DRUŽBA

Raziskovanje preteklosti

Učenci:

 • Spoznajo, kaj nam pomaga pri raziskovanju preteklosti.

 Preberi si tri zanimive zgodbe.

 • Koliščarji na Ljubljanskem barju

Prva kolišča so na Ljubljanskem barju nastala že pred 6 000 leti. Ljubljansko barje je bilo takrat še jezero. Ljudje so si bivališča postavili na v tla zabitih lesenih kolih, tako so bila bivališča dvignjena od tal. Stene bivališč so bile narejene iz šib in ometane z glino.

Koliščarji so se na Ljubljanskem barju preživljali s poljedelstvom, živinorejo, nabiralništvom in lovom. Lovili so jelene, srne, divje prašiče, bobre, vidre in vodne ptice.

Orodje, orožje in druge uporabne predmete so izdelovali iz kamna, lesa, živalskih kosti in rogovja. Redki dragoceni predmeti so na Ljubljansko barje prišli s trgovino ali z izmenjavo surovin in izdelkov iz oddaljenih krajev. Razdalje po kopnem so koliščarji premagovali peš in z dvokolesnimi vozovi, ki jih je verjetno vleklo govedo. Po vodnih poteh pa so pluli v čolnih, izdolbenih iz enega debla.

 • Emona ali Ljubljana v času Rimljanov

 Ljubljana je bila v času Rimljanov utrjena z močnim obzidjem. Obzidje je bilo visoko od 6 do 8 metrov. V mesto so vodila štiri mestna vrata. Imenovala se je Emona. Imela je okoli 5000 prebivalcev. Hiše v mestu so bile zidane. Mesto je imelo vodovod, kanalizacijo in kopališče. Hiše so imele centralno ogrevanje. Stene v hišah so bile barvne, na tleh so bili mozaiki.

 • Srednjeveško mesto

Mesta so nastajala v bližini gradov, rek, ob križiščih pomembnih poti, ob cerkvah. Prebivalci mest so se večinoma preživljali z obrtjo in trgovino. Večina mest je bila majhnih, imela so do 1000 prebivalcev. Osrednji prostor v mestu je bil trg, kjer so se dogajale vse pomembne zadeve. V mestih so se z vodo oskrbovali iz mestnih vodnjakov ali rek. Srednjeveška mesta niso imela kanalizacije. Odplake iz hiš so zlivali na ulico. Ulice niso bile tlakovane. Bile so zelo umazane, ker so jih zelo redko čistili. Zaradi umazanije so se v mestih pogosto pojavile bolezni.

 1. Vse te in podobne zgodbe so nastale s pomočjo predmetov, ki so nam jih zapustili ljudje, ki so živeli v preteklosti.

Te predmete (orodje, orožje, posodo, pohištvo, nakit,…) zapise (slike na stenah jam, napise na spomenikih, knjige, časopise, letake,…) imenujemo ostanki preteklosti. Veliko jih najdejo po naključju, nekatere pa načrtno iščejo.

 1. Preberi še zapisano snov na str. 81 v učbeniku za DRU in si oglej fotografije.
 1. Zapiši v zvezek:

Tabelska slika:

RAZISKOVANJE PRETEKLOSTI

Zgodovinarji si pri raziskovanju preteklosti pomagajo z ostanki iz preteklosti. To so:

PREDMETI:

– posode, kovanci,  nakit,

-orodje, orožje,

-pohištvo,  obleke . . .

ZAPISI:

– slike na stenah jam,

–  napisi na spomenikih,

– knjige, časopisi,  letaki . . .

 1. Nariši 3 ostanke iz preteklosti ( na primer  sulico, glinasto posodo, kovanec, piščal iz kosti jamskega medveda. . . .)

Čisto za konec prisluhni srednjeveški glasbi.

Predstavljaj si, da živiš v srednjem veku. Sedaj si grof ali grofica, sediš na prestolu in glasbeniki ti zaigrajo.

https://www.youtube.com/watch?v=zERRzLSxCBg

MAT

Reši naloge v delovnem zvezku, 3. del na strani 80.

Pri nalogi, ki se ti bo na prvi pogled zdela težka, si nariši skico. Pomagala ti bo, verjemi.

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

Sedaj pojdi še na mojo matematiko. Tam te čaka nekaj nalog.

https://moja-matematika.si/

 

SLJ

Igrajmo se miselno igro asociacije; povejte čim več besed, ki vam pridejo na misel ob besedi vezalke? Kakšne vse so lahko vezalke? Ustno jih opiši.

Polonco Kovač zagotovo poznate: med drugimi so njene knjige  Pet kužkov išče pravega in Težave in sporočila psička Pafija.

àPreberite, o čem je sanjala njena vezalka. Odprite berilo na strani 84. Trikrat glasno ali tiho preberi besedilo. Lahko ga tudi poslušaš na www.radovednih-pet.si.

V zvezek za književnost napiši naslov Polonca Kovač: Vezalkine sanje.

Odgovori na vprašanja (s celimi povedmi):

 1. Zakaj Peter ni preveč maral vezalk?
 2. Kako se rumena vezalka obnaša do rožnate?
 3. Za kaj je rožnata vezalka zamenjala rumeno vezalko?
 4. Kaj se z vezalko zgodi na koncu? Kako se ob tem počuti?
 • Tvoja naloga je, da odgovore fotografiraš in mi jih pošlješ.

TJA

Tema: Soba (utrjevanje besedišča)

Cilji: utrjevanje že poznanega besedišča za prostore v hiši in pohištvo

        utrjevanje krajevnih predlogov

 • Preberi svoj tabelski zapis iz prejšnje ure.

Oglej si video.

Klikni na Preparation: poveži besedo s sliko. (klikni zvočnik in boš slišal izgovorjavo)

Klikni na Game: reši nalogo

 • TABELSKI ZAPIS.

Sliko nariši. Vstavi manjkajoče krajevne predloge in povedi prepiši.

(on – na, in – v, near – zraven, between – med, under – pod)

Med opravljanjem nalog se ne pozabi razmigati.

Tabelski zapis slikaj in posreduj na moj naslov.

ŠPO

Danes se boš razgibal/-a s pomočjo športne abecede. Pojdi po vrsti in naredi vse vaje od črke A do črke Ž.

(Skupno 361 obiskov, današnjih obiskov 1)