4. A 4. B

ŠPORT

Učenec razvija vzdržljivost, moč  in izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

Vaje za moč

 1. Pojdi na sprehod in se naužij svežega zraka.
 1. Po sprehodu doma na varnem in na blazini: 5x meči kocko in naredi vaje, ki ti jih je določilo število pik na kocki:

ŠPORT

Vaje za moč

Učenec:

 • razvija vzdržljivost, moč, ravnotežje in izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.
 1. Pojdi na sprehod in se naužij svežega zraka.
 2. Po sprehodu doma na varnem in na blazini: 5x meči kocko in naredi vaje, ki ti jih je določilo število pik na kocki:

SLOVENŠČINA

Učenec razmišlja o svojih izkušnjah s pisnim izrekanjem zahvale. Bere, razume in povzema neuradno zahvalo. Pozna elemente neuradne pisne zahvale.

Kako pišemo zahvalo?

 1. Včeraj si spoznal-a, kako se komu za kaj zahvališ in da je potrebno zahvalo izrekati vljudno in spoštljivo.
 1. Ko zahvalo zapišemo na list papirja, moramo v zahvalo vključiti naslednje stvari:
 • kraj in datum (desno zgoraj),
 • nagovor – npr.: Draga učiteljica,

                                         KOT VIDIŠ, JE NA KONCU NAGOVORA VEJICA.

                                         Pri vsebini zato nadaljuješ z malo začetnico.

                           Draga učiteljica!

                                      LAHKO PA JE NA KONCU NAGOVORA TUDI KLICAJ.

                                      Takrat pri vsebini začnemo pisati z veliko začetnico.

 • vsebina (se nekomu zahvalimo za nekaj),
 • pozdrav,
 • podpis (desno spodaj).
 1. Preberi zahvalo v DZ za SLJ, na strani 84.
 1. Reši naloge na naslednji strani (str. 85). V skico pisma napiši dele zahvale. Pomagaš si lahko z drugo točko pri teh navodilih.
 1. Preveri si rešitve.
 1. V zvezek za SLJ iz DZ, str. 85 (2.naloga) preriši in prepiši skico zahvale. Piši pod enak naslov kot včeraj (ZAHVALA).

SLOVENŠČINA

Kako izrekamo prošnjo?

Učenci:

 • Berejo, razumejo in povzemajo neuradne ustne prošnje.
 1. Danes boš razmišljal-a o tem, kako se izražamo, če kaj potrebujemo. Razmišljal boš torej o prošnjah.
 1. Reši naloge v SDZ 2 na straneh 76 – 77.
 1. Napiši v zvezek

Tabelska slika:

PROŠNJA

 • Prošnjo izrečemo, kadar od koga kaj želimo.
 • Izrekamo jo na različne načine; če smo vljudnejši uporabimo besedo PROSIM, včasih pa LAHKO.

Mi lahko pomagaš?

Prosim, pomagaj mi.

 1. Vljudnost včasih izrazimo tudi z glasom.

Spodnje povedi preberi na dva načina. Enkrat naj zveni kot ukaz, enkrat pa kot mila prošnja.

Posodi mi denar.

Pridi domov.

Lepše piši.

MATEMATIKA

Učenec pisno deli z enomestnim številom. Uporabi računske operacije pri reševanju matematičnih problemov.

Pisno deljenje s prehodom

 1. Za delo si pripravi DZ za MAT, 3.del, ošiljen svinčnik, radirko.
 1. Reši naloge v delovnem zvezku, 3. del na strani 80.
 1. Pri nalogi, ki se ti bo na prvi pogled zdela težka, si nariši skico. Pomagala ti bo, verjemi.
 1. Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.
 1. Sedaj pojdi še na mojo matematiko. Tam te čaka naloga deljenja.

https://moja-matematika.si/

MATEMATIKA

Merjenje mase – masa in deli celote

Učenci:

 • Primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi.
 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.
 • Zapišejo dele celote z ulomkom (npr. ).
 • Izračunajo vrednost enega dela celote, če je znana celota (npr. od 18 = ___).
 • Ocenijo, merijo in meritev izrazijo s smiselno mersko enoto.
 • Primerjajo (istoimenske, enoimenske) količine in računajo z njimi.
 • Rešijo (strukturirani) matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.

Priloga >>> MAT_4b

DRUŽBA

Učenec ve, kaj je kulturna dediščina. Spozna različne oblike kulturne dediščine.

Kulturna dediščina in ohranjanje le-te

 1. Oglej si slike in film na interaktivnem gradivu za družbo
 • poglavje: Preteklost živi z nami,
 • tema: Kulturna dediščina:

https://www.radovednih-pet.si

 1. Nato v zvezek zapiši:

                                 KULTURNA DEDIŠČINA

Kulturna dediščina nam približa življenje ljudi nekoč.

Ohranjena je v različnih oblikah:

 • predmeti (orodje, nakit, knjige,…)
 • stavbe (hiše, gradovi, cerkve, kozolci, vodnjaki,…)
 • ustno izročilo (pesmi, plesi, običaji,…)

Kulturno dediščino moramo ohranjati in jo varovati.

DRUŽBA

Kulturna dediščina in ohranjanje kulturne dediščine

Učenci:

 • vedo, kaj je kulturna dediščina.
 • Spoznajo različne oblike kulturne dediščine.
 1. Oglej si slike in film na interaktivnem gradivu za družbo na strani 5-4.

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-dru-sdz-osn/#

 1. Nato v zvezek zapiši:

Tabelska slika:

KULTURNA DEDIŠČINA

 • Kulturna dediščina nam približa življenje ljudi nekoč.
 • Ohranjena je v različnih oblikah:
  • predmeti (orodje, nakit, knjige,…)
  • stavbe (hiše, gradovi, cerkve, kozolci, vodnjaki,…)
  • ustno izročilo (pesmi, plesi, običaji,…)
 • Kulturno dediščino moramo ohranjati in jo varovati.

 NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo:
Še vedno smo pri prazniku OSTERN.
V prilogi imaš list, na katerem so zapisane povedi. Povedi prepišeš v zvezek in narišeš tako, kot zahteva poved. >>> Ostern – Sätze und Bilder
V 2. prilogi imaš napisano voščilo in narisano sliko. Če imaš možnost, natisni, prilepi v zvezek in pobarvaj.
Če te možnosti nimaš, prepiši in nariši. >>> Ostern – voščilo
Vse, kar si naredil/a pod naslovom OSTERN, mi poslikaj in pošlji do torka, 14. 4. 2020.
ICH WÜNSCHE DIR UND DEINER FAMILIE FROHE OSTERN!

ŠPORT (NIP)

– v priponki je ponovno priredba družabne igre, tokrat je to Človek ne jezi se

– če imate možnost, prilogo sprintate, v njej pa so tudi pravila za igro

– v primeru, da možnosti printanja nimate, si izberite poljubne vaje in poskušajte biti aktivni vsaj 30 minut do te mere, da se z gibanjem zadihate

Ostanite zdravi in imejte lepe praznike!

Učiteljica Petra

Pravila za igro ČLOVEK NE JEZI SE

(Skupno 286 obiskov, današnjih obiskov 1)