4. A 4. B

MATEMATIKA

Učenec pisno deli z enomestnim številom in naredi preizkus (tudi z ostankom).

Pisno deljenje – vaje

Danes boš vadil-a pisno deljenje.

Za delo boš potreboval DZ, 3.del, ošiljen svinčnik in natančnost.

Reši naslednje naloge – deli in napravi preizkus. Preizkus ti bo pokazal, ali si reševal-a prav.

76, 77 – reši 4 primere, ki so še ti ostali,

78. 79 – reši štiri primere, ki so še ti ostali

Kako ti gre deljenje od rok? Če imaš težave, se obrni name preko elektronske pošte.

 

MATEMATIKA

Merimo čas – ura, minuta, sekunda

Učenci:

 • Ocenijo in merijo količine za čas s standardnimi enotami.
 • Usvojijo pojem merska enota in mersko število.
 • Ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in meritve izrazijo z ustrezno mersko enoto.
 • Spoznajo standardne merske enote za čas (s, min, h, dan, teden, mesec, leto).
 • Pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske količine v enoimenske in obratno.
 • Izpolnijo tabele.
 1. Preglej petkove rešitve:
 • Koliko dni imajo 3 leta, če nobeno ni prestopno?

365 dni · 3 = 1095 dni

 • Koliko dni skupaj imajo vsi meseci, ki imajo po 31 dni?

31 dni · 7  = 217

 • Koliko tednov trajajo zimske in koliko poletne počitnice?

Zimske 1 teden, poletne pa 9 tednov in 3 dni.

 • Koliko dni je bila Neža na morju, če je bila tam 2 tedna in tri dni in koliko dni pri babici, če je bila pri njej cel julij in en teden avgusta?

Neža je bila na morju 17 dni, pri babici pa 38 dni.

 1. Nadaljuj zapis v zvezek

Tabelska slika:

e) URA

 • ura ima 60 minut,
 • velik kazalec naredi en krog,
 • mali kazalec se premakne za eno številko,
 • označimo jo s črko h

f) MINUTA

 • minuta ima 60 sekund,
 • velik kazalec se premakne za eno črtico,
 • označimo jo min

g) SEKUNDA

 • le nekatere ure imajo sekundni kazalec,
 • ta kazalec v eni minuti naredi en krog,
 • označimo jo s črko s
 1. Reši naslednje naloge
 • Dopolni razpredelnico.
ŠTEVILO UR 3 5 12 34
ŠTEVILO MINUT

 

 • Dopolni po zgledu.
ZAČETEK SESTANKA 7.00 2.00 5.00
KONEC SESTANKA 9.00 10.00 11.00
TRAJANJE SESTANKA 2 uri 7 ur 5 ur

1 h = _______ min                         9 h = _______ min

 

2 h 5 min = ______min               65 min = ___  h ___ min

 

 

 • Pretvori še naslednje časovne enote.

 

2 min = _______ s                         3 min 7 s = _______ s

 

20 min 30 s = ______ s              70 s = __ min ___s

 

 • Dodatna naloga

 

4 h 10 min = ________ min           7 h 30 min = ______ min

15 h 25 min = ______ min            3 h 15 min = _____ min

92 min = ___ h _____ min            104 min = ____ h ____ min

200 min = ___ h ___ min             300 min = ___ h ___ min

10 min 7 s = ________ s                 130 s = ___ min ____ s

SLOVENŠČINA

Učenec piše neuradno zasebno opravičilo preko SMS-a in računalnika.

Kako pišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem?

Delo na daljavo, branje, pisanje

individualna

DZ za SLJ, str. 92, 93, pisalo

 1. Zadnjič si že razmišljal-a o tem, kako in kdaj se komu opravičiš besedno ali nebesedno.
 1. Danes pa razmisli o tem, ali si se kdaj že opravičil pisno – si komu že kdaj napisal-a opravičilo na list papirja, preko elektronske pošte, SMS-a? Si kdaj že prebral-a opravičilo, ki so ga napisali starši, ker te ni bilo v šoli?
 1. Preberi si vse o opravičilu na naslednji povezavi:

https://vljudno-pogovarjanje.webnode.com/

 1. ZAPOMNI SI, da ima pisno opravičilo pet delov:
 • kraj in datum pisanja (desno zgoraj)
 • nagovor (komu je opravičilo namenjeno)
 • vsebino (razložimo, zakaj se opravičujemo)
 • pozdrav
 • podpis
 1. Če se opravičujemo preko telefona ali računalnika, pa vsi ti deli niso potrebni:
 • SMS: napišemo le vsebino – kratko opravičilo, pozdrav in podpis. Kraja, datuma in nagovora ni potrebno pisati, saj nam vse to telefon že omogoča, da vidimo brez tega, da mi to posebej zapišemo.
 • Elektronsko opravičilo (preko e-pošte): kraja in datuma ni treba pisati, vpišemo naslovnikov elektronski naslov in zadevo – opravičilo. Nato zapišemo nagovor, kratko opravičilo ter pozdrav in podpis.

