2. A 2. B

SLOVENSKI JEZIK in SPOZNAVANJE OKOLJA

SMETI V PRAVO VREČO

Cilji:

 • Pozorno posluša in gleda posneto neumetnostno besedilo.
 • Razume in pomni besedilo.
 • Zna pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo.

Naloga:

 • Odpri zvezek za spoznavanje okolja in ponovi:.
 • Kaj veš o ločevanju odpadkov?
 • Kdo ločuje odpadke? Kje? Kdaj?
 • Pogovor:
 1. Katere predmete so ljudje odvrgli na divje smetišče v parku?
 2. Zakaj ljudje odlagajo kosovne odpadke na divja smetišča?
 3. S kom se je pogovarjal Tomaž po prenosnem telefonu?
 4. Zakaj ni imel časa za pogovor? Zakaj so imeli učenci sestanek?
 5. Kam bodo zapisali tiste, ki bodo kršili dogovor?
 6. Kako bodo otroci ločevali odpadke?
 7. Katere barve je bila vreča za papir?
 8. Katero barvo vreče so določili za nevarne snovi?
 9. Katere barve je bila vreča za steklo?
 10. Kaj je Tomaž pisal na vreče v sobi?
 11. Kaj je pregledovala babica v kuhinji?
 12. Kaj je prinesel dedek v koš za odpadke?
 13. Ali je babica dovolila, da bi odvrgel stare baterije? Zakaj ne?
 14. Kaj je prinesel v kuhinjo Tomaž? Kaj je povedal dedku in babici?
 15. Kje postavljajo ljudje čistilne naprave?
 16. Kje je potrebno začeti reševati problem onesnaževanja?
 17. Kaj se bo zgodilo, če ne bomo reševali tega problema?
 18. Komu je Tomaž po prenosnem telefonu sporočil, da so dobili za projekt oceno zelo uspešno?
 • V zvezek za SPO napiši naslov SMETI V PRAVO VREČKO in nariši pikograme, ki bi jih postavil na divja odlagališča.
 • Pripravi si zvezek za slovenščino. Napiši naslov  SMETI V PRAVO VREČKO. Oglej si fotografiji in napiši s tiskanimi črkami nekaj povedi.

 • Zapisane povedi in pikograme  fotografiraj ter jih posreduj učiteljici.

SLOVENSKI JEZIK in SPOZNAVANJE OKOLJA

SMETI V PRAVO VREČO

Cilji:

 • Pozorno posluša in gleda posneto neumetnostno besedilo.
 • Razume in pomni besedilo.
 • Zna pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo.

Naloga:

 • Odpri zvezek za spoznavanje okolja in ponovi:.
 • Kaj veš o ločevanju odpadkov?
 • Kdo ločuje odpadke? Kje? Kdaj?
 • Pogovor:
 1. Katere predmete so ljudje odvrgli na divje smetišče v parku?
 2. Zakaj ljudje odlagajo kosovne odpadke na divja smetišča?
 3. S kom se je pogovarjal Tomaž po prenosnem telefonu?
 4. Zakaj ni imel časa za pogovor? Zakaj so imeli učenci sestanek?
 5. Kam bodo zapisali tiste, ki bodo kršili dogovor?
 6. Kako bodo otroci ločevali odpadke?
 7. Katere barve je bila vreča za papir?
 8. Katero barvo vreče so določili za nevarne snovi?
 9. Katere barve je bila vreča za steklo?
 10. Kaj je Tomaž pisal na vreče v sobi?
 11. Kaj je pregledovala babica v kuhinji?
 12. Kaj je prinesel dedek v koš za odpadke?
 13. Ali je babica dovolila, da bi odvrgel stare baterije? Zakaj ne?
 14. Kaj je prinesel v kuhinjo Tomaž? Kaj je povedal dedku in babici?
 15. Kje postavljajo ljudje čistilne naprave?
 16. Kje je potrebno začeti reševati problem onesnaževanja?
 17. Kaj se bo zgodilo, če ne bomo reševali tega problema?
 18. Komu je Tomaž po prenosnem telefonu sporočil, da so dobili za projekt oceno zelo uspešno?
 • V zvezek za SPO napiši naslov SMETI V PRAVO VREČKO in nariši pikograme, ki bi jih postavil na divja odlagališča.
 • Pripravi si zvezek za slovenščino. Napiši naslov  SMETI V PRAVO VREČKO. Oglej si fotografiji in napiši s tiskanimi črkami nekaj povedi.

 • Zapisane povedi in pikograme  fotografiraj ter jih posreduj učiteljici.

MATEMATIKA

TEHTAM – kilogram

Cilji:

 • Pozna in uporablja tehtnico.
 • Primerja in meri maso s kilogrami.
 • Zapiše meritev z merskim številom in mersko enoto (14kg).
 • Zbere podatke in jih čim pregledneje predstavi s prikazom s stolpci.

