NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec razvrsti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih. Opredeli vrsto kot osnovno enoto za razvrščanje in da so glavne skupine živih bitij kraljestva. Seznani se, da so raziskovalci včasih živa bitja uvrščali v skupine na osnovi podobnosti.

Organizme razvrščamo v skupine

 1. Spomni se na svojo omaro z oblačili. Verjetno imaš urejeno. Majice imaš zložene na enem kupu, hlače na drugem, nogavice imaš skupaj … Tako imamo nad oblačili večjo preglednost.
 1. Na Zemlji imamo veliko različnih organizmov (kot imaš ti v omari veliko različnih oblačil). Zaradi lažje preglednosti so jih znanstveniki razvrstili v skupine. Najprej so upoštevali samo zunanjo podobnost, danes pa živa bitja razvrščamo glede na njihove lastnosti, po Razvrščamo jih v vrste, družine, kraljestva.
 1. Na interaktivnem gradivu Radovednih pet za NIT najdi naslov Organizme razvrščamo v skupine. Oglej si vse tri filme.
 1. Če nimaš dostopa do gradiv, si lahko snov prebereš v učbeniku za NIT, stran 110.
 1. Zapiši v zvezek:

ORGANIZME RAZVRŠČAMO V SKUPINE

Znanstveniki so organizme na Zemlji razvrstili v skupine.

Najožja skupina organizmov je vrsta. Predstavniki ene vrste se med seboj lahko razmnožujejo. Podobni so si po zgradbi in vedenju  (na primer: sesalci, ribe …).

Najširša skupina organizmov je kraljestvo (na primer: kraljestvo gliv, kraljestvo rastlin, kraljestvo živali).

KRALJESTVO GLIV                                                 KRALJESTVO RASTLIN

KRALJESTVO ŽIVALI

 Za vsako kraljestvo nariši enega predstavnika. Mogoče ti bo všeč žival s posnetka. Oglej si ga.

https://www.youtube.com/watch?v=Eq3Ix26joZM

 

 1. in
 2. ura SLJ

Danes boš malo ponovil in utrjeval.

Preglej DZ od strani 40 do 68, kaj vse si se v tem poglavju naučil.

Dobro preberi besedili na modri podlagi na strani 68 in 69. Odgovori na vprašanja na strani 69.

Izpolni miselni vzorec na strani 70. Lahko si pomagaš s podatki na tejle povezavi:

https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=61

 • Tvoja naloga je, da miselni vzorec oblikuješ v opis poklica. Besedilo lahko zapišeš ali v zvezek ali na računalnik. Fotografiraj ga in mi ga pošlji.
 1. ura MAT

Ponovi pisno deljenje z naslednjimi računi.

 • V zvezek izračunaj naslednji račun: 528 : 4 =

Poskusi računati sam, imaš pa spodaj rešitev, če se ti kje zatakne.

528  :  4 = 132

12

08

0

 1. korak 5 : 4 = ___  (5 ni večkratnik števila 4, najbližji manjši večkratnik je 4, zato: )
 2. korak 5 : 4 = 1 (ostane 1)
 3. korak množimo nazaj 1 × 4 = 4 in koliko še do 5? 1
 4. korak 1 podpišemo pod 5, pripišemo 2
 5. korak 12 : 4 = 3
 6. korak množimo nazaj    3 × 4 = 12   in koliko do 12?   0
 7. korak 0 podpišemo pod 2, pripišemo 8
 8. korak 8 : 4 = 2
 9. korak  množimo nazaj 2 × 4 = 8   in koliko do 8?   0
 10. korak ker nimamo več kaj pripisati, je računanje končano

Naredimo še preizkus:   132 × 4

                                            528
Vidimo, da smo računali prav, ker je zmnožek pri preizkusu enak deljencu pri računu deljenja

 • Poskusi še s tem računom: 318 : 2 =

POMOČ, če jo potrebuješ:

318 : 2 = 159

11

18

0

 1. korak 3 : 2 = ___  (3 ni večkratnik števila 2, najbližji manjši večkratnik je 2, zato: )
 2. korak 3 : 2 = 1 (ostane 1)
 3. korak množimo nazaj 1 × 2 = 2 in koliko še do 3? 1
 4. korak 1 podpišemo pod 3, pripišemo 1
 5. korak 11 : 2 = ___ ( 11 ni večkratnik števila 2, najbližji manjši večkratnik je 10, zato)
 6. korak 11 : 2 = 5 (ostane 1)
 7. korak množimo nazaj    5 × 2 = 10   in koliko do 11?   1
 8. korak 1 podpišemo pod 11, pod desno enko, pripišemo 8
 9. korak 18 : 2 = 9
 10. korak množimo nazaj 9 × 2 = 18   in koliko do 18?   0
 11. korak 0 zapišemo pod 18, natančneje pod 8
 12. korak ker nimamo več kaj pripisati, je računanje končano

 

Naredimo še preizkus:   159 × 2

318
Vidimo, da smo računali prav, ker je zmnožek pri preizkusu enak deljencu pri računu deljenja.

 

Zdaj poskusi z računanjem v DZ, 3. del, strani 78 in 79.

Če boš računal-a prav, ti bo pokazal preizkus.

 • Lahko mi fotografiraš stran 79 in mi jo pošlješ. Če imaš težave, mi piši.

 

 1. ura GUM

Napisan imaš seznam pesmi, ki smo se jih letos naučili ali samo poslušali.

Pesmi ob spremljavi ali plesu Umetne pesmi Ljudske pesmi
Zopet skupaj Kapitan Kljukica Ena ptička priletela
Lepa Anka (ples) Gusarska Tumpalele
Ples kralja Matjaža (ples) Z vlakom Rad imel bi jabuko
Ladja plove (gibanje rok) Kekčeva pesem Pa ta šepasta krava
Grajski ples Pehtina pesem Lenčka
  Jaz sem Vodovnik Jurij Nmau čriez jizaro
  Klipeti mlin Mož poseje repo
  Zmajevalska Cveki letijo, jočemo se mi
  Bratovščina sinjega galeba Buja se je ženila
  Solinar Matija Od Ribence do Rakitence
  Zemlja pleše Tri tičice
    Kaj je tebi mucek mali
     

Pesmi si zapiši na listke in jih žrebaj. Iz vsakega stolpca si izberi (žrebaj) eno pesem in jo ali poslušaj ali zapoj ali zapleši. Lahko tudi več. Ko se vrnemo v šolo bomo ocenjevali vaše znanje ob petju (plesu) pesmi.

 

(Skupno 568 obiskov, današnjih obiskov 1)