NALOGA:  Po elektronski pošti mi pošlji opravičilo. Sam-a si izmisli, za kaj se opravičuješ. Upoštevaj navodila, ki so zapisana pod 5. točko za elektronsko opravičilo.

SLOVENŠČINA

Kako izrekamo zahvalo?

Učenci:

 • Pogovarjajo se o svojih izkušnjah z ustnim izrekanjem zahvale.
 • Izrekajo zahvalo na razne načine.
 • Berejo, razumejo in povzemajo neuradno zahvalo.
 • Utemeljujejo svoje mnenje.
 1. Ustno si odgovori na vprašanja v SDZ 2 str. 82/2, nato reši nalogo 3.
 1. Preberi besedila v oblačkih na str. 83.
 1. Zapiši v zvezek:

Tabelska slika:

ZAHVALA

Zahvalimo se nekomu, ki smo mu za kaj hvaležni.

Uporabimo besedo hvala.

 1. Na strani 83 dopolni manjkajoči besedi na rumeni podlagi.

ŠPORT

Učenec razvija izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

Gibanje po izbiri

Ker si do sedaj tako pridno migal po navodilih, te danes čaka nagrada😊

Gibaj se, kot sam-a želiš.

ŠPORT

Gibanje po izbiri

Učenec:

 • razvija izboljšuje svojo gibalno učinkovitost.

Ker si do sedaj tako pridno migal po navodilih, te danes čaka nagrada😊

Gibaj se, kot sam-a želiš.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec razloži pomen rastlin. Ve, da zelene rastline proizvajajo kisik, ki je pomemben za dihanje vseh živih bitij. Pozna zunanjo zgradbo rastlin.

V kraljestvu rastlin

 1. Ali veš, da se ljudje oblačimo v rastline, v njih spimo, po njih hodimo? Neverjetno, kajne?! Saj si že slišal-a za bombažno majico, lanene hlače, leseno posteljo, parket …
 1. Rastline so za življenje na Zemlji pomembne še iz enega drugega vzroka. S pomočjo sončne energije, vode in plina ogljikovega dioksida proizvajajo hrano in v zrak sproščajo kisik. Ta kisik potrebujemo vsa živa bitja (ljudje, živali, rastline) za dihanje.
 1. Rastline najdemo na kopnem in v vodi. Za rast in razvoj potrebujejo vodo in svetlobo, zato jih v morskih globinah in jamah ne najdemo.
 2. Lahko so tako majhne, da jih vidimo le z mikroskopom, lahko pa so velike več deset metrov.
 1. Ko boš šel/ šla v naravo, opazuj rastline – njihove dele. Poskrbi za varovanje narave – ne lomi vejic, ne puli rastlin iz zemlje … Naj rastline živijo nemoteno v svojem okolju.
 2. Zapiši in nariši v zvezek za NIT:
 3. KRALJESTVO RASTLIN

  Rastline s pomočjo svetlobe, vode in ogljikovega dioksida same proizvajajo hrano. V zrak spuščajo kisik, ki je potreben za dihanje vseh živih bitij.

 4.  

  Večina rastlin je zgrajena iz naslednjih delov (lahko narišeš kakšno drugo rastlino, ki ima vse te dele):

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V kraljestvu gliv

Učenec:

 • prepozna najpogostejše vrste gliv v svojem okolju.
 • Ve, da so nekatere glive užitne, druge neužitne, tudi strupene.
 • Z raziskavo ugotovi, da kvarjenje živila povzročajo tudi glive.
 • Utemelji pomen gliv v življenjskih okoljih.
 1. Verjetno si že kdaj v gozdu nabiral-a gobe. Poznaš lisičke, jurčke, morda štorovke, golobice, dežnikarice?
 1. Ob besedi GLIVE ljudje najprej pomislimo na gobe. Vendar v kraljestvo gliv spadajo še mnoge druge glive:

glive na telesu človeka – na primer glivice na nohtih:

glive na hrani – na primer plesen:

POZOR: Večina plesni je za človeka neužitnih, nekatere so tudi smrtno nevarne (zato plesnivega sadja in kruha ne smemo jesti).

