ŠPO

  

KOORDINACIJA

CILJI:

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

Zadovoljijo potrebo po gibanju.

Razvijajo koordinacijo celega telesa.

Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

AKTIVNOSTI:

Na tla nariši lestev in izvajaj aktivnosti koordinacije

Zanimivosti si oglej v filmčku in v akcijo

https://youtu.be/m1Qck6lNHYY

GUM

Pesem: ZAJČEK DOLGOUŠČEK

  

CILJI:

Naučijo se pesem in jo doživeto pojejo.

Pesem spremljajo z USTVARJALNIMI gibi.

AKTIVNOSTI

S pomočjo posnetka, ki je v prilogi se nauči pesem ZAJČEK DOLGOUŠČEK. Najbolje bo, da uporabiš metodo pripevanja.

Pesem večkrat poslušaj in poskušaj zraven zapeti.

V zvezek za GUM napiši naslov pesmi ZAJČEK DOLGOUŠČEK

Izbrano pesmico zapoj staršem. Če imaš možnost, mi pošlji posnetek.

MAT

CILJI:

Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100. (brez prehoda)

Poznajo pojme: desetica in enice.

AKTIVNOSTI:

DE+DE

Ker so DZ/3 ostali v šoli jih lahko poiščeš v deželi Lilibi in račune prepisuješ v zvezek

SLJ

Pravljica na obisku

MANDI VELIKONONČNI ZAJČEK

  

CILJI:

Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.

Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo.

Prepoznavajo glavne in stranske književne osebe.

Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb.

Razvijajo sposobnost zaznavanja razlike med dogajanjem v domišljijskem in realnem svetu.

AKTINOSTI:

Samostojno preberi pravljico, ki se nahaja v priponki.

Glavnega junak opiši z nekaj povedmi. Upoštevaj kriterije.

Nalogo zapiši v zveze domačega branja.

ZANIMIVO, IZZIVI

Save.si

https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas

Pravljica za lahko noč ROGAČEVA ZMAGA

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/rogaceva-zmaga-nmh

VAJA DELA MOJSTRA

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

Lahko se vidimo in slišimo preko Wibra

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si 031 866 321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

Ko se vrnemo v šolske klopi, bova naloge pregledali.

 

ANGLEŠČINA

Tema: Easter  (medpredmetno povezovanje)

Cilji: učenci spoznavajo in utrjujejo besedišče povezano s praznikom

Ponovi pesmico o velikonočnih zajčkih (EASTER BUNNY) kako:

  • skačejo (hop),
  • tečejo (run),
  • hodijo (walk) in
  • poskakujejo (skip) naokrog.

Bodi tudi ti zajček in zapleši z njimi.

  • POMOČ STARŠEM

Svojim staršem pomagaj pri opravilih, v času priprav na praznični konec tedna.

Zapleši (hop, spin, walk, run) tudi na to gibalno pesmico.

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)