7. A 7. B

LUM

Likovna naloga: Izdelava arhitekturnega objekta iz stebrov in ploskev
Določi osnovno ploskev objekta (pravokotnik, trikotnik, večkotnik). Glede na število oglišč izdelaj ustrezno število papirnatih stebrov, ki bodo podpirali in nosili to ploskev. Lahko izdelaš tudi več stebrov.
Stebre izdelaj iz papirja v obliki tulcev. Ploskev zalepi na stebre in dodaj novo nadstropje stebrov in na njih spet prilepi novo ploskev. Število nadstropij ni omejeno. Nastane stebriščna zgradba iz poljubnega števila nadstropij. Nadstropja se lahko razlikujejo po višinah stebrov. Če navodila niso dovolj jasna, mi piši za dodatna pojasnila. Čas izdelave objekta sta dve šolski uri. Fotografijo objekta mi pošlji.

NARAVOSLOVJE

Svetlobni spekter

Utrjevanje snovi – svetloba

  • Vidna svetloba je le del sončnega sevanja, ki prihaja k nam na Zemljo. Večji del sevanja človek ne zazna. Spodnja slika prikazuje svetlobni spekter.

Gama žarki in x žarki (rentgenski) ne dosežejo zemeljskega površja, saj se absorbirajo v ozonski plasti. Ti žarki in ultravijolično sevanje imajo zelo veliko energijo (povzroča poškodbe dednine). Mikrovalovno sevanje in radijski valovi imajo manjšo energijo.

Nekatere živali so sposobne zaznavati UV – sevanje (npr. žuželke), druge pa infrardečo svetlobo (npr. kače).

Sevanja človek ustvarja umetno (mikrovalovi, radijski valovi, rentgenski žarki).

  • Naredi si zgornji zapis v zvezek. Naslov: Svetlobni spekter. Preriši si tudi sliko.

  • Uči se o svetlobi ter preberi in reši vse naloge o svetlobi v e-učbeniku.

 SLJ

Tema: Kristina Brenkova: Modra vrtnica za princesko (odlomek)

V berilu preberi besedilo “Modra vrtnica za princesko” (str. 105). V zvezek napiši naslov in  razlago besed, ki jo imaš ob besedilu. Izpiši si še besede/besedne zveze, ki jih ne razumeš dobro in s pomočjo SSKJ (fran.si) zapiši njihov pomen.

 MATEMATIKA

Danes boste računali obsege in ploščine paralelogramov.

V prilogi imate tri naloge in njihove rešitve. Naloge poskusite rešiti samostojno, če ne boste uspeli, pa preglejte rešitve in jih prepišite v zvezek. Pazite na zapise postopkov reševanja.

Paralelogram_resene_naloge_1del Paralelogram_naloge_1del

V učbeniku rešite na strani 162 nalogi 1b in 2c.

 MATEMATIKA

Danes boste računali obsege in ploščine paralelogramov.

V prilogi imate tri naloge in njihove rešitve. Naloge poskusite rešiti samostojno, če ne boste uspeli, pa preglejte rešitve in jih prepišite v zvezek. Pazite na zapise postopkov reševanja.

Paralelogram_resene_naloge_1del Paralelogram_naloge_1del

V učbeniku rešite na strani 162 nalogi 1b in 2c.

 SLJ

TEMA: OBRAVNAVA DOMAČEGA BRANJA SOLZICE

V četrtek so se naloge nanašale na prebrano knjigo za domače branje Solzice. Tudi danes boš razmišljal/a o prebrani knjigi.

Pod književnost zapiši naslov OBRAVNAVA DOMAČEGA BRANJA SOLZICE.

Naslove vseh črtic si moral/a že napisati. Če tega nisi naredil/a, napiši naslove v zvezek.

Kakšen je Vorančev oče in kakšna njegova mati? Opiši in pojasni njuno obnašanje v družini.

Katero črtico je Voranc posvetil babici? Kakšna je bila?

Katera Vorančeva PASTIRSKA dogodivščina ti je bila najbolj všeč. Opiši jo.

V katerih črticah pisatelj spregovori o svojih ŠOLSKIH dogodivščinah? Kaj iz teh črtic izveš o pisateljevem odnosu do šole?

Pisatelj v črticah prikaže prenekatero KRIVICO, ki so jo doživeli revni otroci. Katera črtica na to temo se ti je poleg zgodbe o Potolčenem kramohu najbolj vtisnila v spomin in zakaj?

Odgovore zapiši v zvezek. Zapiske mi pošlji, ker jih pregledam.

ZGO

TEMA. Kdo je bil Gaj Julij CEZAR 

Ob pomoči učbenika str. 66 spoznajo vlogo in pomen Gaja Julija Cezarja. Več lahko o njem lahko izvedo tudi na teh povezavah https://folio.rokus-klett.si/?credit=ZGO7UC&pages=88-89 ter tukaj https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html Rimska država. Miselni vzorec o Gaju Juliju Cezarju najdejo v SU   https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=4431#section-2, v 2 poglavju.

ZGO

TEMA. Kdo je bil Gaj Julij CEZAR 

Ob pomoči učbenika str. 66 spoznajo vlogo in pomen Gaja Julija Cezarja. Več lahko o njem lahko izvedo tudi na teh povezavah https://folio.rokus-klett.si/?credit=ZGO7UC&pages=88-89 ter tukaj https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html Rimska država. Miselni vzorec o Gaju Juliju Cezarju najdejo v SU   https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=4431#section-2, v 2 poglavju.

 TJA

Preverjanje znanja: U5

Reši naslednje naloge in mi pošlji rešitve, da jih pregledam.

U/56, nal. 1( glede na opis izberi ustrezno besedo iz kvadratka), 2 (dopolni seznam z ustrezno besedo), 3 (napiši zase, kaj znaš, česa ne)

DZ/ 46, nal. 1, 2, 3, 4

TVZ:
Ogled oddaje Na lepše na povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174684835 in opišejo primer tehnične dediščine.

LS1

Likovna naloga: Učitelj/ica čez 100 let

Nariši podobo učitelja oz. učiteljice, kakršno si predstavljaš v prihodnosti čez 100 let. Ali bo imel/a na sebi kakšne dele digitalne tehnologije ali bo sploh še človek? Ali bodo samo še roboti? Uporabi čim več domišljije. Za nalogo imaš dve šolski uri.

(Skupno 131 obiskov, današnjih obiskov 1)