4. A 4. B

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)

Učenec razvija svoj občutek za natančnost, vztrajnost in doslednost. Bogati svojo domišljijo. Neguje svoj osebni način likovnega izražanja. Razvija motorično spretnost. Izdela dekoracijo za prihajajoči praznik.

Velikonočna dekoracija

1. Prihajajo velikonočni prazniki, zato boš ta teden pomagal-a staršem pri barvanju jajčk, peki potice in velikonočni okrasitvi.

2. V spodnjih povezavah in slikah imaš nekaj predlogov.

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM

https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk

https://www.youtube.com/watch?v=ouYjxgRsklE

https://www.youtube.com/watch?v=C9i9Rl2Ed3A

   

3. Lahko pa seveda ustvarjaš kaj po svoji zamisli. Uživaj.

Če želiš, lahko pošlješ kakšno fotografijo.

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)

Učenec razvija svoj občutek za natančnost, vztrajnost in doslednost. Bogati svojo domišljijo. Neguje svoj osebni način likovnega izražanja. Razvija motorično spretnost. Izdela dekoracijo za prihajajoči praznik.

Velikonočna dekoracija

1. Prihajajo velikonočni prazniki, zato boš ta teden pomagal-a staršem pri barvanju jajčk, peki potice in velikonočni okrasitvi.

2. V spodnjih povezavah in slikah imaš nekaj predlogov.

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM

https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk

https://www.youtube.com/watch?v=ouYjxgRsklE

https://www.youtube.com/watch?v=C9i9Rl2Ed3A

   

3. Lahko pa seveda ustvarjaš kaj po svoji zamisli. Uživaj.

Če želiš, lahko pošlješ kakšno fotografijo.

MATEMATIKA

Učenec pisno deli z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

Pisno deljenje do 1000 s prehodom

 

1. Zdaj poskusi z računanjem v DZ, 3. del, strani 78 in 79 – izberi si 4 račune.

2. Če boš računal-a prav, ti bo pokazal preizkus. Sicer računaj ponovno.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Utrjevanje znanja

Učenec:

• utrdi znanje iz poglavja Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost.

1. Danes boš snov pri NIT utrdil-a s pomočjo gibalne igre, ki se imenuje KOKICE. (Ti boš kokica, ki hodi, poskakuje, teče … okoli stola.)

2. Prepiši si naslednja vprašanja na listke (na vsak list po eno vprašanje). Na drugo stran listka si zapiši odgovore.

¬ Opiši prva živa bitja.

Prva živa bitja so bila majhna, zgrajena iz ene same celice. Bila so nenavadnih oblik, brez ogrodja. Niso imela zob, kosti ali lupin. Njihova telesa so bila mehka.

¬ Razloži besedo FOSIL.

Fosil je okameneli ostanek živih bitij.

¬ S čim so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo?

Živa bitja so na okolje, v katerem živijo, prilagojena z obliko telesa, barvo, izrastki, okončinami, trdoto …

¬ Razloži, kaj pomenita besedni zvezi: VAROVALNA BARVA in SVARILNA BARVA.

Varovalna barva je tista, s katero se živa bitja lahko skrijejo pred plenilci (na primer gosenica na listu). Svarilna barva je tista, s katero živa bitja svoje plenilce opozarjajo nase (npr. močerad).

¬ Razloži besedo DEDNINA.

Dednina je dedna snov, ki se prenaša s staršev na potomce. Na primer: od staršev podedujemo obliko telesa, sposobnosti …

¬ Zakaj smo si pripadniki iste rase (npr. Evropejci) precej podobni med seboj po telesnih značilnostih?

Pripadniki iste rase smo si med seboj podobni, ker imamo podobne telesne znake, ki smo jih podedovali in ker živimo v enakem okolju.

3. Ko imaš listke napisane, si pripravi stol, okoli katerega boš lahko hodil-a.

4. Na stol si položi listke z vprašanji.

5. Zdaj se igra lahko začne. Vzemi en list in preberi vprašanje. Obrni list. Zdaj preberi odgovor in si ga poskusi zapomniti.

6. Ko na glas ponavljaš odgovor, hodiš okoli stola. Že uporabljen list odloži pod stol.

7. Vzemi naslednji list in nadaljuj po enakih navodilih. Hodiš lahko v nasprotno smer. Lahko tudi hopsaš, tečeš, poskakuješ…, medtem ko na glas odgovarjaš.

8. Igra se konča, ko si zapomniš vse odgovore.

Veliko zabave ob ponavljanju snovi ti želim12.

SLOVENŠČINA

Učenec razmišlja o svojih izkušnjah z ustnim izrekanjem zahvale. Bere, razume in povzema neuradno zahvalo. Utemeljuje svoje mnenje.

Kako izrekamo zahvalo?