Naloga:

 • Oglej si različne vrečke z živili in poišči podatek o količini snovi. Ali si našel kakšno vrečko, v kateri je 1 kilogram snovi?  Poišči predmete, ki so lažji/težji/enako težki kot 1 kilogram.
 • Vzemi delovni zvezek za matematiko in ga odpri na strani 21.
 • Oglej si ilustracijo. Kratica za besedo kilogram je kg.
 • Oglej si ilustracije različnih tehtnic. Kdo in za kaj jih uporablja?
 • Za tehtanje uporabljamo različne uteži.

Postopek tehtanja s prevesno tehtnico na eno stran damo predmet, ki ga želimo stehtati, na drugo stran pa postavljamo uteži, dokler ni tehtnica v ravnovesju. To pomeni, da so uteži na eni strani in predmet na drugi strani enako težki.

 • V zvezek zapiši enoto za merjenje mase: 1 kilogram = 1 kg. Zraven nariši stvari, ki tehtajo 1 kg.
 • Reši naloge v SDZ 3/ stran 22, 23. Pri 6. nalogi se stehtajte družinski člani. Zbrane podatke v zvezku prikaži s prikazom s stolpci. Ne pozabi zapisati merske enote pri številu. Naloge 7, 8, in 9 boš rešil jutri.

MATEMATIKA

TEHTAM – kilogram

Cilji:

 • Pozna in uporablja tehtnico.
 • Primerja in meri maso s kilogrami.
 • Zapiše meritev z merskim številom in mersko enoto (14kg).
 • Zbere podatke in jih čim pregledneje predstavi s prikazom s stolpci.

Naloga:

 • Oglej si različne vrečke z živili in poišči podatek o količini snovi. Ali si našel kakšno vrečko, v kateri je 1 kilogram snovi?  Poišči predmete, ki so lažji/lažji/enako težki kot 1 kilogram.
 • Vzemi delovni zvezek za matematiko in ga odpri na strani 21.
 • Oglej si ilustracijo. Kratica za besedo kilogram je kg.
 • Oglej si ilustracije različnih tehtnic. Kdo in za kaj jih uporablja?
 • Za tehtanje uporabljamo različne uteži.

Postopek tehtanja s prevesno tehtnico na eno stran damo predmet, ki ga želimo stehtati, na drugo stran pa postavljamo uteži, dokler ni tehtnica v ravnovesju. To pomeni, da so uteži na eni strani in predmet na drugi strani enako težki.

 • V zvezek zapiši enoto za merjenje mase: 1 kilogram = 1 kg. Zraven nariši stvari, ki tehtajo 1 kg.
 • Reši naloge v SDZ 3/ stran 22, 23. Pri 6. nalogi se stehtajte družinski člani. Zbrane podatke v zvezku prikaži s prikazom s stolpci. Ne pozabi zapisati merske enote pri številu. Naloge 7, 8, in 9 boš rešil jutri.

ŠPORT

PRESKAKOVANJE  KOLEBNICE:  PREVERJANJE ZNANJA

Cilji:

 • Se uči ustreznega ravnanja s kolebnico (debelejšo vrvjo).
 • Utrjuje in izboljšuje tehniko preskakovanja kolebnice.

Naloga:

Na koncu vadbe bo dovolj, če spiješ vodo.

 • Preskakuj kolebnico na mestu. Če nimaš kolebnice, vzemi malo debelejšo vrv.
 • Učiteljici javi, kolikokrat ti je uspelo zaporedno, brez ustavljanja, na mestu preskočiti kolebnico. Lahko te tudi posnamejo  in mi to pošljejo.

ŠPORT

PRESKAKOVANJE  KOLEBNICE:  PREVERJANJE ZNANJA

Cilji:

 • Se uči ustreznega ravnanja s kolebnico (debelejšo vrvjo).
 • Utrjuje in izboljšuje tehniko preskakovanja kolebnice.

Naloga:

Na koncu vadbe bo dovolj, če spiješ vodo.

 • Preskakuj kolebnico na mestu. Če nimaš kolebnice, vzemi malo debelejšo vrv.
 • Učiteljici javi, kolikokrat ti je uspelo zaporedno, brez ustavljanja, na mestu preskočiti kolebnico. Lahko te tudi posnamejo  in mi to pošljejo.

TJA

Tema: Vreme in vremenski pojavi

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča o vremenskih pojavih

         vprašalnica: How’ s the weather?

besedišče: sunny, rainy, cloudy, snowy,…

 • Pozdravna pesmica:

Zapoj pesmico s katero se v šoli pozdravimo:

1,2,3, 4…10..Hello, Hello, it’ s so nice to say…hello, hello and have a nice day!

Pesmico poslušaj.

 • TABELSKA SLIKA V zvezek si nariši vremenske znake.
 • Tu je ena izmed idej.

  Lahko pa narediš čisto po svoje.


 

(Skupno 140 obiskov, današnjih obiskov 1)