Poznamo pa tudi užitne plesni, ki dajejo jedi poseben okus (npr. sir s plemenito plesnijo, imenovan gorgonzola – Si ga morda že poskusil-a?)

 1. Zapiši v zvezek:

Tabelska slika:

                                          KRALJESTVO GLIV

 Glive živijo v vseh življenjskih okoljih (v morju, gozdu, puščavi, na človeškem telesu, v hrani …).

Poznamo:

 • UŽITNE GLIVE: nekatere vrste gob, plemenite plesni
 • NEUŽITNE GLIVE: strupene gobe, plesen na kruhu, sadju

       Glive so v naravi zelo pomembne, saj razkrajajo odmrle organizme.

Nariši še rdečo mušnico in pravilno označi njene dele (pomoč: učbenik za NIT, stran 111).

 

GLASBENA UMETNOST

Slovensko ljudsko izročilo – preverjanje znanja z analizo

Učenec  poglablja nacionalno identiteto prek slovenske ljudske glasbe – domoljubna vzgoja, oblikuje si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine, razume in uporablja glasbene pojme: ljudska in umetna glasba, ljudska glasbila.

PREBERI:

 1. Besedilo v ljudskih pesmih je preprosto. Pogosto vsebuje narečne ali zastarele besede, zato ga včasih tudi težje razumemo. Besedilo si hitro zapomnimo. Lahko je poučno, včasih smešno, veliko je ponavljanj.
 1. Melodija v ljudskih pesmih je preprosta, pogosto enaka za več besedil.
 1. Spremljava je popestritev melodije. Prvotno so melodiji dodali zvoke, ki jih omogoča naše telo (plosk, tlesk, krik, topot…), nato so melodijo spremljali z doma narejenimi inštrumenti.

RAZMISLI:

Naučil-a si se pesem Jaz bi rad cigajnar bil.

 • Koliko časa mi je vzelo učenje?
 • Kaj mi je bilo v pomoč?
 • S čim sem imel težave? (z melodijo/ besedilom/ s spremljavo?)
 • Kaj lahko popravim?

ČE MI ŠE NISI POSLAL-A SVOJEGA POSNETKA ZAPETE PESMI Jaz bi rad cigajnar bil IN SPREMLJAVE NA LONČENI BAS, TO OBVEZNO  OPRAVI ŠE DANES!

Pogledala bom posnetek in ti dala povratno informacijo o ustreznosti – uspešen/ uspešna boš, če boš znal-a besedilo, ujel-a pravo melodijo in ritem.

GLASBENA UMETNOST

Slovensko ljudsko izročilo – analiza preverjanja

Učenci:

 • poglabljajo nacionalno identiteto prek slovenske ljudske glasbe – domoljubna vzgoja.
 • Oblikujejo si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.
 • Izvajajo rajalne igre.
 • Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se gibajo.
 • Razumejo in uporabljajo glasbene pojme: ljudska in umetna glasba, ljudska glasbila.
 1. Besedila v ljudskih pesmih so preprosta.

Pogosto vsebujejo narečne ali zastarele besede.

 • besedilo si hitro zapomnimo,
 • težje ga razumemo,
 • so poučna,
 • so smešna,
 • veliko je ponavljanj,
 1. Melodija napev
 • je preprost,
 • enoglasen,
 • pogosto enak za več besedil.
 1. Spremljava je popestritev napeva.
 • Prvotno so melodiji dodali zvoke, ki jih omogoča naše telo (plosk, tlesk, krik, topot,…), nato
 • z inštrumenti narejenimi doma.

RAZMISLI:

Naučil-a si se pesem Jaz bi rad cigajnar bil:

 • Koliko časa mi je vzelo učenje?
 • Kaj mi je bilo v pomoč?
 • S čim sem imel težave? (Melodijo, besedilom, spremljavo?)
 • Kaj lahko popravim?

ČE MI ŠE NISI POSLAL-A SVOJEGA POSNETKA ZAPETE PESMI Jaz bi rad cigajnar bil IN SPREMLJAVE NA LONČENI BAS, TO OBVEZNO  OPRAVI ŠE DANES!

Pogledala bom posnetek in ti dala povratno informacijo o ustreznosti – uspešen uspešna boš, če boš znal-a besedilo, ujel-a pravo melodijo in ritem.

 

 

(Skupno 353 obiskov, današnjih obiskov 1)