1. Razmisli:

¬ Komu se največkrat zahvališ?

¬ Za kaj se zahvališ?

¬ Kako to storiš?

¬ Se kdaj zahvališ učitelju, poštarju, zdravniku, policistu?

¬ Se je tudi tebi že kdaj kdo zahvalil?

¬ Nekaj si naredil za nekoga, a se ti ne zahvali za to. Kako se počutiš?

2. Svojo hvaležnost izrekamo z ZAHVALO. Največkrat pri zahvali uporabimo besedo hvala. Izreči jo moramo prijazno in spoštljivo.

3. Na povezavi su preberi vse o zahvali.

https://vljudno-pogovarjanje.webnode.com/

4. Reši naloge v DZ za SLJ, stran 82 – 3. nalogo

                                                        stran 83 – vse

5. Preglej si rešitve.

6. V zvezek za SLJ napiši naslov ZAHVALA in prepiši besedilo iz rumenega okvirčka (DZ, stran 83 – Dopolni in pomni).

MATEMATIKA

Merjenje mase – pretvorbe

Učenci:

• Pretvarjajo večimenske količine v enoimenske in obratno.

• Primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi.

• Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.

1. Preglej včerajšnje pretvorbe:

1 dag = 10 g

7 dag = 70 g

25 dag = 250 g

360 dag = 3600 g

1 kg = 1000 g

1000 g = 1 kg

7 kg = 7000 g

5000 g = 5 kg

2. Tistim, ki ste si pri merjenju prostornine pomagali s kartončkom, sem ga pripravila tudi za pretvarjanje merskih enot za maso. Izdelajte si ga.

(Da boste števila lahko tudi brisali, si ga ovijte s selotejpom ali oblecite z mapo iz folije.)

t

kg dag g

 

1. Primeri reševanja s pomočjo kartončka

   1. a) 803 g = _______dag _____g
t kg dag g
8 0 3

803 g = 80 dag 3 g

   1. b) 2316 g = ____kg ____dag __g
t kg dag g
2 3 1 6

2316 g = 2 kg 31 dag 6 g

   1. c) 748 dag = _______kg _____dag
t kg dag g
7 4 8

2316 g =  7 kg 48 dag

   1. d) 3 t 56 kg = ______kg
t kg dag g
3 5 6

3 t 56 kg = 3056 kg

2. Upam, da ti bodo zgornji zgledi v pomoč.

Rešuj v zvezek

Tabelska slika:

1) Pretvori.

 43 dag = _______ g

205 dag = ______ g

17 dag 4 g = ______ g

140 dag 3 g = ______ g

35 g = ____ dag ___ g

6895 g = ____ dag __ g

324 g = ____dag __ g

140 dag = ___ dag ___ g

 

2) Pretvori.

3 kg 93 dag = _______ dag

5 kg 7 dag = ______ dag

1315 g = __ kg __ dag ___ g

8405 g = ____ kg __ g

3) Pretvori.

3 t 903 kg = _______ kg

8 t 1 kg = ______ kg

1315 kg = ____ t ___ kg

4025 kg = ____ t ___ kg

TJA

U/84 My bedroom

1.) Odpri učbenik na strani 84. Tina in Martin bosta opisala svoji sobi. Dobro si oglej sliki njunih sob. Sedaj tiho preberi besedilo, ki je nad slikama. Ob branju glej slike, tako boš lažje razumel.

Oglej si slovarček:

farm – kmetija               flat – stanovanje

big – velik                       small – malo (velikost)

upstairs – zgoraj            bunkbed – pograd

parents – starša             share a room – deliti si sobo

lots – veliko (število)

 Še enkrat preberi besedilo.

2.) V zvezek napiši naslov MY BEDROOM (učb. 84) in prepiši vprašanja, ki so v modrem kvadratku pod slikama. (piše Let’s explore!, pod tem je 6 vprašanj).

Ponovimo: WHERE – kje, WHAT – kaj, WHOSE – čigavo (to si napiši v zvezek).

3.) Ponovno si oglej sliki in odgovori na vprašanja, ki si jih prepisal. Odgovore  mi pošlji na mail: mateja.trebec@guest.arnes.si (slikaj zvezek)

SLOVENŠČINA

Kako se učimo, ponavljamo in utrjujemo?

Učenci:

• utrjujejo svoje znanje o branju, razumevanju in vrednotenju opisa poklica.

• Poimenujejo poklice moških in ženskih oseb.

• Vstavijo vejice pri naštevanju.

• Povzemajo vsebino opisa poklica z miselnim vzorcem (tj. navajanje bistvenih podatkov).

1. Reši SDZ 2 od strani 68 do 70, razen naloge 7.

 

(Skupno 193 obiskov, današnjih obiskov 1)