1. ura SLJ

Dobro si oglej posnetek: https://youtu.be/SDGyus2gC7w (ni vam treba pisat povedi v zvezek)

Reši nalogi na strani 28 v DZ. Na strani 29 preberi nalogo 4 in na naslednji strani odgovori na vprašanja. Na strani 31 reši dopolni in pomni.

V zvezek za jezikovnost zapiši:

OPIS RASTLINE SDZ/20-31

Opis rastline lahko povzamemo na dva načina:

  • – s preglednico,
  • – z miselnim vzorcem.

Najprej razporedimo ključne besede, nato pa pripišemo še bistvene podatke.

Nato  ključne besede in bistvene podatke pretvorimo v opis.

  • ⎝ Tvoja naloga je, da v Wordu zapišeš opis rastline. Predloge imaš pri 6. nalogi na strani 30. Pazi na odstavke in pravilno zapisane besede. Wordov dokument (opis rastline) mi pošlji do petka, 9. 4. 2020. Ko ti ga pregledam, dobiš opis nazaj in ga popraviš, v kolikor bo potrebno.

2. ura MAT

Malo boš ponovil, kaj smo se v torek naučili o obsegu:

V zvezek napiši, nariši in izračunaj:

OBSEG LIKA SDZ/40-43

OBSEG je vsota dolžin vseh stranic.

Nariši pravokotnik s stranico a= 56 mm in b = 28 mm ter izračunaj obseg.

Podatki:

a= 56 mm

b= 28 mm

o = a + b + a + b

Zanimivost: Lahko vzameš volno. Vleci jo natančno po vseh stranicah. Odreži jo, ko prideš do začetne točke. Volno potem raztegni.

Volna. To je obseg pravokotnika.

Reši naloge na spletni matematiki.

3. ura NIT

Danes nadaljujemo s poskusi (v zvezek kar nadaljuj naprej).

Najprej si preberi uvodno besedilo v učbeniku na strani 88, 89.

3.poskus: Prehajanje tekočine v plin 

Navodila: Potrebuješ stekleničko parfuma. Stekleničko odpri in nekoliko počakaj. Poskusi z besedami opisati njegov vonj.

Narišite

Ugotovitev:

Parfum hlapi. Iz tekočine prehaja v plin. Ta se širi po prostoru in tvoje čutnice v v nosu zaznajo delce plina. 

4.poskus: Stiskanje zraka (opraviš, če imaš brizgo)

Navodila: Potrebuješ brizgo. Brizgo napolni z zrakom. Nato s prsti zapri luknjico na vrhu in potiskaj bat v brizgo. Kaj opaziš? Ali lahko potisneš bat do konca brizge?

Narišite :

Ugotovitev:

Če plin stisnemo se prostornina  spremeni / ne spremeni (obkroži),

masa pa spremeni / ne spremeni (obkroži).

V zvezek zapiši:

PROSTORNINO PLINA LAHKO SPREMINJAMO

Pline lahko stiskamo. Pri tem se spremeni njihova prostornina, masa pa se ne spremeni.

Stiskanje plina z brizgalko. Bat v brizgalki smo lahko stisnili do določene mere.

 

4. ura ŠPO

Danes boš izboljšal svojo gibalno učinkovitost. Ponovil boš osnovne elemente gimnastičnih prvin.

Dve minuti teči na mestu (lahko tudi zunaj) , eno minuto hodi in ponovi obe dejavnosti.

Naredi sklop gimnastičnih vaj – kot to naredimo v šoli (od glave do nog). Naredi  vaje za moč ( 2x po 10 ponovitev zapiranje knjige in  2x po 5 sklec).

Ponovi osnovne elemente talne telovadbe: preval naprej, preval nazaj, stojo na lopaticah, most in vajo ravnotežja – lastovko (pazi na podlago).

Bodi pozoren na svojo varnost, da ne pride do poškodb. Ko se ogreješ, se odpravi na sprehod.

ANGLEŠČINA (2 uri)

Tema: Utrjevanje besedišča

           Velika noč (medpredmetno povezovanje)

Cilji: širjenje besedišča

razvijanje spretnosti bralnega razumevanja

razvijanje spretnosti govornega sporočanja

Poslušaj velikonočnega zajčka in zapleši z njim.

  • Preizkusil se boš v izgovorjavi: TONGUE TWISTERS
  • Pojdi na zgornjo povezavo. Izberi Big black bug. Pod sliko imaš puščico, klikni, slišal boš izgovorjavo. Ponovi večkrat.
  • Na enak način vadi še naslednje:

Greek grapes

– Fuzzy Wuzzy

– Fresh Fried Fish

– Red lorry, yellow lorry

– Quick kiss

Peppa Pig ima s prijatelji »Easter Egg Hunt«.

Poglej kako skupaj iščejo jajčka,

ki jih je okrog hiše skril Velikonočni zajček.

*Tongue twister je kombinacija besed, ki jo težko izgovorimo, saj se nam ob izgovorjavi hitro zaplete jezik, sploh če jo želimo izgovoriti hitro. Hkrati pa vadimo in ozaveščamo pravilno izgovorjavo določenih glasov.

(Skupno 478 obiskov, današnjih obiskov 1)