GUM

PLEŠI PLEŠI ČRNI KOS

CILJI:

·         Poslušajo novo pesmico in se jo naučijo s pripevanjem.

·         Ponovijo, utrdijo ritmično gibanje lastnega telesa.

 

AKTIVNOST

ü  Izbrano pesmico zapoj staršem.

 

ü  Ritmično spremljaj pesmico z lastnim telesom.  (LASTNO USTVARJANJE, GIBALNA PONAZORITEV ALI KRIŽNO GIBANJE)

 

SLJ

PRAVLJICA NA OBISKU

JURE, KVAK, KVAK

CILJI:

o   Pokaže zmožnost doživljanja, vrednotenja in razumevanja književnih besedil.

o   Povzamejo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.

 

AKTIVNOST:

ü  Prisluhni pravljic: https://www.youtube.com/watch?v=C35DK1zZVfE

ü  V  zvezek zapiši naslov pravljice in nariši glavnega junaka Jureta.

MAT

Preverjanje znanja

 

CILJI:

o   Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 brez prehoda čez desetico.

o   Prepozna predhodnik in naslednik danega števila.

o   Šteje, bere, zapiše, ureja in primerja števila do 20, vključno s številom 0.

o   Nadaljuje zaporedje števil.

ATIVNOST:

o   Zoom z učiteljicama ob 11 uri.

SPO: Utrjevanje znanja

CILJI:

o   Utrjuje pridobljeno znanje.

AKTIVNOST:

o   Ustno odgovori na vprašanja na delovnem listu, ki je v prilogi.

>>> PREVERI SVOJE ZNANJE SPO 1. RAZRED 21. 4. 2020

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si, tel. 031866321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI:

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….   

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s SEMAFORČKOM ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela. AKTIVNOST OZNAČIMO Z DATUMOM.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

ANGLEŠČINA

Tema: Gibalna pesmica: One Little Finger

Cilji: ponovitev besedišča za dele telesa

učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za dele telesa

spoznajo in se naučijo novo pesmico

  • Pozdravna pesmica:

Zapoj pesmico s katero se v šoli pozdravimo:

1,2,3, 4…10..Hello, Hello, it’ s so nice to say…hello, hello and have a nice day!

Poslušaj pesmico.

Ob ponovnem poslušanju posnemaj  »Happy Monsters« in zapleši z njimi.

  • MY HAPPY MONSTER:

Izberi eno pošast iz zgornje pesmice in jo nariši čez celo stran v zvezku.

Naj bo čimbolj zanimiva. Poimenuj jo!

  • Kako to pesmico pojejo na Japonskem? Poslušaj! Japan: One little finger
  • Narisano pošast poslikajte in fotografijo posredujte na moj elektronski naslov.
(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)