3. A 3. B

ANGLEŠČINA

Tema: Bralno razumevanje

Cilji: ponovitev besedišča: šola, pohištvo, promet, hrana

  • Ponovi izštevanko: IT ‘ S A HOUSE, IT ‘ S A HAPPY HOUSE
  • UTRJEVANJE BESEDIŠČA

Pripravi si kartice. Ponovi besedišče, tako, da pogledaš slikico, jo poimenuješ in preveriš na zadnji strani.

Preglej slikovne slovarje, ki jih imaš v zvezku. Preberi besedice zraven vseh slikic.

  • Reši UČNI LIST, ki ga že imaš prilepljenega.

Napisano natančno preberi in nariši.

V kolikor si učni list že rešil, zapisano ponovno preberi in preveri.

Medtem, ko rešuješ učni list, se lahko razgibaš ob tej pesmici.

Rešen učni list poslikaj in mi ga pošlji.

 

ANGLEŠČINA

Tema: Šolske potrebščine (utrjevanje znanja)

Cilji: ponovitev besedišča za šolske potrebščine

Poslušaj in pobarvaj slikico.

Poslušaj in slike prenesi v ustrezna polja.

  • UTRJEVANJE BESEDIŠČA

Poišči kartice za šolo. Poglej tudi slikovni slovar, ki si ga naredil prejšnji teden. Večkrat preberi besedice in tako dobro ponovi besedišče.

  • Reši UČNI LIST, ki ga že imaš prilepljenega. (vsako besedico išči z drugo barvico)         

Medtem, ko rešuješ učni list, se lahko razgibaš ob tej pesmici.

SPO

Odpadki

  1. Preberi besedilo v učbeniku str. 59.
  2. V zvezek napiši naslov ODPADKI.

Prepiši prvi odstavek iz učbenika str. 59.

Napiši 3 načine, kako lahko zmanjšamo odpadke.

Primer:

Biološki odpadki – kompostnik, gnojilo za vrt…

Stare igrače – podarim mlajšim otrokom,…

Stara oblačila – podarim Rdečemu križu, zašijemo nova oblačila, maske…

  1. Napiši, kaj je kompostnik.

Zapisano pošlji učiteljici.

MAT

Liter, deciliter

 V kuhinji poišči kozarec, ki meri 1 dl -1 deciliter (za pomoč prosi starše).

Ugotovi, koliko kozarcev za 1 dl moraš naliti v litrsko posodo.

Če si pravilno izbral in pretočil, si ugotovil naslednje: 10 decilitrov je enako en liter   (10 dl = 1 l).

V zvezek zapiši naslov DECILITER in spodaj zapiši svojo ugotovitev.

Odpri SDZ 3 na str. 21 in 22 ter reši vse naloge.

ŠPO

Nogometne igre

Ogrej se s pomočjo tega nogometaša:

https://www.youtube.com/watch?v=ij57OFjvwpk  (posnetek je v angleščini, ti pa le posnemaj gibe).

Če imaš možnost, pojdi ven, če ne, si v stanovanju poišči večji prostor.

Navodila:

Vsako vajo ponovi vsaj desetkrat:

– vodi žogo po prostoru,

– žogo si brcni naprej, nato steci za njo in jo ustavi,

– če imaš možnost dela zunaj, žogo brcaj v steno (stoj vsaj 2 metra od stene) – po odboju od stene jo zaustaviš z nogo.

Za konec poskusi z žogo žonglirati. Stvar je zelo zahtevna in za obvladanje potrebuješ veliko treninga. Poskusiš pa vseeno lahko. Kolikokrat ti je uspelo, ne da bi žoga padla na tla?

https://www.youtube.com/watch?v=OBnAMtPRRqA

SLJ 

Besede z ožjim in besede s širšim pomenom

Oglej si posnetek na naslednji povezavi.

https://youtu.be/2mrnjVNW3KY

V SDZ 2, na str. 57 reši vse naloge.

Oglej si predstavitev NADPOMENKE IN PODPOMENKE (v priponki) ter sledi navodilom (prepiši in reši).

(Skupno 217 obiskov, današnjih obiskov 1)