GUM

PLEŠI PLEŠI ČRNI KOS

CILJI:

·         Poslušajo novo pesmico in se jo naučijo s pripevanjem.

·         Ponovijo, utrdijo ritmično gibanje lastnega telesa.

 

AKTIVNOST

ü  Izbrano pesmico zapoj staršem.

 

ü  Ritmično spremljaj pesmico z lastnim telesom.  (LASTNO USTVARJANJE, GIBALNA PONAZORITEV ALI KRIŽNO GIBANJE)

 

SLJ

PRAVLJICA NA OBISKU

JURE, KVAK, KVAK

CILJI:

o   Pokaže zmožnost doživljanja, vrednotenja in razumevanja književnih besedil.

o   Povzamejo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.

 

AKTIVNOST:

ü  Prisluhni pravljic: https://www.youtube.com/watch?v=C35DK1zZVfE

ü  V  zvezek zapiši naslov pravljice in opiši glavnega junaka Jureta.

(Vsaj 5 povedi –upoštevaj kriterije pisanja.

MAT

BESEDILNE NALOGE

 

CILJI:

o   Odštevajo  v množici naravnih števil do 100

o   Rešujejo besedilne naloge

ATIVNOST:

ü  Besedilni nalogi prepiši v zvezek in jih uspešno reši.

ü  Upoštevaj priporočila, kako rešujemo besedilno nalogo. (barve, slika, račun, odgovor)

VAJA DELA MOJSTRA.C

SPO: MOJE TELO

CILJI:

o   Poznajo svoje telo in znajo poimenovati notranje dele telesa.

AKTIVNOST:

o   Sliko preriši v zvezek in jo dopolni.

 

 

o   Napiši v zvezek kaj je še v notranjosti našega telesa.

 

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si, tel. 031866321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI:

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….   

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

ANGLEŠČINA

Naslov sklopa: Pomlad

Tema: Vreme in vremenski pojavi

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča o vremenskih pojavih

         vprašalnica: How’ s the weather?

besedišče: sunny, rainy, cloudy, snowy,…

 

  • Pozdravna pesmica: Zapoj pesmico s katero se v šoli pozdravimo:

1,2,3, 4…10..Hello, Hello, it’ s so nice to say…hello, hello and have a nice day!

Pesmico poslušaj.

  • TABELSKA SLIKA V zvezek si nariši vremenske znake.

Če najdeš še kakšno pesmic o vremenu, mi pošlji naslov.

(Skupno 116 obiskov, današnjih obiskov 1)