimate nameščenega, kliknite na sledečo povezavo https://zoom.us/download.

Povabila vas bom v četrtek preko maila. Če ob navedeni uri ne boste mogli, lahko še isti dan na primer popoldne ob 17.00. Če nimate možnosti ali imate kakšne druge zadržke, mi prosim sporočite.

SLOVENŠČINA

TEMA: DELO S SLOVARJEM SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

Delovni zvezek 1. del odpri na 52. strani VAJA DELA MOJSTRA.

1.naloga se navezuje na delo s slovarjem, zato si dobro oglej odlomek iz SSKJ in reši naloge na strani 53, ki so povezane s tem odlomkom.

Nato se boš v 2. nalogi srečal/a s Slovenskim etimološkim slovarjem. Reši to nalogo.

ŽELIM TI USPEŠNO DELO.

 

 ZGO

Pridobljeno znanje utrdijo s pomočjo delovnega lista za samostojno učenje z naslovom Koliko smo si zapomnili o Rimu. Navodila so dobili po elektronski pošti.

 GEO

tematika: RASTLINSTVO AZIJE.

Učenci so dobili navodila po e-pošti. S pomočjo zvezka,učbenika in spleta rešijo učne liste.

 SLJ

Tema: Delo s SSKJ

V DZ na str. 52 si oglej odlomek iz SSKJ (1. naloga) in odgovori na vprašanja.

Na str. 53/ 2. naloga si oglej odlomek iz Slovenskega etimološkega slovarja in odgovori na vprašanja. Če imaš pri katerem vprašanju zežave , mi sporoči.

LUM

DINAMIČNA KOMPOZICIJA

Nadaljuj z risanjem pošasti. Če si že končal, lahko narišeš risbo na temo velike noči (snop, pirhi, okraševanje pirhov, blagoslov jedi…).

Učenci preko spleta poiščejo opise naslednjih mitoloških pošasti iz Stare Grčije:

 • SCILA
 • HARPIJA
 • KERBER
 • GORGONA
 • KAČJI GIGANT ANTEJ

Izberejo si eno pošast in jo upodobijo čimbolj dinamično in dramatično – to pomeni, da jo narišejo v gibanju, v akciji. Da nekoga napada ali se brani. Likovno tehniko si sami izberejo – svinčnik, barvice, tempera barve, akrilne barve, tuš, flomastri. Uporabite tanke in debele črte, svetle in temne površine in čim več domišljije. Čas za izdelavo likovnega dela so tri šolske ure. Nekaj učencev bo naključno izbranih in mi bodo poslali fotografije izdelkov.

ŠPORT (DEČKI)

Nogomet – UTRJEVANJE >>> PRILOGA

ŠPORT (DEKLICE)

Plesale boste tokrat, veste? 🙂 Ples v vrsti. Ameriška stvar ampak precej simpatična. Podobno kot KIM koreografija, tiste, ki se je še spomnite. Skratka, dve priponki imate spodaj. V eni je nastop ene ameriške skupine, da boste videle, kako tak ples izgleda v praksi. V drugi priponki pa čisto enostavna koreografija na pesem Footloose (btw. poglejte si kdaj film z istim naslovom). Koreografija je kratka, vodena in res, res “simpl”. Jaz že pridno treniram. Skupaj jo bomo zaplesale, ko se vidimo v šoli. Torej… Zvočnike na glas in akcija!

NI1

Reši naloge v delovnem zvezku. Vzporedno ali kasneje reši naloge še v interaktivnem delovnem zvezku na www.irokusplus.si, da boš preveril/a svoje rešitve.

DZ 46/14, 15

DZ 47/16a, 16b

SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1

Priprava zdravega zajtrka

Za nalogo imate pripraviti zdrav, hranilno uravnotežen zajtrk, urediti mizo in vse skupaj pospraviti ter počistiti.

Skrbite za higieno.

Posredujte mi še svojo sličico zajtrka.

(Skupno 658 obiskov, današnjih obiskov 1)